Kotiautomaatio - haaste sähkösuunnittelijoille, -urakoitsijoille ja -asentajille

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Pakanen, Jouko
dc.contributor.author Marttila, Satu
dc.date.accessioned 2012-03-06T13:40:20Z
dc.date.available 2012-03-06T13:40:20Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3075
dc.description.abstract Kotiautomaatiolla tarkoitetaan järjestelmiä, joilla pystytään ohjaamaan kodin taloteknisiä järjestelmiä, kuten lämmitystä, ilmanvaihtoa, valaistusta ja turvajärjestelmiä. Kotiautomaatiolla voidaan parantaa kodin viihtyisyyttä, hallittavuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Suomessa koteihin asennetut automaatiojärjestelmät ovat vielä melko harvinaisia eikä kotiautomaatiosta ole aikaisemmin tehty vastaavaa tutkimusta Suomessa. Järjestelmiä löytyy markkinoilta useita erilaisia ja niin kuluttajat kuin sähköalan ammattilaisetkaan eivät tunne eri vaihtoehtoja. Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia millaisia ongelmia ja haasteita liittyy kotiautomaation suunnitteluun, urakointiin ja asentamiseen Suomessa. Työ toteutettiin haastattelemalla sähkösuunnittelijoita, -urakoitsijoita ja kotiautomaatiojärjestelmien laitevalmistajia. Diplomityössä todettiin, että sähköurakoitsijat ja -suunnittelijat ovat tietoisia monista työhönsä liittyvistä haasteista, joita yksilön on kuitenkin hankala muuttaa. Työn tuloksena saatiin tietoa kotiautomaatiojärjestelmien suunnittelun ja urakoinnin nykykäytännöistä ja ongelmista. Työssä esitellään haastatteluiden pohjalta nousseita kehitysideoita, joilla kotiautomaatiota voitaisiin tehdä tunnetummaksi Suomessa ja kuinka alan yritykset voisivat kehittää toimintaansa. fi
dc.description.abstract Home automation is defined as single or networked devices and systems that add to the safety and coziness of homes, maintain pleasant indoor conditions energy efficiently, facilitate inhabitant's residency and coping of everyday chores and enable content transfer connections within home's internal and external networks. In Finland there are several competing home automation systems in the market but none of them has gained competitive advantage over others. The technologies are available but there are no standard practices between designers, contractors and installers to realize the systems. Home automation has not been studied from the point of view of electrical designers and contractors before. The aim of this thesis was to study the challenges of home automation in electrical design, contracting and installations in Finland. The study was conducted by interviewing electrical engineers, contractors and home automation device manufacturers. This thesis revealed that the home automation professionals knew many challenges concerning their field. As the result of the thesis information about the current practices of Finnish electrical designers and contractors were researched and the challenges of the home automation field were accumulated. The thesis presents future recommendations to improve the challenges and the home automation professionals' business models. en
dc.format.extent 73 + 30
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.title Kotiautomaatio - haaste sähkösuunnittelijoille, -urakoitsijoille ja -asentajille fi
dc.title Home Automation - A Challenge for Electrical Designers, Contractors and Electricians en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword home automation en
dc.subject.keyword building automation en
dc.subject.keyword electrical contractor en
dc.subject.keyword electrical designer en
dc.subject.keyword electrician en
dc.subject.keyword electrical contract en
dc.subject.keyword kotiautomaatio fi
dc.subject.keyword rakennusautomaatio fi
dc.subject.keyword sähköurakoitsija fi
dc.subject.keyword sähkösuunnittelija fi
dc.subject.keyword sähköasentaja fi
dc.subject.keyword sähköurakka fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203071306
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Valaistustekniikka fi
dc.programme.mcode S-118
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Halonen, Liisa
dc.programme Elektroniikan ja sähkötekniikan tutkinto-ohjelma fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse