Image Compression Using Burrows-Wheeler Transform

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Eriksson, Jan
dc.contributor.author Vo, Si Van
dc.date.accessioned 2012-03-06T14:02:40Z
dc.date.available 2012-03-06T14:02:40Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3149
dc.description.abstract Tämän työn tarkoituksena on tutkia kuvan pakkausta Burrows-Wheelerin muunnosta käyttämällä. Kuvan tiivistämisessä tarkoituksena on tiivistää kuva muotoon, joka tallennetaessa saatetaan mahdollisimman pieneen tilaan, sekä nopeuttaa kuvan siirtämistä tietoliikenteen välityksellä. Burrwos-Wheeler muunnos perustuu annettuun datan uudelleenjärjestämiseen, niin että muunnoksen jälkeen data on helpompi pakata. Ennen kuin voidaan käyttää Burrows-Wheelerin muunnosta, kuva pitäisi ensin esikäsitellä diskreettillä kosinimuunnoksellä, diskreettillä aallokemuunnosellä tai ennustuskoodauksellä. Tämän jälkeen 2D-kuvan pikseliit skannataan käyttämällä esilaisia skannausmenetelmiä, ja voidaan hyödyntää Burrows-Wheelerin menetelmällä. Burrows-Wheelerin yhteydessä käytetään hyväksi esim. move-to-front ja run-length-koodaus menetelmiä ennen varsinaista entropiakoodausta, jotta kuva voitaisiin tiivistää mahdollisimman pieneen tilaan. Työssä tutkitaan sekä häviöllistä että häviötöntä kuvan pakkausta. fi
dc.description.abstract The purpose of this thesis was to study image compression using the Burrows-Wheeler transform. The aim of image compression is to compress the image into a format which saves the storage space and provides an efficient format for transmission via telecommunication channels. The Burrows-Wheeler transform is based on block sorting, which rearranges data into an easier format for compressing. Before utilizing the Burrows-Wheeler transform, the image need to be pre-process by using a discrete cosine transform, a discrete wavelet transform or predictive coding. Then the image is converted from a 2-dimensional to a 1-dimensional pixel sequence with different scanning methods. The forward Burrows-Wheeler transform is applied on block of the image data. While compressing the image into the smallest storage space, the move-to-front and run-length encoding can be used to improve the compression ratio before entropy encoding. This thesis studies both lossless and lossy image compression. en
dc.format.extent [8] + 57
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.title Image Compression Using Burrows-Wheeler Transform en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword the Burrows-Wheeler transform en
dc.subject.keyword image compression en
dc.subject.keyword lossless and lossy compression en
dc.subject.keyword Burrows-Wheeler muunnos fi
dc.subject.keyword kuvanpakkaus fi
dc.subject.keyword häviöllinen pakkaus fi
dc.subject.keyword häviötön pakkaus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203091380
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Signaalinkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-88
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Skyttä, Jorma
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account