Eco-design -direktiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden vuoksi poistuvien lamppujen korvaaminen ulkovalaistuksessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Puolakka, Marjukka
dc.contributor.author Sippola, Vesa
dc.date.accessioned 2012-03-12T06:48:55Z
dc.date.available 2012-03-12T06:48:55Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3180
dc.description.abstract Eco-design -direktiivin mukaisten asetusten seurauksena elohopealamppujen markkinoille tulo loppuu Euroopassa vuonna 2015. Näiden lamppujen tilalle on etsittävä korvaaja. Tämän työn tarkoituksena on kartoittaa, millaista ulkovalaistusta Suomen kunnilla ja Tiehallinnolla on käytössä. Kunnille ja Tiehallinnolle tehdyn kyselytutkimuksen perusteella arvioidaan Suomen ulkovalaistuksen määrää, eri lampputyyppien jakaumaa ja energiankulutusta. Kyselyn avulla selvitetään myös mm. kokemuksia LED-ulkovalaisimista ja valmistautumista elohopealamppujen vaihtotyöhön. Lisäksi työssä selvitetään ulkovalaistuksen vaatimuksia, ympäristörasitusta ja energiansäästöpotentiaalia. Työssä tarkastellaan myös Eco-design -direktiivin mukaisten asetusten vaikutuksia ulkovalaistukseen, pohditaan erilaisia menettelytapoja elohopealamppujen vaihtotyöhön sekä arvioidaan vaihdon aiheuttamaa työmäärää ja kustannusvaikutuksia ulkovalaistuksen kanssa toimiville tahoille. Lopuksi luodaan katsaus markkinoilta löytyvien LED-ulkovalaisimien ominaisuuksiin ja verrataan niitä ulkovalaistuksessa käytettäviin purkauslamppuvalaisimiin. Työssä selvitetään laboratoriomittausten avulla 12 LED-ulkovalaisinmallin ominaisuuksia. Vertailun vuoksi samat mittaukset on tehty viidelle ulkovalaistuksessa käytetylle purkauslamppuvalaisimelle. Johtopäätöksinä voidaan todeta, että Suomessa kunnilla ja Tiehallinnolla on ulkovalaistuksessa arviolta vajaat 700 000 elohopealamppuvalaisinta. Näillä näkymin ne korvataan 5 - 15 vuoden kuluessa etupäässä suurpainenatriumlampuilla ja muilla purkauslampuilla. Jotkut LED-ulkovalaisimet pystyvät kuitenkin jo nyt haastamaan purkauslamppuvalaisimia valotehokkuudessa ja valonjaon ominaisuuksissa. LED-ulkovalaistuksen laajempaa käyttöä hidastavat tällä mm. korkeat hankintakustannukset sekä valaistuksen hoidon suunnittelun vaikeus. fi
dc.description.abstract The placing on the market of mercury vapour lamps comes to the end in Europe in 2015 because of the regulation corresponding with Eco-design directive. These lamps have to be replaced with other lamps. The purpose of this thesis is to investigate what kind of outdoor lamps are used in Finnish municipalities and Road Administration. The amount of lamps, the distribution of lamp types and energy consumption in outdoor lighting were estimated on ground of an inquiry. Experiences of LED outdoor lamps and preparation for replacement of mercury vapour lamps are also explained in the inquiry. That work also explains requirements, environmental stresses and energy-saving potential of outdoor lighting. The work also examines the impacts of Eco-design Directive regulations to outdoor lighting, discusses the different methods for replacing mercury vapour lamps, and estimates lamp replacement workload and costs for outdoor lighting actors. Finally there is an overview of features of LED outdoor lamps in market. They are compared to discharge lamps which are also used in outdoor lighting. In that work 12 LED outdoor lamps are researched by the laboratory measurements. In comparison equal measurements have done to five discharge lamps used in outdoor lighting. As a conclusion in Finland municipalities and the Road Administration have nearly 700 000 mercury vapour lamps. It seems like mostly high pressure sodium lamps and other discharge lamps will replace them in 5-15 years. Some LED outdoor lamps are already able to challenge discharge lamps in luminous efficacy and light distribution properties. High costs and lamp service planning difficulties reduce wider use of LED outdoor lamps. en
dc.format.extent 85
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Eco-design -direktiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden vuoksi poistuvien lamppujen korvaaminen ulkovalaistuksessa fi
dc.title Replacement of Lamps in Outdoor Lighting Due to the Implementing Measures of the Eco-design -directive en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword mercury vapour lamp en
dc.subject.keyword high pressure sodium lamp en
dc.subject.keyword metal halide lamp en
dc.subject.keyword LED-lamp en
dc.subject.keyword Eco-design -directive en
dc.subject.keyword elohopealamppu fi
dc.subject.keyword suurpainenatriumlamppu fi
dc.subject.keyword monimetallilamppu fi
dc.subject.keyword LED-valaisin fi
dc.subject.keyword Eco-design -direktiivi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131411
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Valaistustekniikka fi
dc.programme.mcode S-118
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Halonen, Liisa
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account