100 hectares of understanding

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Parantainen, Jyrki
dc.contributor.author Kahilaniemi, Jaakko
dc.date.accessioned 2018-05-31T09:16:21Z
dc.date.available 2018-05-31T09:16:21Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/31378
dc.description.abstract Maisterin opinnäytetyöni koostuu taiteellisesta ja valokuvallisesta teoskokonaisuudesta 100 Hectares of Understanding sekä kirjallisesta osiosta, jossa avaan työskentelyni taustoja. Taiteellinen opinnäytteeni on nimeltään 100 Hectares of Understanding ja se käsittelee vuonna 1997 perimääni 100 hehtaarin metsäpalstaa. Kirjallinen osio sisältää omia pohdintojani taiteellisesta työskentelystäni ja teoskokonaisuudesta, siihen liittyvistä pääteemoista ja taiteelliseen työhöni vaikuttaneista taiteellisista viittauksista. Työn visuaalisena osiona toimii portfoliolaatikko. Portfolio esittelee taiteellisen konseptini näyttelykontekstissa. Taiteen maisterini kirjallinen osio on läpileikkaus teoskokonaisuudestani 100 Hectares of Understanding. Pyrin avaamaan konseptiani kokonaisuudessaan yksittäisistä teoksista seinälle ripustettaviin installaatioihin saakka. Teksti pitää sisällään editoidun keskustelun kuvataiteilija Antti Laitisen kanssa, joka on käyty Cafe Delivossa 23. tammikuuta, 2018. Syy miksi keskustelu on osana kirjallista opinnäytetyötäni, on se, että näen Antin työskentelytavassa ja hänen töissään samankaltaisuutta omaan työskentelyyni. Tutkin taiteellisessa opinnäytteessäni sitä, miten visualisoida luonnon omistamisen absurdiutta valokuvan avulla. Avaan työskentelyäni Suomen maalaustaiteen kultakauden, maisemavalokuvauksen tradition, performatiivisen valokuvan ja maataiteen avulla. Kirjoitan asioista, jotka ovat inspiroineet minua taiteen tekemiseen ja syitä sekä motiiveja tehdä taidetta. 100 Hectares Of Understanding on taiteellinen konseptini, jonka lähtökohta on pyrkiä ymmärtämään perimääni metsäpalstaa, niin henkisistä kuin fyysisistä näkökulmista. Pyrin töissäni heijastamaan suuria ympäristöaiheisia teemoja omien henkilökohtaisten tutkielmieni kautta. fi
dc.description.abstract My master's thesis consists of a photographic work named 100 Hectares of Understanding and a written section in which I open the background of my work. My artistic work is called 100 Hectares of Understanding and it deals with 100 hectares of woodland that I have inherited in 1997. The written part contains my reflections on my artistic work and work, related main themes and artistic references that have influenced to my artistic work. Portfoliobox works as a visual part of the work. Portfolio presents my artistic concept in the exhibition context. The written part of my thesis is about my work 100 Hectares of Understanding. I try to open my concept entirely from individual works to wall-hung installations. The text includes an edited discussion with the visual artist Antti Laitinen, which was held at Cafe Delivo on January 23, 2018. The reason why the conversation is part of my thesis is that I see similarities between his work and mine. In my artwork I study how to visualize the absurdity of owning a piece of nature through photography. I open my work through the golden age of Finnish painting, landscape photography tradition, performativity in photography and land art. I also write about things that have inspired me to make art and the reasons and motives for making art. 100 Hectares of Understanding is my artistic concept, which starting point is to try to understand the inherited forest area, from both mental and physical point of view. I strive to reflect great environmental themes through my own personal research. en
dc.format.extent 60 + 2
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title 100 hectares of understanding fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.contributor.department Department of Media en
dc.subject.keyword omistaminen fi
dc.subject.keyword maa fi
dc.subject.keyword maanomistus fi
dc.subject.keyword maataide fi
dc.subject.keyword metsä fi
dc.subject.keyword luonto fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201805312808
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Kella, Marjaana
dc.programme Valokuvataide fi
dc.programme Photography en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse