Learning Centre

OPC UA -tietomallien oliopohjainen toteutus Java-kielellä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Aro, Jouni
dc.contributor.author Palonen, Otso
dc.date.accessioned 2012-03-12T06:45:26Z
dc.date.available 2012-03-12T06:45:26Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3165
dc.description.abstract OPC UA on uusi määrittely tietojärjestelmien väliseen viestintään. Sen suurimmat edistysaskeleet verrattuna OPC:hen ovat modernit siirtoprotokollat, tietoturvaominaisuudet sekä mahdollisuus datan semantiikan ilmaisemiseen laajennettavasti ja valmistajariippumattomasti. Tämä diplomityö käsittelee tietomallien, joita käytetään datan semantiikan määrittelemiseen, tukemista OPC UA -palvelimissa ja palvelimien kytkemistä mallien esittämään dataan. OPC UA -määrittelyä käsitellään siinä määrin kuin se liittyy työn aiheeseen ja esitellään olemassaolevia toteutuksia. Työssä selvitetään syitä tietomallien käyttöön sovelluksissa ja esitellään muutamia esimerkkejä. Tietomallituki lisätään työssä Java Sample Server -palvelimeen, perustuen hyvin määritellyssä XML-muodossa oleviin tietomalleihin. Useita malleja voidaan lisätä palvelimelle, ja jokaisella voi olla oma kytkentänsä taustajärjestelmän dataan. Kytkentöjen lisäämistä varten luodaan koodinsitomisjärjestelmä, joka tukee myös ajonaikaisia lisäyksiä palvelimeen. Lisäksi työssä esitellään esimerkkikäyttötapaus käyttäen kehitettyjä tietomallien lisäys- ja koodinsitomistyökaluja. fi
dc.description.abstract OPC UA is a new specification for communication between information systems. Its major developments compared to OPC are modern transport and security options and the possibility of expressing the semantics of data in an interoperable and expandable way. This thesis is about how information models, which define the semantics of data, should be supported in OPC UA servers and how the servers can be linked to the data the models are representing. Those parts of the OPC UA specification that are related to this thesis as well as existing implementations are presented. The reasons for using information models in applications are explained and some examples of information models are presented. Information model support is added to a Java Sample Server, based on information models defined in XML files of a well-known format. Several models may be added to a server, and each may have its own binding to an underlying data system. The bindings are implemented using a system for adding custom code to a server, and support runtime additions to the server. In addition, an example use case using the developed information model instantiation and code binding tools is presented. en
dc.format.extent [9] + 72
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title OPC UA -tietomallien oliopohjainen toteutus Java-kielellä fi
dc.title Object-oriented implementation of OPC UA information models in Java en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword OPC UA en
dc.subject.keyword information modelling en
dc.subject.keyword Java en
dc.subject.keyword OPC UA fi
dc.subject.keyword tietomallinnus fi
dc.subject.keyword Java fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131396
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Automaation tietotekniikka fi
dc.programme.mcode AS-116
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Koskinen, Kari
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_93199
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 39066
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics