CORBA-pohjaisen vianhallinnan konversio SNMP:lle

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kettunen, Kaisa
dc.contributor.author Ryhänen, Ville
dc.date.accessioned 2012-03-06T13:41:56Z
dc.date.available 2012-03-06T13:41:56Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3081
dc.description.abstract Vianhallinta pitää sisällään toimia, joilla havaitaan, eristetään ja korjataan tietoliikenneverkon epänormaaleja toimintoja. ITU-T:n tietoliikenteen hallintaverkkoarkkitehtuuri koostuu viidestä tasosta, joista kaksi alimmaista, elementinhallintataso sekä verkkoelementtitaso, keskittyvät verkkoelementtien hallintaan. Useita protokollia on hyödynnetty vianhallintaan näillä tasoilla. CORBA-pohjainen vianhallinta on ollut yleinen 3GPP:n ratkaisusarjaa hyödyntävissä verkkoelementeissä ja elementinhallintajärjestelmissä. Mutta tietoliikenneteollisuuden siirtyessä kohti all-IP-maailmaa, SNMP on jälleen uudelleen vahvistamassa asemaansa hallitsevana verkkoelementtien monitorointiprotokollana. Täten verkkonsa vianhallinnan yhdenmukaistamista tutkiva verkko-operaattori voisi harkita CORBA-pohjaisten verkkoelementtiensä konvertointia käyttämään SNMP:tä. Tämä työ tutkii tämänkaltaisen konversion edellytyksiä ja yksityiskohtia. Kirjallisuustutkimuksella otetaan selvää vianhallinnan eri puolista ja vertaillaan CORBA:a ja SNMP:tä konvertterin suunnittelua varten. Todiste konversiokonseptin toimivuudesta saadaan yksinkertaistetun implementaation avulla. Implementaatio osoittaa konvertterin olevan melko helposti rakennettavissa, ja että konvertteri voi toimia joko CORBA:n tai SNMP:n toimintaperiaatteella. Konvertteri mahdollistaa vianhallinnan yhdenmukaistamisen lisäämättä huomattavaa viivettä, rasitusta kaistaleveyskäytölle tai kuluttamatta runsaasti muistiresursseja. Tämän työn tulokset antavat aihetta esitettyjen konseptien laajemmalle tutkimukselle, sekä konvertterin laajentamiselle kattamaan konfiguraation hallinnan. Tähän tosin SNMP ei ehkä ole suositelluin protokolla. fi
dc.description.abstract Fault management involves tasks to enable the detection, isolation and correction of abnormal operation of the telecommunication network. Telecommunications management network architecture of ITU-T consists of five layers, of which the bottom two, the element management layer and the network element layer, are focused on the management of network elements. For fault management tasks at these layers, several protocols have been utilised. CORBA based fault management has been common in network elements and element management systems utilising solution sets of 3GPP. But as the telecommunications industry moves towards an all-IP world, SNMP has yet again become the predominant protocol for monitoring network elements. A network operator looking into unifying the fault management of its network could consider converting the CORBA based network element to using SNMP. This thesis studies the requirements and details of this kind of conversion. With a literary study, aspects of fault management and comparison of CORBA and SNMP are scoped for designing a CORBA-SNMP converter. A proof of concept for the conversion is obtained with a simplified implementation. The implementation shows that a converter is quite easy to construct, and the converter can perform with operating principle of either CORBA or SNMP. The converter is also able to provide fault management unification without adding considerable delay, strain on bandwidth usage or consuming memory resources. The results of this thesis give grounds for studying the proposed concepts further and also broaden the converter to cover configuration management. Though for configuration management SNMP may not be the preferred protocol. en
dc.format.extent 10 + 63
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.title CORBA-pohjaisen vianhallinnan konversio SNMP:lle fi
dc.title Converting CORBA Based Fault Management to SNMP en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword Fault management en
dc.subject.keyword CORBA en
dc.subject.keyword SNMP en
dc.subject.keyword protocol conversion en
dc.subject.keyword converter en
dc.subject.keyword Vianhallinta fi
dc.subject.keyword CORBA fi
dc.subject.keyword SNMP fi
dc.subject.keyword protokollakonversio fi
dc.subject.keyword konvertteri fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203071312
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Ott, Jörg
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account