Lisätyn audiotodellisuuden sovellukset ulkokäytössä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lokki, Tapio
dc.contributor.author Peltola, Mikko
dc.date.accessioned 2012-03-06T13:43:54Z
dc.date.available 2012-03-06T13:43:54Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3088
dc.description.abstract Lisätyksi audiotodellisuudeksi (LAT) kutsutaan todellista äänimaisemaa, johon on lisätty virtuaalisia ääniobjekteja. Käyttäjän kuulema ääni tallenetaan LAT-kuulokkeisiin integroiduilla miniatyyrimikrofoneilla ja toistetaan tämän jälkeen suoraan käyttäjän korviin. Nauhoitetun signaalin päälle käyttäjälle voidaan toistaa keinotekoista tai aikaisemmin nauhoitettua signaalia. Binauraalisella prosessoinnilla lisätyt, virtuaaliset, äänilähteet voidaan sijoittaa haluttuun suuntaan. Virtuaaliset äänilähteet voidaan sitoa todelliseen äänikenttään binauraalisella prosessoinnilla, jos käyttäjän sijainti ja orientaatio tunnetaan. Käyttäjän jäljittämiseen käytettyjen menetelmien rajoituksista johtuen aikaisemmin toteutetut LAT-sovellutukset on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Tämän diplomityön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa alusta ulkona käytettäviä LAT-sovellutuksia varten. Sekä inertiaan että maan magneettikenttään perustuvia menetelmiä käytettiin käyttäjän orientaation ja satelliittipaikannusta (GPS) paikan määrittämiseen. Alustan toimivuuden osoittamiseksi toteutettiin äänimuistisovellus suunnitellulla alustalla. Äänimuistia käytetään tallentamaan kaikki käyttäjän kuulema ääni, paikka- ja orientaatiotiedolla laajennettuna. Paikka- ja orientaatiotieto tallennettiin metatietona äänitiedostoon uudessa Ara-Wav formaatissa, jotta tietoa voidaan käsitellä myöhemminkin. Äänimuistisovellusta testattiin ja analysoitiin, minkä pohjalta alusta todettiin toimivaksi lähtökohdaksi ulkokäyttöön tarkoitettujen LAT-sovellusten toteuttamiseen. fi
dc.description.abstract Augmented Reality Audio (ARA) can be defined as the real audio environment augmented with virtual sound objects. Everything the user hears is recorded with miniature microphones integrated in the ARA headset earphones. The recorded audio is immediately played back directly to the ears of the user. Along with the recorded signal, artificial or previously recorded sounds can be added. Binaural processing is used to position the virtual sounds in certain directions related to the user. The virtual sound sources can be fixed to the real environment with binaural processing, if the position and orientation of the user are known. Several ARA applications have been implemented before, but so far only to be used indoors, because of the limitations of applied tracking methods. The goal of the thesis was to design and implement a platform to be used outdoors. Inertial and magnetic tracking were used together to track the orientation of the user, and Global Positioning System (GPS) was used for position tracking. As a proof of concept, the Audiomemo application was implemented on the platform. Audiomemo can be used to record everything the user hears, and to enable the user to browse through previously recorded audio memories. The orientation and position information is saved as metadata in the audio file to enable retrieval of the information afterwards. The Audiomemo application was preliminarily tested and analyzed. The platform was found functional and a useful working base for ARA applications in outdoor use. en
dc.format.extent 66
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.title Lisätyn audiotodellisuuden sovellukset ulkokäytössä fi
dc.title Augmented Reality Audio Applications in Outdoor Use en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword Augmented Reality Audio (ARA) en
dc.subject.keyword orientation tracking en
dc.subject.keyword position tracking en
dc.subject.keyword binaural hearing en
dc.subject.keyword Wav format en
dc.subject.keyword Ara-Wav en
dc.subject.keyword Lisätty audiotodellisuus (LAT) fi
dc.subject.keyword suunnan määritys fi
dc.subject.keyword paikannus fi
dc.subject.keyword binauraalinen kuulo fi
dc.subject.keyword Wav formaatti fi
dc.subject.keyword Ara-Wav fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203071319
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-89
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Karjalainen, Matti
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account