Tyrni - Tulkinta suomalaisesta townhousesta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Heikkinen, Pekka
dc.contributor.author Skogström, Lotta
dc.date.accessioned 2018-05-31T09:16:55Z
dc.date.available 2018-05-31T09:16:55Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/31383
dc.description.abstract Tyrni – Tulkinta suomalaisesta townhousesta on suunnitteluun perustuva diplomityö, jossa käsitellään townhouse-talotyypin mahdollisuuksia suomalaisessa kontekstissa. Tärkeitä teemoja ovat asuntojen joustavuus, yksityisyyden mahdollistaminen ja siihen vaikuttamien sekä vastaaminen asuntokannan monipuolistamiseen. Työ pohjautuu Aalto-yliopiston Habitat Components – Townhouse -tutkimuskokonaisuuteen ja sitä seuranneeseen syksyn 2016 Esikaupunkikortteli 2020 -suunnittelukurssiin. Kurssilta valittiin kolme ideasuunnitelmaa jatkokehitykseen ja päämäärä on toteuttaa ja rakentaa puurakenteinen townhouse-kortteli vuosien 2018 ja 2019 aikana. Jatkokehitetyt kolme taloriviä muodostavat yhdessä Puukorttelin. Jokainen suunnitelma on erilainen tulkinta suomalaisesta townhousesta. Puukortteli sijaitsee Itä-Helsingissä. Tämä työ on jatkoa Puukortteli – Tulkintoja suomalaista townhousesta –yhteisosalle, jossa esitellään suunnittelun lähtökohdat, aikaisempi tutkimus ja analysoidaan suunnittelualuetta. Yhteinen osa kuvaa myös läpikäydyn prosessin aina kurssitöistä, jatkokehitysvaiheen ja pääpiirustusten kautta urakkalaskentavaiheeseen. Yhteinen osa sekä kolmen suunnitelman erilliset työt muodostavat yhdessä diplomityökokonaisuuden. Suunnitelma Tyrni, Puukorttelin keskimmäinen talorivi, tutkii townhouse-talotyyppiä suomalaisessa kontekstissa tyypille ominaisen yksilöllisyyden näkökulmasta. Tuottajavetoisessa hankkeessa asuntojen yksilöllisyys on saatu aikaan integroimalla asuntoihin erilaisia joustavuuden periaatteita. Näin asunnot voivat vastata erilaisiin asumispreferensseihin ja muokkautua asukkaiden erilaisiin tarpeisiin. Asuntoyksiköt erottuvat ulkoisesti toisistaan erilaisin julkisivulaudoituksin ja -värein. Työssä on lisäksi tutkittu pienasuntojen liittämistä townhouse-alueelle townhouse-kerrostalon muodossa. Suunnittelemalla pieniä asuntoja townhouse-alueelle tuodaan pienimittakaavaisen alueen edut mahdollisimman monen saavutettaviksi. Pienasunnoista muodostuva kerrostalo on mahdollisuus myös koko korttelia palveleville yhteistiloille. Tyrni on samassa korttelissa Puukorttelin toisen townhouse-ratkaisun, Herukan, kanssa ja yhdessä nämä muodostavat niin kutsutun kombiblokin. Tärkeä tutkimuskokonaisuus on myös yksityisyys ja sen muodostuminen sekä siihen vaikuttaminen tiiviissä townhouse-korttelissa. Talotyypille ominainen tiivis suhde katuun on ratkaistu etupihoihin liitetyin lasitetuin kuisten, joiden avulla asukas voi vaikuttaa osallistumiseensa katuelämään. Lisäämällä asukkaan vaikutusmahdollisuuksia säädellä yksityisyyden astetta pyritään vastamaan erilaisiin asukasprofiileihin ja asukkaiden tarpeisiin. Jokaisella townhouse-asunnolla on etupihan lisäksi yksityisempi takapiha, josta on yhteys korttelia halkovalle keskikujalle. Keskikuja on yhteys tontin yhteispihalle. Kortteli on yhdistelmä townhouse-tutkimuksen esittämää pihakatu- ja yhteispihamallia. Diplomityö kuvaa prosessin ja työn kehityksen. Jotta townhouse kääntyisi ulkomaalaisista esimerkeistään suomalaiseen ympäristöön sopivaksi, sen on vastattava paikallisiin rakentamismääräyksiin ja ilmastoon. Tämän ohella merkittävä osa koko prosessia on ollut työn alkuperäisten ideoiden ja tavoitteiden säilyttäminen ja niiden muokkaaminen toteutussuunnittelun tasolle – tulkinnaksi suomalaisesta townhousesta. fi
dc.description.abstract This report describes the design and design process of townhouse interpretation called Tyrni. The townhouses are an interpretation of Finnish townhouses with aim on creating resilient dwellings to answer the changing needs of dwellers and their different lifestyles. The design is based on Habitat Components – Townhouse research by Aalto University and on the consequent design studio Esikaupunkikortteli 2020 during fall 2016. After the studio, three designs were chosen for further development with the goal to construct a townhouse housing block as the ending of the process during years 2018 and 2019. These designs are combined to form a wooden townhouse area called Puukortteli (“Wooden block”). Each one of the designs is a different interpretation of a townhouse. The site is located in Eastern Helsinki. This thesis is a follow-up of the report Puukortteli – Tulkintoja suomlaisesta townhous-esta, which serves as a base analysis for the three townhouse designs, Herukka, Tyrni and Karviainen. This base analysis covers the previous research by Aalto University, site and town plan analysis and the development of the design process. The mutual part and three following townhouse interpretations form together one publication. Tyrni is the central row within Puukortteli. The design studies townhouses in the Finnish context from the perspective of dwellers: how can they influence to their own living environment and how can apartments adapt to different housing preferences? This is achieved by integrating different principles of adaptability and flexibility to the dwellings. Consequently, the townhouse environment is accessible to a wider range of people and answers to the changing needs of different dwellers and lifestyles. For more diverse housing stock and to accommodate smaller households too, an apartment building is designed to locate smaller dwellings to the area. Besides, the apartment building provides a way to offer shared spaces on the ground floor. Another important design task is investigation of the relation between private and public spaces within the block. A close relationship between the townhouse and the street is a common feature for townhouses and therefore relevant factor within Finnish context. To answer this, glazed porches and front yards are added to facilitate spontaneous encounters between people. The porches provide dwellers a possibility to influence to their level of openness and to their involvement to the public street life. Each townhouse has also an own private backyard which can be accessed both through the dwelling and a central alley leading towards the common yard. This design-based thesis depicts the design process, development and current stage of the design Tyrni. Translation of townhouse typology from foreign examples to Finnish context involves studies of local building regulations, habits and climate. A significant part of the process – from an idea design to a real building – includes also evaluation of the design goals and objectives about living and housing: what is a Finnish townhouse? en
dc.format.extent 126 + 7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.relation.hasversion Opinnäyte on kolmen opiskelijan yhteinen diplomityö, joka koostuu neljästä osasta: yhteisestä teoria- ja analyysiosasta sekä tämän työn lisäksi kahdesta muusta suunnitelmakohtaisesta diplomityöstä (linkit alla), joissa paneudutaan kunkin townhouse-tulkinnan, Herukan, Tyrnin ja Karviaisen kehitykseen ja ominaispiirteisiin. fi
dc.relation.hasversion Yhteinen osuus: Puukortteli – Tulkintoja suomalaisesta townhousesta http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201809115101 fi
dc.relation.hasversion Palomäki, Jutta: Herukka - Tulkinta suomalaisesta townhousesta http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201805312799 fi
dc.relation.hasversion Tolppanen, Mila: Karviainen - Tulkinta suomalaisesta townhousesta http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201805312801 fi
dc.title Tyrni - Tulkinta suomalaisesta townhousesta fi
dc.title Tyrni - An interpretation of the Finnish townhouse en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword suomalainen townhouse fi
dc.subject.keyword kaupunkipientalo fi
dc.subject.keyword joustava asunto fi
dc.subject.keyword asuinkortteli fi
dc.subject.keyword puuelementtirakentaminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201805312813
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Huttunen, Hannu
dc.programme fi
dc.location P1 Ark A Puukortteli


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account