Käytettävyystekniikkaprosessin soveltaminen lääketieteellisten laitteiden valmistajalle

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Peräsaari, Petri
dc.contributor.author Keränen, Jari
dc.date.accessioned 2012-03-12T06:45:53Z
dc.date.available 2012-03-12T06:45:53Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3167
dc.description.abstract Työn tavoitteena oli määritellä lääketieteellisiä laitteita valmistavalle yritykselle käytettävyystekniikkaprosessi, joka täyttää harmonisoidun standardin IEC 62366:2007 käytettävyystekniikkaprosessille asettamat vaatimukset ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/47/EY olennaiset vaatimukset. Työn lopullisena tavoitteena pidettiin yrityksen tuoteprosessiin saumattomasti yhdistyvää käytettävyystekniikkaprosessia. Kirjallisuusosiossa määriteltiin, mitä on käytettävyystekniikka, millaisia vaatimuksia käytettävyydelle voidaan asettaa ja miten vaatimusten toteutumista voidaan arvioida. Lisäksi tarkasteltiin, millaisia dokumentteja käytettävyystekniikkaprosessissa syntyy ja millaisia työntekijä- tai esimiesrooleja tarvitaan. Työn sovellusosassa arvioitiin lääketieteellisiä laitteita valmistavan yrityksen lähtötila käytettävyystekniikan hyödyntämisessä. Lisäksi selvitettiin, mitä vaiheita yrityksen tuoteprosessi ja tuotemuutosprosessi sisältävät ja millaisia rooleja tuotekehityksessä jo on. Tulosten perusteella sovellettiin harmonisoidun standardin IEC 62366:2007 mukainen käytettävyystekniikkaprosessi osaksi yrityksen tuoteprosessia. Lisäksi määriteltiin kehitysehdotuksia käytettävyystekniikkaan liittyvien fasiliteettien ja henkilöstön kompetenssien kehittämiseksi. Menetelmiksi esitettiin kaksi yksinkertaista käytettävyystekniikkamenetelmää: heuristinen arviointi ja yksinkertaistettu ääneenpuhumismenetelmä. Tulokset ovat yleistettävissä muihin lääketieteellisiä laitteita valmistaviin yrityksiin, mikäli yrityksen tuoteprosessi ja taso käytettävyystekniikan hyödyntämisessä vastaa tämän työn kohdeyritystä. Yritykseen sovellettua käytettävyystekniikkaprosessia testattiin koeprojektiin olemassa olevan dokumentaation pohjalta teoriassa. Seuraavana askeleena ehdotetaan käytettävyystekniikkaprosessin testausta käytännössä ja pidemmällä aikavälillä käytettävyystekniikkaprosessin käyttöönottoa koko kohdeyrityksen laajuudessa. fi
dc.description.abstract The objective for the thesis was to define a Usability Engineering Process for a medical device manufacturer. The defined Usability Engineering Process shall comply with the requirements set by the harmonized standard IEC 62366:2007 and shall be aligned with the existing product development process of the manufacturer. Further, the Usability Engineering process shall provide conformity to the essential requirements set by European Council and European Parliament Directive 2007/47/EC. In the literature study the principles of usability engineering are presented. The roles and deliverables for the Usability Engineering Process are identified, and requirements engineering for defining proper usability requirements is discussed. Also, methods for assessing compliance with the requirements are presented. In the application study the current status of Usability Engineering is determined by conducting a survey among product development personnel and later reviewing the results with a capability model for usability engineering. The artefact analysis method is used to identify the phases and roles of the current product development process. An applied process of the Usability Engineering Process and the product development process was defined. In addition, investment requirements for personnel and facilities were proposed, and two discount Usability Engineering methods were introduced: Heuristic Analysis and Simplified Thinking Aloud. The results of this thesis can be generalised and applied to other medical device manufacturers with similar capabilities for Usability Engineering and product development processes. The Usability Engineering Process was tested in theory by a documentation exercise with deliverables for a case project. As a next step, the testing of the Usability Engineering Process in practise is proposed. Later, a full scale implementation of the Usability Engineering Process is suggested. en
dc.format.extent [14] + 103
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Käytettävyystekniikkaprosessin soveltaminen lääketieteellisten laitteiden valmistajalle fi
dc.title Application of Usability Engineering Process for a Medical Equipment Manufacturer en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword usability engineering process en
dc.subject.keyword usability en
dc.subject.keyword quality systems en
dc.subject.keyword medical equipment en
dc.subject.keyword IEC 62366:2007 en
dc.subject.keyword IEC 60601-1:2005 en
dc.subject.keyword käytettävyystekniikkaprosessi fi
dc.subject.keyword käytettävyys fi
dc.subject.keyword laatujärjestelmät fi
dc.subject.keyword lääketieteelliset laitteet fi
dc.subject.keyword IEC 62366:2007 fi
dc.subject.keyword IEC 60601-1:2005 fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131398
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Laskennallinen tekniikka fi
dc.programme.mcode S-114
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Sams, Mikko
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse