Hyvä, paha selfie - Mobiilikuvan ilmentymiä nuorten ja median näkökulmista

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Töyry, Maija
dc.contributor.author Kuusela, Helinä
dc.date.accessioned 2018-05-31T09:18:27Z
dc.date.available 2018-05-31T09:18:27Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/31395
dc.description.abstract Tutkin mobiilikuvausta empiirisesti ja aineistolähtöisesti kahden erilaisen aineiston avulla. Analysoin Helsingin Sanomien ja Ylen uutisointia selfiestä ajalta 2015-2018. Halusin selvittää onko selfieen liittyvä uutisointi mielikuvieni mukaisesti pääsääntöisesti negatiivista. Tutkimuskysymykseni on miten ja missä asiayhteyksissä selfiestä kirjoitetaan mediassa. Tein uutisaineistosta sekä määrällisen että laadullisen analyysin. Määrällisessä analyysissa päämuuttujana oli selfie-sanan käytön neutraalit, negatiiviset tai positiiviset käyttötarkoitukset. Laadullisessa analyysissa keskityttiin aineistosta erityisen keskeisesti esiin nouseviin seikkoihin, joita eritellään jäljempänä. Edellä kuvatun aineiston lisäksi haastattelin yhdeksää vuosina 2002-2003 syntynyttä nuorta. Haastattelumetodinani toimi puolistukturoitu haastattelu. Haastatellut nuoret edustavat sukupolvea, joka ei ole kokenut aikaa ennen internetiä ja mobiililaitteita. Halusin selvittää minkälaisia ovat nuorten kuvausintentiot ja mitä he ajattelevat kuvien jakamisesta sosiaalisessa mediassa. Yhdistin kaksi aineistoani ja pohdin, minkälainen kuva mobiilikuvauksesta aineistojeni kautta syntyy. Helsingin Sanominen ja Ylen uutisaineistossa selfie esiintyi neutraalisti keskimäärin 65 prosentissa uutisista. Negatiivisia uutisia oli noin 26 prosenttia ja positiivisia noin 8 prosenttia. Suuri osa aineistosta on mainintoja, joissa selfie ei ole artikkelin aiheena, vaan sanan käytöllä kuvaillaan hetken merkittävyyttä ja sillä ilmaistaan ajankohtaisuutta. Eniten selfie-sana ilmeni julkisuuden ja fanikulttuurin yhteydessä. Positiivisissa uutisissa selfie mainitaan mukavana asiana arjessa ja juhlassa, jonka avulla voi tallentaa ja jakaa merkittävän hetken ja mahdollisesti nostaa itsetuntoa. Selfie voi olla kunnianosoitus pitkästä urasta, merkki menestyksestä ja vallasta. Negatiivisissa uutisissa selfie symboloi itsekeskeisyyttä ja ulkonäön liiallista korostamista, kulutusyhteiskunnan varjopuolia, liiallista suorituskeskeisyyttä ja negatiivisia asenteita sosiaalista mediaa kohtaan. Selfiekulttuuri mainitaan, kun kaivataan epämääräiseen menneeseen aikaan, jolloin asiat olivat paremmin. Selfien ottaminen on uutisoinnin perusteella epäsopivaa käytöstä esimerkiksi hautajaisissa ja onnettomuustilanteissa. Mobiilikuvaajat eivät osaa käyttäytyä ammattikuvaajien tavoin ja tästä seuraa moraalista paheksuntaa uutisoinnissa. Uutisoinnissa oletettiin nuorten kuvaavan sosiaalista mediaa varten, mutta haastatteluaineiston mukaan asia on päinvastoin. Nuorten kuvausintentio oli saada muisto kuvauskohteesta, kuvan jakaminen oli toissijaista. Nuoret kertoivat kuvaavansa mieluiten luontoa, merkittäviä tapahtumia ja matkoja. Mobiilikuvaus jatkaa albumikuvan traditioita merkittävän hetken tallentajana. Itsensä liiallinen korostaminen ja esittäminen koettiin negatiivisena ja poseeraamisen maneerien ei koettu vastaavan todellisuutta. Uutisoinnissa digitaalisen sisällön kopioimisen mahdollisuus ja tulkinnan hallitsemattomuus näyttäytyivät uhkakuvina. Suurin osa nuorista pohti yksityisyyden ja julkisuuden suhdetta tarkasti suhteessa jakamiinsa kuvasisältöihin. Jaettujen kuvien pääasiallinen kohderyhmä oli nuorten lähipiiri, eikä sosiaalisen median tarjoamaa palautetta koettu tärkeäksi. Molemmissa aineistoissa mobiilikuvalta haluttiin sekä aitoutta että totuudenmukaisuutta. fi
dc.description.abstract In The Good, Bad Selfie – A Study on Mobile Photography I studied mobile photography using two different sets of data. First, I analysed how the word selfie is used in Helsingin Sanomat and Yle news during 2015-2018 and wanted to find out if the attitudes were in fact as negative as I imagined. My research question is how and in what context the world selfie is used in the news. The material is analysed using both quantitative and qualitative methods. Secondly, I interviewed nine young persons born in 2002-2003 using a thematic interview method. The youth has not experienced time before internet and mobile technology. I wanted to find out what were their intentions for taking photographs and what kind of attitudes they have towards photo sharing in social media. Finally, I combined these two sets of data and reflected on mobile photography through them. In the news material I mostly decoded selfie as neutral in terms of attitude. 65 % of the news was neutral, 26 % negative and 8 % positive. Most of the articles were not about selfie or social media, but the word was mentioned in some other context. These mentions were to prove the moment was picture-worthy for the interviewee or to state the article is topical. The most common topics to mention the word selfie were articles were selfie was related to celebrity or fan culture, and the second largest category was tourism. In the positive articles selfie was mentioned as a nice activity to mark a special occasion in the everyday or a tool to boost self-confidence. Selfie also symbolised homage, power and success. The negative articles viewed selfie as a symbol of self-centred, superficial consumer society. “Selfie culture” was as a symbol of everything that is wrong in the society and oftentimes the articles longed back to a mythical better past. Taking a selfie is socially frowned upon in funerals or while witnessing accidents. The mobile photographers are unaware of codes of conduct in the professional field, and therefore were reprehended in the news. In the news material it was often assumed that young people merely take photographs to post on social media, but in my interviews I found out the case was the opposite. The intention of my young interviewees was first and foremost to take a picture for them selves and to document an important moment. Sharing photographs in social media was a secondary action and two of the interviewees stated they dislike sharing altogether. The most used apps for sharing were Instagram and Snapchat and the most popular topics were nature, important events and travel photography. Mobile photography is a continuation of the snapshot and family photography traditions when used as means to capture an important moment. Excessive self-centrism and idealization in the social media were frowned upon. If the social media presence was too different from the everyday experience of a certain person, it was viewed as negative behaviour. Unlimited copying of the digital file and the uncontrollable context of the shared images were seen a threat in the news. The interviewees however were mostly quite aware of the possible publicity or privacy of their shared images. The target group for the photographs was their friends and they did not care much about the social media feedback on their images. In both sets of data, the mobile photo was desired to be authentic and truthful. en
dc.format.extent 112
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Hyvä, paha selfie - Mobiilikuvan ilmentymiä nuorten ja median näkökulmista fi
dc.title The good, bad selfie – A study on mobile photography en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword mobiilikuvaus fi
dc.subject.keyword selfie fi
dc.subject.keyword media fi
dc.subject.keyword nuoret fi
dc.subject.keyword sosiaalinen media fi
dc.subject.keyword media-analyysi fi
dc.subject.keyword haastattelu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201805312825
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Weselius, Hanna
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account