Nomad

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Voipio, Melina
dc.contributor.author Reivilä, Anna
dc.date.accessioned 2018-05-31T09:13:30Z
dc.date.available 2018-05-31T09:13:30Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/31356
dc.description.abstract Maisterin opinnäytetyöni koostuu kirjallisesta osuudesta Nomad sekä kuvallisesta osuudesta Bond. Kirjallisessa työssäni käsittelen maataiteen sekä valokuvan suhteen historiaa sekä sitä, kuinka oma työskentelyni sijoittuu tähän traditioon. Kuvallinen osuus koostuu yhdeksästätoista mustavalkovalokuvasta. Kirjallinen osio jakautuu teoriaosuuteen sekä työskentelyprosessini kuvaukseen. Teoriaosiossa pohdin valokuvan ja maataiteen välistä suhdetta. Käyn aihetta läpi Rosalind Kraussin esseen Sculpture in the Expanded Field sekä Hanna Johanssonin kirjan Maataidetta jäljittämässä avulla. Maataiteella tarkoitetaan taidetta, joka on tehty suoraan maisemaan. Maata itseään on veistetty, tai luonnon elementtejä kuten oksia tai kiviä on käytetty teosten tuottamiseen. Maataide on osa käsitetaiteen alaa, joka alkoi 60-luvulla. Monet maataideteokset sisältävät teoksen katsojalle välittävän esityksen, kuten dokumenttina toimivan valokuvan, mutta myös teoksen ajassa säilyttävän toisen esityksen. Nämä voivat olla esimerkiksi ensisijaisesti ideaan perustuvia taiteilijan yksityisiä prosesseja tai paikan taikka ympäristön väliaikaisia merkitsemisiä tai pysyvämpiä veistoksellisia teoksia. Useimmiten maataideteoksia kuitenkin koetaan, käsitellään ja tulkitaan juuri näiden ”toissijaisten” representaatioiden perusteella, minkä vuoksi maa-ja käsitetaide ovat solmiutuneet toisiinsa, kumpikin toimivat olemisen ja merkityksen välisessä tilassa. Suurinta osaa maataiteen teoksia ei olisi ilman käsitteellisiä reproduktioita: karttoja, valokuvia, suunnitelmia ja muita erilaisia merkintöjä. fi
dc.description.abstract My Masters of Arts thesis consists from a written part Nomad and from a visual part Bond. My thesis text deals with the history of land art and the question, how my own works are based on this tradition. The visual part consists nineteen black and white images. The written part is divided into the theoretical part and the description of my work process. I study the relationship between photography and land art using Rosalind Krauss’s essay Sculpture in the Expanded Field and Hanna Johansson's book Maataidetta jäljittämässä. Land art refers to art that is made directly to the landscape. Earth itself has been carved, or natural elements such as branches or rocks have been used to produce art pieces. Land art is part of the conceptual art movement that began in the 60's. Many of the land art works have two presentations. One that is shown to the audience, for example a photograph of the piece. And another one that is for example the artist’s private work process or a temporary sculpture. In most cases the land art works are presented trough these documentations and most of the land art works would not even exist without these “secondary” representations. en
dc.format.extent 72
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Nomad fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.contributor.department Department of Media en
dc.subject.keyword maataide fi
dc.subject.keyword valokuva fi
dc.subject.keyword representaatio fi
dc.subject.keyword taide fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201805312786
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Luoma, Niko
dc.programme Valokuvataide fi
dc.programme Photography en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account