Letters to Messages – A Toolkit for Improved Visual Communication

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Puintila, Simo
dc.contributor.author Lassheikki, Carolina
dc.date.accessioned 2018-05-31T09:21:39Z
dc.date.available 2018-05-31T09:21:39Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/31427
dc.description.abstract The basis of this thesis was to solve a design problem: irrational and misleading visuals. Students of visual arts are increasingly expected to create visual presentations of their work. In-depth knowledge is not unconditionally essential for these students, however, it does bring a big advantage and reinforces other visual skills. This thesis aims to inspire, educate and assist anyone who is using visual communication, but lacks formal training in graphic design. The aesthetic goal of this thesis is to bring out the beauty of functional, smart and witty design. Presented in the form of a book, the thesis discusses all stages in the process of creating visual communication – starting from the initial ideation, moving on through style choices, assembly of the elements into a finished end product, and its destination context. The main conclusions to be drawn are related to context, interpretation and usability. The context – as final usage environment and pre-existent background of the audience – should be considered a defining factor throughout the process. Interpretation of visual communication is always subjective and affected by e.g. the viewer’s mindset, cultural background and personal taste. Visual interpretation is based on perception of properties, and encoding should include all elements of the entity. These theories are communicated through illustrations, which show the practical consequences of decisions in the process by giving comparisons. The reader will achieve better visuals through an understanding of perception and interpretation. In addition to illustrations offering comparisons, the book also includes some association exercises to support the rational design process. The principles of this book can be applied to digital, printed and online work, such as portfolios, posters, publications, presentations and personal marketing material. en
dc.description.abstract Utgångsläget för denna avhandling var att lösa ett designproblem: irrationell och förvirrande visuell kommunikation. Mera än tidigare förväntas studeranden inom konstämnen själv framställa visuella presentationer av sina arbeten. För dessa studeranden är det inte nödvändigt att ha fördjupade kunskaper i grafisk design, men förståelse för visuell kommunikation är till en stor fördel och stärker övrigt visuellt kunnande. Avhandlingens målsättning är att inspirera, informera och hjälpa studeranden som utnyttjar visuell kommunikation, men saknar utbildning i grafisk design. Det estetiska målet för arbetet är att att lyfta fram skönheten i praktisk, rationell och klipsk visuell formgivning. Min personliga avsikt var att få kompletterande förståelse för ämnet och samtidigt vidareutveckla min professionella identitet samt det egna uttrycket. Avhandlingen, som presenteras i form av en bok, behandlar alla skeden i processen kring att skapa visuell kommunikation, från den inledande idén till stilval, sammanställning av elementen till ett färdigt arbete och helhetens slutkontext. Semiotik, typografi och komposition presenteras genom en sammanfattning av sju litterära verk. De slutsatser som kan dras är att slutkontexten bör fungera som utgångsläge och motiverande faktor i alla val genom hela processen. Pragmatiska regler bör beaktas ifall det inte är ändamålsenligt och motiverat att skapa spänning. Tolkning av visuell kommunikation är alltid subjektivt och påverkas bland annat av åskådarens inställning, kulturella bakgrund och personliga smak. Komposition är relativt, och därmed måste alla delar av arbetet behandlas individuellt och ses i relation till de övriga delarna. Teorierna kommuniceras via illustrationer, som erbjuder klara jämförelser av konsekvenserna för de val som ingår i processen. Läsaren får redskap för framställning av mera ändamålsenlig visuell kommunikation genom en bättre förståelse för perception och tolkning. Förutom illustrerade jämförelser erbjuder boken även några konkreta associationsövningar som stöder den rationella arbetsprocessen. Bokens innehåll kan utnyttjas för tryckt, digitalt och internetbaserat material, så som portfolier, planscher, publikationer, presentationer och personligt marknadsföringsmaterial. Processen bakom skapandet av boken har varit extremt belönande: både det teoretiska innehållet och det kreativa skapandet erbjöd många insikter och stunder av förtjusning. Fördelarna med långsam bearbetning har förtydligats och arbetet har stärkt mitt förtroende för formgivningsprocessers fruktsamhet. Boken motsvarar mina värderingar som formgivare och utgör ett genuint arbetsprov på mitt estetiska uttryck. sw
dc.format.extent 88 + 6
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Letters to Messages – A Toolkit for Improved Visual Communication en
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword semiotics en
dc.subject.keyword composition en
dc.subject.keyword typography en
dc.subject.keyword visual communication en
dc.subject.keyword design en
dc.subject.keyword interpretation en
dc.subject.keyword perception en
dc.subject.keyword context en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201805312857
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Paavilainen, Heidi
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account