Learning Centre

Passiiviset ja aktiiviset menetelmät kotiteatterihuoneiden pientaajuusvasteen hallintaan

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lokki, Tapio
dc.contributor.author Koskela, Ville
dc.date.accessioned 2018-06-01T11:36:34Z
dc.date.available 2018-06-01T11:36:34Z
dc.date.issued 2018-05-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/31567
dc.description.abstract Työssä tutkittiin pienien, tyypillisessä yksityisessä käytössä olevien kotiteatteritilojen pientaajuuksien käyttäytymistä, ongelmia ja ratkaisuja. Ominaistaajuuksia, eli huonemoodeja, syntyy jäykkien pintojen välille sekä kohtisuoraan että kulmittain ääniaaltojen jäädessä värähtelemään niiden välille. Tyypillisesti niiden voimakkuus on häiritsevän kova, jopa 20 dB betonirunkoisessa huoneessa. Suuren aallonpituuden vuoksi tavanomaiset absorptiomateriaalit eivät ole tehokkaita äänenvaimennuksessa alimpien huonemoodien alle 100 Hz taajuuksilla. Tässä työssä tutkittiin erään kuunteluhuoneen akustiikkaa ja pyrittiin vaimentamaan matalimpia huonemoodeja eri menetelmillä. Näitä olivat absorptioputket, levyresonaattori, Helmholtz-resonaattori sekä useamman subwooferin käyttö sijoittamalla signaalilähteet eli subwooferit vastakkaisille seinille. Passiivisten ratkaisujen lisäksi testattiin sähköistä signaalin muokkausta Antimoden avulla. Kaikkein matalimmalla 32 Hz ominaistaajuudella parhaimmiksi osoittautuivat subwooferin sijoittelu sekä Antimode. Myös Levyresonaattorin sekä Helmholtz-resonaattorin mitatut tulokset vastasivat hyvin suunnitteluarvoja, muuta niiden pinta-alan tulisi olla suurempi riittävän vaikutuksen aikaan saamiseksi. Toimivan menetelmän löytäminen osoittautui haastavaksi ja tulosten perusteella mittaukset sekä vaiheittainen eteneminen ovat tärkeitä onnistumisen kannalta. fi
dc.description.abstract The problems and solutions for low frequency response in typical small rooms, used as home theaters were studied this thesis. Eigenmodes or room modes are born between two or more hard surfaces were sound is left bouncing back and forth. They are typical-ly very loud, even 20 dB in rooms with concrete structures. Because of their very long wave length, ordinary absorption materials are not effective for the lowest modes below 100 Hz. In this study, solutions such as tube absorbers, panel resonator, Helmholtz resonator and subwoofer placement in midpoints of opposite walls were constructed and measured. In addition to passive solutions, signal processing with Antimode was tested. With the lowest existing room mode frequency of 32 Hz, the subwoofer place-ment and Antimode provided the best solutions. In addition, the Helmholtz resonator and panel resonator were measured to perform according to the design. However, the resonators would require more surface area to have a greater effect. The most im-portant issues for successful outcome were found to be measuring and advancing step by step towards the final solution. en
dc.format.extent 50 + 4
dc.language.iso fi en
dc.title Passiiviset ja aktiiviset menetelmät kotiteatterihuoneiden pientaajuusvasteen hallintaan fi
dc.title Passive and active solutions for managing low frecuency response in small home theaters en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword huoneakustiikka fi
dc.subject.keyword ominaistaajuudet fi
dc.subject.keyword huonemoodit fi
dc.subject.keyword resonaattori fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201806012994
dc.programme.major Acoustics and Audio Technology fi
dc.programme.mcode AAT fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lokki, Tapio
dc.programme CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse