Femtosolujen käyttöönotto kolmannen sukupolven matkapuhelinverkoissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Knuuttila, Olli
dc.contributor.author Järvinen, Mikko
dc.date.accessioned 2012-03-06T13:39:27Z
dc.date.available 2012-03-06T13:39:27Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3072
dc.description.abstract Femtosolulla tarkoitetaan pientä matkapuhelinverkon solua, jonka liitäntäyhteytenä operaattorin verkkoon käytetään kuluttajan omaa laajakaistaliittymää. Femtosolut ovat itsestään asentuvia eli niiden käyttöönottoon ei tarvita ammattitaitoisen asentajan erillistä käyntiä. Kooltaan femtosolut ovat nykyisten langattomien lähiverkkojen tukiasemien kokoisia. Kova kilpailu ja kuluttajien jatkuvat odotukset entistä nopeammista datayhteyksistä saavat laitevalmistajat jatkuvasti kehittelemään uusia, entistä edullisempia, ratkaisuja. 2100 MHz taajuudella toimiville 3G UMTS verkoille on ollut ongelmallista saavuttaa niin hyvää peittoa sisätiloissa ja haja-asutusalueilla, mihin asiakkaat ovat tottuneet toisen sukupolven matkapuhelinverkoissa. Femtosolut tarjoavat edullisen ja nopean tavan kapasiteetin ja peiton parantamiseen sekä koti että yritysympäristöissä. Ensimmäisiä laajamittaisia UMTS femtosolu verkkojan odotetaan toteutuvaksi jo vuoden 2009 aikana. Femtosoluja on aiemmin tutkittu lähinnä liiketoimintamallina sekä niiden tuomaa etua on simuloitu yksinkertaisina hyvin teoreettisina hahmotelmina. Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia femtosolujen käyttöönottoa nykyisten 3G verkkojen rinnalla ja siihen liittyviä mahdollisia ongelmia. Työssä tullaan esittelemään femtosolut tekniikkana ja 3GPP:n standardisoima femtosoluratkaisu Home NodeB. Lisäksi esitellään verkkoon tarvittavat lisäelementit ja femtosoluverkon erilaiset mahdolliset toteutustavat. Femtosolujen tehokkuutta tutkittiin simuloimalla olemassa olevaa ympäristöä kuvaavaa verkkoa. Simulointityökaluna käytettiin laajamittaisessa tuotantokäytössä olevaa kaupallista radioverkkosuunnittelutyökalua. Simulaatioiden tuloksina nähtiin peiton parantuvan femtosolujen ansioista kaikissa tilanteissa, sekä verkon kokonaiskapasiteetin jopa viisinkertaistuvan, femtosolujen ollessa omalla kanavallaan. Femtosolujen käyttöönotto ei merkittävästi huononna makroverkon suorituskykyä. Päinvastoin, huolellisesti suunniteltuna makroverkon suorituskyky voi jopa parantua. Simulaatiot eivät voi antaa vastausta kaikkiin mahdollisiin femtosolujen ongelmiin ja kokeiluprojektit ovat tarpeen. fi
dc.description.abstract Femtocells are small mobile telecommunication network basestations using the customers' DSL or cable modem connections as backhaul. In addition, femtocells are self-configuring and do not require a professional for installation. The devices themselves are approximately of the same size as the current Wi-Fi access points. The growing capacity expectations and intensive competition between operators is constantly driving vendors to come up with new solutions. In 2100 MHz 3G UMTS networks, indoor and rural coverage are not at the level customers are used to with 2G networks. Femtocells are a cheap and fast way to offer capacity and coverage to homes and offices. First large scale UMTS femtocell implementations are predicted to happen during the year 2009. Many researchers have studied the femtocell business model, and simulated the performance and co-operation with the macro layer network. These studies, however, have been often done in a very theoretical honeyconb simulating environment. This thesis will study the possible problems in femtocell rollouts and evaluate the status of current standardization and available devices. The femtocell specified in 3GPP standards, known as the Home NodeB, and other new components needed to integrate the solution with the current networks are presented together with the different possible deployment configurations. Performance of femtocells was examined by simulations with a widely used radio network planning tool and simulator. The simulations studied service coverage and throughput. This thesis shows how the coverage is improved by femtocells and how the total network capacity gains can be up to 5 times, compared to the current macro layer network. This can be achieved with femtocells implemented on a dedicated carrier. Furthermore, it is shown how the femtocells do not cause serious problems to the macro network, on the contrary, by careful planning macro layer performance can even be enhanced. Nevertheless, everything can not be evaluated by simulations. Piloting is the next natural step to learn more about femtocell functionality. en
dc.format.extent 12+71+6
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.title Femtosolujen käyttöönotto kolmannen sukupolven matkapuhelinverkoissa fi
dc.title Deployment of Femtocells in 3rd Generation Networks en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword Femtocell en
dc.subject.keyword HNB en
dc.subject.keyword Home NodeB en
dc.subject.keyword UMTS en
dc.subject.keyword WCDMA en
dc.subject.keyword femtosolu fi
dc.subject.keyword HNB fi
dc.subject.keyword Hmoe NodeB fi
dc.subject.keyword UMTS fi
dc.subject.keyword WCDMA fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203071303
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoliikennetekniikka fi
dc.programme.mcode S-72
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Hämäläinen, Jyri
dc.programme Tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account