Learning Centre

Mobiilin Internetin käyttö - verkon liikennemittaukset

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kivi, Antero
dc.contributor.author Riikonen, Antti
dc.date.accessioned 2012-03-06T13:50:35Z
dc.date.available 2012-03-06T13:50:35Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3107
dc.description.abstract Perustavanlaatuisia muutoksia on tapahtumassa tietoliikennetoimialalla kun Internet ja mobiili konvergoituvat. Matkapuhelimet ovat kehittymässä multimediatietokoneiksi ja kannettavat tietokoneet muuttuvat pienemmiksi ja sisältävät kasvavissa määrin liitettävyyden matkapuhelinverkkoon. Kun samaan aikaan mobiililaajakaistojen hinnat ovat laskeneet ja tarjotut kaistannopeudet kasvaneet, mobiilin Internetin käyttö on lisääntynyt nopeasti viimeisten parin vuoden aikana. Uusia tulonlähteitä etsiessä teollisuuden eri sidosryhmät ovat kiinnostuneita mittauksista jotka voivat auttaa ymmärtämään mobiilin Internetin käyttöä. Tämä diplomityö keskittyy mobiiliverkon liikennemittauksiin ja niiden soveltuvuuden tutkimiseen markkinatiedon tuottamisessa eri sidosryhmille. Työssä analysoidaan suomalaisissa mobiiliverkoissa tehtyjä liikennemittauksia ja tuotetaan statistiikkaa mobiilin Internetin käytöstä. Lisäksi nykyisen mittausjärjestelyn ominaisuuksia analysoidaan, mahdolliset mittausten kehittämisalueet luokitellaan ja suosituksia esitetään mittausten kehittämiseksi. Statistiikat Suomen mobiilii-Internetin käytöstä osoittivat että tietokoneet generoivat suurimman osan Suomen liikennevolyymistä, kun taas matkapuhelinten tuottaman liikenteen osuus on alle prosentti. Symbian-käyttöjärjestelmä dominoi matkapuhelinten käyttöä joka on web-orientoitunutta. Muitakin web-liikenteen luokkia kuin web-selailua, kuten email- ja muuta synkronointiliikennettä, huomattiin käytettävän matkapuhelimilla. Perinteiset kotimaiset mediatalot, sosiaalisen median sivustot ja Nokia ovat suosituimpien web-sisällöntuottajien joukossa. Koska eri mittauspisteet mobiiliverkossa tuottavat eri tarkkuustason tietoa, täytyy mittausprosessiin liittyvät valinnat tehdä mittauksen tavoitteiden mukaan. Jos kehittynyt analyysi on tarpeen, mittausten olisi suositeltavaa suoritettavan pisteessä jossa käyttäjien tunnistaminen on mahdollista, kun taas pelkästä IP-liikenteestä saatavat tulokset ovat riittäviä yleisempään markkinan kuvaamiseen. Mobiilioperaattorin kannalta yhtäjaksoiset ja automatisoidut mittaukset mahdollistaisivat tulosten hyväksikäyttämisen useissa eri yrityksen toiminnoissa. Yleisesti liikennemittausten mahdollisuudet ovat laajat, mutta toisaalta täyden hyödyn saavuttamiseksi resurssivaateet saattavat olla suuria. Liikennemittaukset voivat kuitenkin tuottaa tietoa ja tukea operaattoreita päätöksenteossa ja liiketoiminnan kehittämisessä. fi
dc.description.abstract Fundamental transformations are taking place in the telecommunication domain as the Internet and mobile industries are converging. Mobile phones are developing into multimedia computers and laptops are getting smaller with cellular connectivity, increasing the amount of mobile Internet capable devices. Furthermore, as mobile broadband prices have decreased and offered bandwidths increased, also the usage of mobile Internet has been increasing rapidly during the past couple of years. In search for new revenue sources, various industry stakeholders are interested in measurements that can help understanding the mobile Internet usage patterns. This thesis focuses on mobile network traffic measurements and studies their applicability for providing market understanding for the different stakeholders. First, measurements from operational Finnish mobile networks are analyzed to provide factual statistics on the usage patterns of the Finnish market. Second, the properties of the existing measurement organization are analyzed, possible measurement design and development areas are classified, and recommendations are provided for further development of the measurements. The factual statistics showed that most of the Finnish mobile Internet usage traffic volume is generated by computers, whereas the share of mobile handset generated traffic is less than one percent. Symbian operating system dominates the web oriented mobile handset usage. Traditional Finnish media houses, social media sites, and Nokia are among the most popular content providers for web usage. In addition, also other web traffic classes than web browsing, such as email and synchronization, were observed to be used by mobile handsets. As different measurement points in a mobile network provide different data granularity, the choices related to the measurement have to be made according to the objectives of the measurement. If advanced analysis is needed, the measurements are recommended to be conducted at a point in the mobile network where user identification is possible, whereas total traffic level patterns from IP traffic are adequate for general market description. From a mobile operator viewpoint, automated and continuous data collection and analysis could enable utilization of the results in multiple corporate functions. In general, the possibilities of traffic measurements are vast. On the other hand, they may require a lot of resources to succeed in their full potential. Nevertheless, mobile network traffic measurements can provide intelligence and support for operators in their decision making and business development. en
dc.format.extent 9 + 92
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.title Mobiilin Internetin käyttö - verkon liikennemittaukset fi
dc.title Mobile Internet Usage - Network Traffic Measurements en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword Mobile Internet en
dc.subject.keyword traffic measurement en
dc.subject.keyword mobile service usage en
dc.subject.keyword mobiili internet fi
dc.subject.keyword verkkoliikenteen mittaukset fi
dc.subject.keyword mobiilipalveluiden käyttö fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203071338
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Hämmäinen, Heikki
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_91670
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 38513
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics