Kasvihuonekaasupäästöjen sähköisen valvonnan Euroopan laajuinen kehittäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Katainen, Jukka
dc.contributor.author Suominen, Nikke
dc.date.accessioned 2012-03-06T14:00:29Z
dc.date.available 2012-03-06T14:00:29Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3141
dc.description.abstract Kasvihuonekaasuja toiminnallaan tuottavat laitokset on Euroopassa velvoitettu tarkkailemaan päästöjään ja raportoimaan niistä vuosittain. Velvoitteen täyttämiseen ei kuitenkaan ole ollut olemassa tiettyä formaattia, eikä sitä ole keskitetysti valvottu. Tästä johtuen kansalliset raportointikäytännöt eroavat toisistaan, sillä velvoiteohjetta on eri maissa tulkittu eri tavoilla. Tilanne johtaa tehottomuuteen päästöjen valvonnassa, vähentää sen uskottavuutta, eikä ole tyydyttävä viranomaisille tai toiminnanharjoittajille. Tässä tutkimuksessa kehitettiin Euroopan laajuinen raportointiformaatti, jonka on tarkoitus soveltua korvaavaksi systeemiksi kansallisille raportointikäytännöille. Pyrkimyksenä on tarjota järjestelmäriippumaton kuvaus sille tiedonvaihdolle, jota kasvihuonekaasupäästöjen valvonnassa tarvitaan. Tutkimuksessa analysoitiin valvonnasta määrääviä regulaatioita, sekä tutkittiin kasvihuonekaasupäästöjen valvontaa varten kehitettyjä järjestelmiä. Näiden pohjalta kehitettiin raportointiformaatti, joka ottaa huomioon sekä regulaatioiden määräykset, että formaatin loppukäyttäjien vaatimukset. Raportointiformaatti kehitettiin iteratiivisesti yhteistyössä eri Euroopan maiden päästökaupan viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Tutkimuksen lopputuloksena on XBRL-merkintäkielellä toteutettu sähköinen raportointiformaatti Euroopan kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailuun ja raportointiin. Raportointiformaatti mahdollistaa keskitetyn, Euroopan laajuisen päästöjen valvonnan, mitä ei aiemmin ole voitu olemassa olevilla keinoilla järkevästi toteuttaa. fi
dc.description.abstract In Europe, industrial plants producing green house gases (GHG) are obligated to monitor and report their emissions annually. However, there has not been any specific format for the reporting, nor has it been centrally supervised. For that reason, the reporting practices in different countries differ greatly from each other, due to the fact, that the regulation has been interpreted in various ways. The situation is leading to inefficient supervision of GHG-emissions, decreases its credibility, and is not satisfactory for the administrative authorities or operators. In this study a European-wide reporting format was developed, which is intended to be suitable for a replacing system the national reporting practices. The goal is to offer a system independent specification for the exchange of information that is needed to supervise GHG-emissions in the Europe. The regulations determining to rules for the supervision of the GHG-emissions were analyzed and existing systems for GHG-emissions supervision were studied. Using the findings as a basis for the study, a reporting format was developed, taking both the authoritative regulations and the requirements of the end-users into account. The reporting format was developed in an iterative process with the emissions trading authorities of several European countries and different experts of the related areas. The result of the study is an electronic reporting format for monitoring and reporting of the GHG-emissions in Europe, implemented with the XBRL markup language. The reporting format enables centralized, European-wide supervision of GHG-emissions, which has not been possible to be (cost-effectively) realised with any current methods. en
dc.format.extent [9] + 85
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.title Kasvihuonekaasupäästöjen sähköisen valvonnan Euroopan laajuinen kehittäminen fi
dc.title European-wide Development Of The Electronic Supervision Of The Greenhouse Gas Emissions en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword green house gas emissions en
dc.subject.keyword reporting en
dc.subject.keyword XML en
dc.subject.keyword XBRL en
dc.subject.keyword supervision by authorities en
dc.subject.keyword kasvihuonekaasupäästöt fi
dc.subject.keyword raportointi fi
dc.subject.keyword XML fi
dc.subject.keyword XBRL fi
dc.subject.keyword viranomaisvalvonta fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203091372
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Hämmäinen, Heikki
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account