Homogenisation of the Stokes equations in a perforated domain by the energy decomposition method

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hannukainen, Antti
dc.contributor.author Kurki, Emma-Karoliina
dc.date.accessioned 2018-06-01T11:30:33Z
dc.date.available 2018-06-01T11:30:33Z
dc.date.issued 2018-05-08
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/31507
dc.description.abstract We consider homogenisation of the Stokes equations in a domain perforated with small holes, representing a porous medium. We propose an approach called the energy decomposition method, where the problem is divided into two components in different subspaces. One of these can be understood as representing the perturbation due to the microscale inhomogeneities. By finding an approximate solution to this subproblem, we are able to represent the effect of the inhomogeneities on the total problem. The method is simple to implement and does not presuppose a periodic distribution of the holes, making it a promising starting point for stochastic homogenisation. en
dc.description.abstract Tutkimus käsittelee Stokesin yhtälöiden homogenisaatiota alueessa, jossa on pieniä reikiä eli esteitä, joiden läpi virtaus ei pääse etenemään. Tilanne vastaa virtausta huokoisen aineen läpi. Energiahajotelmaksi kutsutussa menetelmässä Stokesin yhtälöitä vastaava minimointitehtävä jaetaan kahteen aliavaruuteen, joista toinen edustaa mikroskooppisten esteiden ratkaisuun aiheuttamaa häiriötä. Kun tämä alitehtävä ratkaistaan likimääräisesti, häiriö pystytään esittämään ratkaisematta alkuperäistä ongelmaa suoraan. Menetelmän toteutus on yksinkertainen, eikä se edellytä väliaineelta periodista rakennetta. Energiahajotelma vaikuttaakin lupaavalta lähtökohdalta stokastiselle homogenisaatiolle. fi
dc.format.extent 45
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Homogenisation of the Stokes equations in a perforated domain by the energy decomposition method en
dc.title Stokesin yhtälöiden homogenisaatio rei'itetyssä alueessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword homogenisaatio en
dc.subject.keyword Stokesin yhtälö en
dc.subject.keyword numeerinen analyysi en
dc.subject.keyword Darcyn laki en
dc.subject.keyword Brinkmanin laki en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201806012934
dc.programme.major Applied Mathematics fi
dc.programme.mcode SCI3053 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Hannukainen, Antti
dc.programme Master’s Programme in Mathematics and Operations Research fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account