Skenaarioanalyysi tulevaisuuden Internetistä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kilkki, Kalevi
dc.contributor.author Levä, Tapio
dc.date.accessioned 2012-03-06T13:41:40Z
dc.date.available 2012-03-06T13:41:40Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3080
dc.description.abstract Internet on kasvanut ulos alkuperäisistä raameistaan, samalla kun sen yhteiskunnallinen merkitys on kasvanut. Parantunut tietoisuus Internetin kohtaamista haasteista on aktivoinut päätöksentekijät ympäri maailmaa, ja lukuisia hankkeita on perustettu tutkimaan tulevaisuuden Internetiä. Kaikilla tutkimusprojekteilla on kuitenkin haasteena, miten suunnata tutkimus tärkeimpiin asioihin. Tämä diplomityö helpottaa ongelmaa skenaarioiden avulla, jotka tuovat esille Internetin evoluutioon seuraavan kymmenen vuoden aikana vaikuttavat merkittävimmät trendit ja epävarmuudet. Ennen tulevaisuuden tutkimista perehdytään Internetin historiallisiin virstanpylväisiin ja nykytilanteeseen kirjallisuustutkimuksen keinoin. Aivoriihissä ja asiantuntijahaastatteluissa kerättyjen ajatusten ja tietojen avulla luodaan neljä vaihtoehtoista Internetin evoluutioskenaariota käyttämällä Schoemakerin menetelmää. PEST -mallin käyttö trendien ja epävarmuuksien tunnistamisessa varmistaa, että kaikki tärkeät Internetin makroympäristön tekijät huomioidaan. Lopuksi skenaarioita käytetään analysoitaessa suomalaisen Tulevaisuuden Internet -tutkimusohjelman tutkimusstrategiaa. Skenaariot esittävät, että Internetin kohtaamat haasteet voidaan ratkaista monella tavalla, jotka johtavat erilaisiin verkko- ja liiketoiminta-arkkitehtuureihin. Skenaarioiden väliset erot sidosryhmien voimasuhteissa ja arvonjakautumisessa kertovat taustalla olevista jännitteistä ja sidosryhmien eriävistä intresseistä. Strateginen analyysi ehdottaa, että uusien ratkaisujen käyttöönotto pitää suunnitella huolellisesti alusta alkaen. Kaiken kaikkiaan tulokset ovat arvokkaita, sillä ne ohjaavat keskustelua tulevaisuuden Internetistä. fi
dc.description.abstract The Internet has grown out of its original scope and scale while its importance for the society has increased. Improved awareness of the challenges the Internet is confronting has activated decision-makers around the world, and various initiatives have been established to study the Future Internet. All these research efforts share, however, the same challenge, how to direct the research to the most relevant topics. This thesis eases the problem through scenarios which disclose the most significant trends and uncertainties having impact on Internet evolution for 10 years from now. Before looking to the future, the historical milestones and current situation of the Internet ecosystem are studied based on various written sources. With the help of ideas and information gathered from brainstorming sessions and expert interviews, four alternative evolution scenarios for the Internet are developed by using Schoemaker's scenario planning method. Use of PEST framework in identifying key trends and key uncertainties ensures that all the important macro-environmental factors affecting the Future Internet are taken into account. Finally, the scenarios are used in analyzing the research strategy of the Finnish Future Internet program. The scenarios show that the challenges the Internet is facing can he solved in various ways which lead to different network and business architectures. Differences between the scenarios concerning the power relationships and value distribution between stakeholders reveal the underlying tensions and differing interests of stakeholders. Strategic analysis suggests that deployment of new solutions needs to he planned carefully already from the beginning. Overall, the results are valuable in guiding the discussion about the Future Internet. en
dc.format.extent 6 + 94
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.title Skenaarioanalyysi tulevaisuuden Internetistä fi
dc.title Scenario Analysis on Future Internet en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword Internet en
dc.subject.keyword scenario analysis en
dc.subject.keyword network architecture en
dc.subject.keyword value distribution en
dc.subject.keyword Internet fi
dc.subject.keyword skenaarioanalyysi fi
dc.subject.keyword verkkoarkkitehtuuri fi
dc.subject.keyword arvon jakautuminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203071311
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Hämmäinen, Heikki
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse