Learning Centre

OFDM Interference Analysis with 'Dirty RF'

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ermolova, Natalia
dc.contributor.author Zheng, Chang
dc.date.accessioned 2012-03-06T13:46:13Z
dc.date.available 2012-03-06T13:46:13Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3097
dc.description.abstract Kulkiessaan läpi lähetin-vastaanottimen analogisten RF-osien, informaatiosignaali altistuu lukuisille vääristymille, joita kutsutaan "dirty RF" -ilmiöiksi. Jotkin vääristymät ovat luontaisia analogisille radiolaitteille, kuten tehovahvistimille (HPA) lähettimessä ja DA/AD -muuntimille. Toiset, kuten vaihekohina ja I/Q-epätasapaino ovat puolestaan seurausta lähetin-vastaanottimen RF-etupään aiheuttamasta signaalin laadun heikkenemisestä. Riippumatta vääristymän aiheuttajasta, kukin edellä mainittu tekijä alentaa tietoliikennejärjestelmän suorituskykyä. Johtuen lukuisista eduistaan, kuten kyvystään tarjota korkeita datanopeuksia häipyvässä ympäristössä sekä verrattain yksinkertaisesta taajuusalueen ekvalisaattorin rakenteesta, OFDM:ää pidetään vahvana ehdokkaana tulevaisuuden langattomiin laajakaistajärjestelmiin. OFDM:n suorituskyky on kuitenkin erittäin herkkä yllä mainitulle RF-osien aiheuttamalle signaalin laadun heikkenemiselle, kuten tehovahvistimen, I/Q-epätasapainon, vaihekohinan jne. aiheuttamille epälineaarisille vääristymille. Vaikka RF-ilmiöt ovatkin osa jokaista lähetin-vastaanotinta, "dirty RF" -ilmiöitä kuten myös menetelmiä niiden vähentämiseksi, on analysoitu yksitt äin, muista irrallaan. Kuitenkin, vaikuttaessaan yhtäaikaa, em. ilmiöt voivat vahvistaa toistaan ja lisäksi yhden ilmiön heikentämiseen tähtäävän menetelmän käyttö voi vahvistaa toista ilmiötä. Tämän työn tavoitteena on luoda simulaatiomalli ja analysoida OFDM:ää, kun I/Q-epätasapaino-, tehovahvistin- ja vaihekohina-ilmiöt otetaan samanaikaisesti huomioon. fi
dc.description.abstract When passing through the RF analog electronics devices of the transceiver, the information signal is subject to various distortions named 'dirty RF' effects. Some distortions are inherent to analog radio devices, such as high power amplifiers (HPA) at the transmitter and DAC/ADC. Others, such as phase noise and I/Q imbalance, result from various impairments in the transceiver RF front end devices. Regardless of the nature, each factor degrades the communication system performance. Owning to a number of advantages, such as the ability to provide a high data rate in a fading environment and relatively simple structure of the frequency domain equalizer, OFDM is considered as a strong candidate for future wireless broadband systems. OFDM performance, however, is very sensitive to the above RF impairments, such as nonlinear distortions from HPA, I/Q imbalance, phase noise etc. While inherently observed in any transceiver, in the most of part the dirty RF effects so far have been analyzed separately and techniques for their mitigation have been elaborated separately too. Meanwhile, when affecting jointly the above impairments may strengthen each other and moreover, techniques for mitigation of one factor may enhance the impact of another one. The aim of this work is creating a simulation model and analyzing OFDM where I/Q imbalance, HPA , and phase noise effects are jointly taken into account. en
dc.format.extent 14 + 89
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.title OFDM Interference Analysis with 'Dirty RF' en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword OFDM en
dc.subject.keyword dirty RF en
dc.subject.keyword I/Q imbalance en
dc.subject.keyword phase noise en
dc.subject.keyword power amplifier en
dc.subject.keyword OFDM fi
dc.subject.keyword dirty RF fi
dc.subject.keyword I/Q-epätasapaino fi
dc.subject.keyword tehovahvistin- ja vaihekohina-ilmiöt fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203071328
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoliikennetekniikka fi
dc.programme.mcode S-72
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Tirkkonen, Olav
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_33658
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 38452
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse