Learning Centre

Suurnopeuskoneen lämmönsiirtokertoimien määrittäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kolondzovski, Zlatko
dc.contributor.author Jääskeläinen, Mikko
dc.date.accessioned 2012-03-06T13:49:56Z
dc.date.available 2012-03-06T13:49:56Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3105
dc.description.abstract Tässä työssä määritetään lämmönsiirtokertoimet suurnopeuskoneelle. Kone on jaettu eri osiin ja lämmönsiirtokerroin jokaiselle osalle määritetään. Lämmönsiirtokerroin lasketaan analyyttisesti kaavoilla ja numeerisesti tietokoneohjelman avulla. Analyyttiset kaavat antavat yksinkertaiset yhtälöt lämmönsiirtokertoimen laskentaan ja ne antavat vain yhden arvon jokaiselle osalle. Tietokoneohjelma käyttää laskentaan laskennallista virtaustekniikkaa. Ohjelma luo elementtiverkon koneen kaksiulotteisesta aksiaalimallista. Tämän jälkeen lämpötila-, nopeus- ja painekenttä voidaan ratkaista numereerisesti. Ohjelman avulla saadaan laskettua jokaisen osan sisäänmenoja ulostuloarvo lämmönsiirtokertoimelle. Työn ajatuksena on vertailla laskettuja lämmönsiirtokertoimia simuloituihin lämmönsiirtokertoimiin. Tuloksia on vertailtu ja niistä on tehty johtopäätökset. fi
dc.description.abstract Heat-transfer coefficients for a high-speed electrical machine are calculated in this work. The machine is divided in different subregions and the average heat-transfer coefficient for every region is calculated. The heat-transfer coefficients are calculated analytically and numerically with a computer program. The analytical approach provides simple equations for calculating the heat-transfer coefficients. The analytical equations provide only the average value for the heat-transfer coefficients. A computer program uses computational fluid dynamics for the numerical calculation. The program creates a finite element mesh from the 2-D model of the machine. After that, the temperature field, the velocity field and the pressure field are solved numerically. With the program, the inlet and the outlet values of the local heat-transfer coefficients are calculated. The idea of the thesis is to compare the analytically calculated heat-transfer coefficients to the numerically calculated heat-transfer coefficients. Results are compared to each other and conclusions are made. en
dc.format.extent 11 + 45
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.title Suurnopeuskoneen lämmönsiirtokertoimien määrittäminen fi
dc.title Determination of coefficients of thermal convection in a highspeed electrical machine en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword convection en
dc.subject.keyword heat transfer en
dc.subject.keyword high-speed machine en
dc.subject.keyword computational fluid dynamics en
dc.subject.keyword konvektio fi
dc.subject.keyword lämmönsiirto fi
dc.subject.keyword suurnopeuskone fi
dc.subject.keyword laskennallinen virtaustekniikka fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203071336
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Sähkömekaniikka fi
dc.programme.mcode S-17
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Arkkio, Antero
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_34997
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 38511
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics