Learning Centre

Humanizing Workplaces - HR executives’ role in fostering systems intelligence in forerunning companies

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Saarinen, Esa
dc.contributor.advisor Kenttä, Peter
dc.contributor.author Nousiainen, Anna
dc.date.accessioned 2018-06-01T11:39:01Z
dc.date.available 2018-06-01T11:39:01Z
dc.date.issued 2018-05-08
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/31589
dc.description.abstract As organizations’ needs and operating environments are constantly changing due to increasing competition brought by globalization and digitalization, so must leadership. Diving into the humane aspects of workplaces and people management, the aim of this study was to gain insight about HR’s role in tomorrow’s thriving organizations. This thesis presents a qualitative study that was conducted based on interviews with ten of Finland’s top HR professionals. Adopting the methodology of abductive inquiry, the iterative analysis process of the study revealed results from two different angles, which are presented with the help of the theoretical framework of systems intelligence (SI), first introduced by Saarinen and Hämäläinen (2004) as a key form of human behavioural intelligence that enables intelligent behaviour in complex human systems involving interaction and feedback. The results of the study were two-fold. First, all participants showed high capabilities in the eight dimensions of SI (systems perception, attunement, reflection, positive engagement, spirited discovery, effective responsiveness, wise action and positive attitude) and demonstrated these in their work environment. Second, the results suggest that in their organizations the participants play a key role in creating an environment that enables the personal growth of the employees and that potentially increases systems intelligent behavior of its employees, thus improving the performance and efficiency of the organization. This thesis therefore proposes that there is a link between successful strategic human resource management and systems intelligence, and that HR executives seem to play a key role in building and organizational environment that fosters the growth of systems intelligence. en
dc.description.abstract Yritysten toimintaympäristöjen ja tarpeiden ollessa jatkuvassa muutoksessa, esimerkiksi globalisaation ja digitalisaation kiristäessä kilpailua, myös johtamisen on muututtava. Tämä diplomityö syventyy työpaikkojen inhimillisiin puoliin ja henkilöstöjohtamiseen, tavoitteena lisätä ymmärrystä henkilöstöjohtamisen roolista tulevaisuuden kukoistavien yritysten rakentamisessa. Tässä laadullisessa tutkimuksessa toteutettiin kymmenen syvähaastattelua, joihin osallistui alan huippuosaajiin lukeutuvia suomalaisten yritysten henkilöstöjohtajia. Iteratiivisen analyysimenetelmän tuloksena syntyi tuloksia kahdesta eri näkökulmasta. Tulokset on esitetty Saarisen ja Hämäläisen (2004) esittelemän systeemiälyn teoreettisen viitekehyksen kautta, jossa systeemiäly määritellään keskeiseksi ihmisten älykkyyden muodoksi, mikä mahdollistaa älykkään toiminnan monimutkaisissa systeemeissä, joihin liittyy vuorovaikutus ja jatkuva palaute. Tutkimuksen tulokset ovat kaksijakoiset. Ensiksi kaikki haastateltavat osoittivat merkittävää kyvykkyyttä systeemiälyn kahdeksassa dimensiossa (systeeminen havainnointikyky, sanaton yhteys, reflektiivisyys, heittäytyvä mukanaolo, aikaansaavuus, kekseliäs mieli, viisas toiminta ja positiivinen asenne) ja osoittivat, miten nämä näkyvät työpaikalla. Toiseksi tulokset ehdottavat, että organisaatioissaan haastateltavat ovat avainasemassa sellaisen ympäristön luomisessa, mikä tukee henkilöstön henkistä kasvua ja mahdollisesti lisää systeemiälykästä käyttäytymistä ja siten parantaa organisaation kykyä tuottaa tulosta ja tehokkuutta. Tämä tutkimus linkittää systeemiälyn ja henkilöstöjohtamisen käsitteet toisiinsa ja ehdottaa, että henkilöstöjohtajat vaikuttavat työnsä kautta siihen, tukeeko työympäristö työntekijöitä kehittymistä systeemiälyn osa-alueilla. fi
dc.format.extent 78 + 9
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Humanizing Workplaces - HR executives’ role in fostering systems intelligence in forerunning companies en
dc.title Työpaikkojen inhimillistäminen - Henkilöstöjohtajien rooli systeemiälyn edistämisessä edelläkävijäyrityksissä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword HR en
dc.subject.keyword human resource management en
dc.subject.keyword systems intelligence en
dc.subject.keyword qualitative research en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201806013016
dc.programme.major Information Networks fi
dc.programme.mcode SCI3047 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Saarinen, Esa
dc.programme Master’s Programme in Information Networks fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics