Katsekontaktin tilastollinen analysointi videokeskustelussa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Poikola, Antti
dc.contributor.author Laine, Jussi
dc.date.accessioned 2012-03-06T14:04:52Z
dc.date.available 2012-03-06T14:04:52Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3157
dc.description.abstract Multimediatekniikan nykykehitys on tuomassa vuorovaikutteisten, animoitujen virtuaalihahmojen toteutuksen osaksi käyttöliittymäsuunnittelua. Mitä luonnollisempi ihmisen ja hahmon välisestä vuorovaikutustilanteesta halutaan, sitä enemmän hahmon tulee katsekäyttäytymiseltään muistuttaa ihmistä. Vaikka erilaisia katseenohjausalgoritmeja on viime vuosina testattu monia, ei niistä yksikään ole vielä tiettävästi perustunut parametreihin, jotka olisi mitattu suoraan kahden ihmisen välisestä aidosta keskustelusta. Tässä diplomityössä tutkittiin kahden henkilön katsekäyttäytymistä reaaliaikaisessa videokeskustelussa. Tavoitteena oli selvittää, millaista tilastollista dataa henkilöiden katseen kohdistamisista voidaan erityisesti katsekontaktin osalta saada, kun katseiden suunnat mitataan molemmilta henkilöiltä samanaikaisesti. Diplomityö toteutettiin mittaamalla koehenkilöparien silmänliikkeet kahden videopohjaisen katseenseurantalaitteiston avulla kolmessa erilaisessa kokeessa. Lähtökohtana oli ajatus, että kahden ihmisen välinen videokeskustelu on tilanteena vertailukelpoinen ihmisen ja virtuaalihahmon välisen kommunikaation kanssa. Työn tuloksena saatiin laskettua 32 yksittäistä tunnuslukua koehenkilöiden katsekäyttäytymisestä. Lukujen väliset keskinäiset riippuvuudet laskettiin myös. Voimakkaita yhteyksiä havaittiin esimerkiksi yksilön katseen prosentuaalisen kokonaismäärän ja katseen keskipituuden välillä. Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä ja testattaessa olemassa olevia katseenohjausalgoritmeja virtuaalihahmojen suunnittelutyössä. fi
dc.description.abstract The development of multimedia technology is making the implementation of interactive, animated, Embodied Conversational Agents (ECAs) a part of interface designing. The more natural interaction one wants, the more should the agent's gaze behaviour resemble that of a human being. Even though various different gaze control algorithms have been tested in the past few years, as far as is known, none of them have been based on parameters measured directly from an authentic conversation between two people. This Master's Thesis examined gaze behaviour between two people in real-time video conversation. The goal was to discover what kind of statistical data of the subjects' gaze behaviour, mutual gaze in particular, can be gathered when gaze directions of both subjects are measured simultaneously. The Master's Thesis was carried out by measuring the dyads' eye movements with the help of two video-based eye trackers in three different experiments. The experiments were based on the notion that as a situation, a video conversation between two people is comparable to communication between a person and an ECA. As a result, one was able to calculate 32 separate key figures in the subjects' gaze behaviour. The correlations between the figures were also calculated. Significant correlations were observed between, for example, subjects' total gaze and mean duration of gaze. The results can be used in developing and testing existing gaze control algorithms and in designing ECAs. en
dc.format.extent 82 + [11]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.title Katsekontaktin tilastollinen analysointi videokeskustelussa fi
dc.title Analyzing mutual gaze statistically in video conversation en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta fi
dc.subject.keyword katse fi
dc.subject.keyword katsekontakti fi
dc.subject.keyword katsekäyttäytyminen fi
dc.subject.keyword videokeskustelu fi
dc.subject.keyword virtuaalihahmo fi
dc.subject.keyword gaze en
dc.subject.keyword mutual gaze en
dc.subject.keyword gaze behaviour en
dc.subject.keyword video conversation en
dc.subject.keyword embodied conversational agent en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203091388
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Vuorovaikutteinen digitaalinen media fi
dc.programme.mcode T-111
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Takala, Tapio


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account