Monikanavaäänen muokkaaminen epästandardeja kaiutinkokoonpanoja varten

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Härmä, Aki
dc.contributor.author Porkka, Oskari
dc.date.accessioned 2012-03-06T13:43:22Z
dc.date.available 2012-03-06T13:43:22Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3086
dc.description.abstract Tämä diplomityö käsittelee monikanavaäänen analyysi- ja hajotelmamenetelmiä. Työn tavoitteena on pystyä muokkaamaan monikanavaäänityksiä uusille kaiutinkokoonpanoille siten, että äänen tilaominaisuudet säilyvät. Teoriataustana työssä ovat ihmiskuulon tilahavainnointiominaisuudet, äänisignaaleihin perustuvat samankaltaisuusmitat sekä suunta-arviot ja informaatioteknologian lähde-erottelumenetelmät. Työ käy läpi kirjallisuudesta löytyviä monikanavaäänen muokkausmenetelmiä. Diplomityön kokeellisen osuuden aloittaa DVD-levyjen analyysi, jolla pyrittiin saamaan tietoa levyjen äänituotannossa käytettävistä menetelmistä myöhempää äänimuunnostekniikoiden kehittämistä varten. Koe osoitti, että kolmen etukanavasignaalin ja kahden takakanavasignaalin välillä on vain harvoin yhteisiä äänikomponentteja. Kompaktien kaiutinkokoonpanojen ominaisuuksia tutkittiin kahdessa kuuntelukokeessa. Ensimmäinen koe tarkasteli eroja eri kolmikanavaisten kaiutinasettelujen välillä. Tavoitteena näissä toistosysteemeissä oli hyödyntää ääniaaltojen heijastuksia huoneen seinistä. Jälkimmäinen kuuntelukoe sovelsi kolmea tunnettua äänimuunnosmenetelmää kolmikanavaiseen kompaktiin kaiutinkokoonpanoon, jonka toistosta saatavaa tilahavaintoa pyrittiin laajentamaan. Kahden metodeista havaittiin parantavan tutkittuja tilaominaisuuksia. fi
dc.description.abstract In this thesis, analysis and decomposition methods for multichannel audio are studied. The objective of the work is to transform multichannel recordings to new reproduction systems so that the spatial properties of the sound are preserved. Spatial hearing of the human auditory system, signal-based similarity and localization measures, and information-technological source separation methods are described as background theory. Then, different multichannel audio transform methods are reviewed. The experimental part of the work starts with an analysis of DVD recordings to gain helpful information about the production methods of such recordings for further development of audio transform methods. The test reveals that the three frontal channels do not usually share common sound sources with the two rear channels. The properties of compact loudspeaker systems are investigated in two listening tests. The first test studies the differences between three-channel loudspeaker layouts, which exploit the reflections of sound waves from room boundaries. The latter one of the tests applies three transform methods known from the literature to widen the spatial dimensions of a three-channel compact loudspeaker system in comparison to a reference stereo system. These methods are a stereo signal transform method based on signal powers and interchannel cross-correlations, a primaryambient signal decomposition based on principal component analysis (PCA), and directional audio coding (DirAC). The methods were ranked in this descending order of preference by the test subjects. en
dc.format.extent 71
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.title Monikanavaäänen muokkaaminen epästandardeja kaiutinkokoonpanoja varten fi
dc.title Modification of multichannel audio for non-standard loudspeaker configurations en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword multichannel audio en
dc.subject.keyword stereo en
dc.subject.keyword spatial sound en
dc.subject.keyword spatial hearing en
dc.subject.keyword localization en
dc.subject.keyword audio coding en
dc.subject.keyword correlation en
dc.subject.keyword blind source separation en
dc.subject.keyword principal component analysis en
dc.subject.keyword format conversion en
dc.subject.keyword compact loudspeaker systems en
dc.subject.keyword monikanavaääni fi
dc.subject.keyword stereo fi
dc.subject.keyword tilaääni fi
dc.subject.keyword tilakuulo fi
dc.subject.keyword suuntakuulo fi
dc.subject.keyword äänikoodaus fi
dc.subject.keyword korrelaatio fi
dc.subject.keyword lähde-erottelu fi
dc.subject.keyword pääkomponenttianalyysi fi
dc.subject.keyword äänen toistojärjestelmän muunnos fi
dc.subject.keyword kompaktit kaiutintoistojärjestelmät fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203071317
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-89
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Karjalainen, Matti
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account