Learning Centre

Kuvien välissä – Millaisia haasteita kuvittaja kohtaa siirtyessään staattisesta kuvituksesta liikkuvaan kuvaan?

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Nieminen, Tarja
dc.contributor.author Kainiemi, Outi
dc.date.accessioned 2018-05-31T09:14:05Z
dc.date.available 2018-05-31T09:14:05Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/31361
dc.description.abstract Opinnäytetyöni käsittelee animaation suunnittelua kuvittajan näkökulmasta. Työ koostuu kirjallisesta tutkielmasta ja produktiosta, joka on lyhyt animaatioelokuva. Animaatio kertoo pienestä hetkestä ompelimossa sekä mielikuvituksen voimasta tylsän ja yksitoikkoisen tilanteen keskellä. Animaatio on toteutettu digitaalisella animaatio-ohjelmalla, jossa on yhdistelty sekä vektoripiirroksia että käsin maalattuja pintoja. Animaation liikkeen tyyli on saanut vaikutteita pala-animaatiotekniikasta. Käsittelen kirjallisessa osuudessa journalistisen kuvituksen kenttää ja kuvittamista muuttuvassa mediaympäristössä ja kuvaan animaation suunnittelu- ja toteutusprosessia. Kuvituksen ala on monen muun visuaalisen viestinnän alan ohella muutoksessa. Kuvitusta käytetään lisääntyvästi erilaisissa yhteyksissä. Kuvitus levittäytyy myös erilaisiin tiloihin paperin ja näyttöjen ulkopuolelle. Kehittyvät teknologiat ja mediat muokkaavat myös kuvittajan työn vaatimuksia ja mahdollisuuksia. Painetuista medioista digitaalisiin siirtyminen tuo mukanaan mahdollisuuksia monipuoliseen ilmaisuun. Myös animaation käyttäminen kuvituksissa on lisääntynyt. 1980-luvulla kehitetty, lyhyitä ja yksinkertaisia animaatioita toistava gif-tiedostomuoto elää uutta tulemistaan. Liike onkin tullut osaksi myös perinteisesti staattista lehtikuvitusta, kun julkaisut siirtyvät digitaalisiksi. Liike kuvituksessa voi herättää huomiota, havainnollistaa muutosta esimerkiksi infografiikassa tai tuoda uuden ilmaisullisen elementin käsitteelliseen kuvitukseen. Lopputyön produktio-osuuden, ensimmäisen animaationi suunnittelu ja toteuttaminen nostivat esiin haasteita, jotka liittyvät kuvittajalle uusien ilmaisukeinojen omaksumiseen. Useimmat animaation ilmaisukeinoista ovat samat kuin elokuvakerronnassa. Animaatioilmaisussa yksittäiset kuvat menettävät merkityksensä sellaisenaan. Yksittäinen kuva ei ole päämäärä vaan väline tarinan kuljettamiseen. Siirtymät kuvasta toiseen ovat yhtä tärkeitä kuin kuvat. Leikkaukset kuvasta toiseen, kuvakokojen vaihtelu ja siirtymien tapa sekä kesto vaikuttavat kaikki animaation tarinan kerrontaan. Myöskään liike ei ole animaatiossa vain liikettä, vaan tarinankerronnallinen elementti. Aika on animaatiossa paitsi konkreettista ja mitattavaa, myös kokemuksellista. Animaation tekemisessä korostuu erityisesti esityön ja huolellisen suunnittelun tärkeys. Useiden kerronnallisten elementtien huomioimista auttaa myös työnkulun hyvä organisointi. Ilmaisukeinoista riippumatta olennaista niin kuvittajan kuin animaattorin työssä on se, mitä tekijä haluaa työllään sanoa eli sisältö. fi
dc.description.abstract My thesis consists of a written study and a production that is a short animation film. In the thesis, I discuss a design process of animation from an illustrator's point of view. My animation is a linear narrative about a small incident in a sewing factory and about the power of imagination in mundane and boring situation. The animation is executed digitally with animation software and combines both vector drawings and hand-painted visuals. The production style of the motion and the visuals is influenced by cut-out animation. In addition to discussing the practise of illustration especially in the field of editorial illustration in a changing media environment, I describe the design process and execution of the animation. The practise and industry of illustration are changing, like those of many other disciplines in visual communication. Illustration is used in a variety of contexts, and illustrators’ work can be seen, not only on paper and on displays, but also in different kind of spaces. Emerging technologies and media also shape demands and opportunities of the illustrator’s work. Transition from print to digital media creates opportunities for diverse visual expression. Use of animation also in illustration is increasing. Motion has become an important part of the traditionally static editorial illustration when publications are expanding or switching to digital publishing. Motion in illustration can attract viewers’ attention, point out better for example data change in infographics or bring new expressive elements into conceptual illustration. For me, as an illustrator, designing and executing an animation film for the first time raised challenges in regard to adopting new means and tools of expression. Animation and live action film share similar elements in storytelling. In animation, images lose their meaning as single images. One single image is not the goal or an entity by itself, but a tool in a toolbox for telling the story. Transitions from one image to another are as important as individual images. Cuts from one image to another, variations in image sizes, and durations of transitions will all affect the narrative of the animation. In animation, motion is not just movement – it is an important element of storytelling. Time in animation is not only measurable, but also something that the audience will experience, also emotionally. In animation production, one cannot stress enough the importance of systematic pre-production work and careful planning. Well-organised work process is also helpful when there are many different narrative elements to be taken into consideration and worked on. Regardless of the tools and means of expression, the content of the work is the most important thing: that the creator, be she/he an illustrator or an animator, has something to say. en
dc.format.extent 88
dc.language.iso fi en
dc.title Kuvien välissä – Millaisia haasteita kuvittaja kohtaa siirtyessään staattisesta kuvituksesta liikkuvaan kuvaan? fi
dc.title Between images – What kind of challenges illustrator faces when moving from still image to animation? en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.contributor.department Department of Media en
dc.subject.keyword kuvitus fi
dc.subject.keyword animaatio fi
dc.subject.keyword liikkuva kuvitus fi
dc.subject.keyword liikegrafiikka fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201805312791
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Nieminen, Tarja
dc.programme Visual Communication Design en
dc.location P1 OPINNÄYTTEET D 2018 Kainiemi
local.aalto.barcode 1210029133


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics