Neigh from the manor - Horse keeping and its implications in cultural environments and urban planning in the Helsinki metropolitan area

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Schnitzler, Rosemarie
dc.contributor.author Rosberg, Ina
dc.date.accessioned 2018-05-31T09:09:43Z
dc.date.available 2018-05-31T09:09:43Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/31327
dc.description.abstract This thesis discusses the new horse economy and horse keeping in the Helsinki Metropolitan Area. The role of horse economy is becoming an increasingly important issue in the urban planning as the Helsinki region grows and urbanization extends to former peri-urban zones. This thesis brings up the central planning tasks, challenges and aims that horse sector may produce in the future and presents a vision for new, enhanced stable and riding network for Helsinki and adjacent municipalities. During the last decades, riding and horse keeping have become increasingly popular in Finland. Today, many riders and horse owners live in urban areas and a large number of horse facilities are situated in the peri-urban zone of the cities in South Finland. Horse economy is likely to create new challenges for land use planning as the region grows and urbanization expands. The thesis focuses especially on cultural environments and manor landscapes that have become the central operational spaces for urban horse keeping today. Manor landscapes and cultural environments often offer viable preconditions for successful horse keeping. In Helsinki, Espoo, Vantaa and Sipoo, there are 15 stable enterprises that function in manor environments. Additionally, there are concentrations of varied forms of horse keeping in many large cultural landscapes, such as North Espoo and Vantaa river valley. Horse keeping is a natural function for historically valuable manor environments since it helps in maintaining old buildings, traditional biotopes and authentic atmosphere. In an urban setting, the combination of manor and horse facility forms a multifunctional space that offers sport and recreation services, maintains cultural historical values and produces ecosystem services. en
dc.description.abstract Tämä diplomityö käsittelee uutta hevostaloutta ja erityisesti sen vaikutuksia kulttuurimaisemiin Helsingin metropolialueella. Helsingin seudun kasvaessa ja kaupungistumisen edetessä hevostalouden merkitys kaupunkisuunnittelussa tulee todennäköisesti kasvamaan. Tässä työssä nostetaan esille hevostalouden aiheuttamia keskeisiä suunnittelutarpeita ja -tavoitteita. Lopuksi esitetään visio entistä paremman talli- ja ratsastusreittiverkoston luomiseksi Helsinkiin ja sen ympäryskuntiin. Viime vuosikymmenien aikana ratsastusharrastus ja hevosenpito ovat kasvattaneet suosiotaan Suomessa. Nykyään hevosenomistajat ja ratsastajat ovat yhä useammin kaupunkilaisia, ja huomattava osa talleista sijaitsee kasvavilla kaupunkiseuduilla Etelä-Suomessa. Hevosenpito on erityisen yleistä taajaman ja maaseudun välille sijoittuvalla peri-urbaanilla vyöhykkeellä. Lisääntyvän kaupungistumisen myötä hevostalous aiheuttaa uudenlaisia suunnittelutarpeita ja haasteita maankäytön suunnittelussa. Kartanot ja kulttuurimaisemat ovat muodostuneet keskeisiksi hevosenpidon ja ratsastusharrastuksen paikoiksi Helsingin seudulla. Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Sipoossa toimii yhteensä 15 talliyritystä, jotka ovat sijoittuneet vanhaan kartanoympäristöön. Lisäksi laajemmat kulttuurimaisemakokonaisuudet esimerkiksi Pohjois-Espoossa ja Vantaanjokilaaksossa toimivat monipuolisen hevosenpidon keskittyminä. Hevosenpito sopii hyvin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kartanoympäristöjen toiminnoksi, sillä se auttaa ylläpitämään erityisesti historiallisia talousrakennuksia ja avoimia biotooppeja. Kaupunkiympäristössä tallin ja kartanomaiseman yhdistelmä muodostaa monikäyttöisen toiminnallisen kokonaisuuden, joka tuottaa liikunta- ja virkistyspalveluja, ylläpitää kulttuurihistoriallisia arvoja luontevalla tavalla ja tuottaa ekosysteemipalveluja. fi
dc.format.extent 114
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Neigh from the manor - Horse keeping and its implications in cultural environments and urban planning in the Helsinki metropolitan area en
dc.title Hirnahdus kartanosta - Hevosenpidon vaikutukset kulttuuriympäristöihin ja kaupunkisuunnitteluun Helsingin metropolialueella fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword horse economy en
dc.subject.keyword cultural landscapes en
dc.subject.keyword urban planning en
dc.subject.keyword green infrastructures en
dc.subject.keyword manor en
dc.subject.keyword stable en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201805312756
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Galán, Juanjo
dc.programme fi
dc.location P1 Ark A folio


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse