Learning Centre

Kaukohankinnan eli offshoring-toiminnan palkkavaikutukset: katsaus kirjallisuuteen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Terviö, Marko
dc.contributor.author Salomaa, Kuisma
dc.date.accessioned 2018-05-08T07:28:24Z
dc.date.available 2018-05-08T07:28:24Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30662
dc.description.abstract Kaukohankinta (engl. ”offshoring”) tarkoittaa välituotteiden eli lopputuotteiden valmistuksessa käytettävien tuotteiden valmistuksen siirtämistä ulkomaille. Ilmiö on merkittävä, sillä valtaosa maailmankaupasta käydään välituotteilla. Vaikka yritysten toimintojen siirtoja ulkomaille pidetään tärkeänä välineenä vastata kilpailuun matalapalkkamaista, kotimaisten työntekijöiden asema herättää usein huolta. Toisaalta kilpailukyvyn parantuminen voi johtaa palkkojen kohenemiseen. Tämä tutkielma on kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoituksena on selvittää kaukohankinnan palkkavaikutusten laajuutta ja niiden kohdistumista eri työntekijäryhmille. Tutkielmassa tarkastellaan kaukohankinnan tutkimusta 1990-luvulta nykypäivään. Tarkastelu keskittyy empiirisiin töihin. Mukana on sekä koulutus- että ammattiryhmien välisiä eroja käsitteleviä tutkimuksia. Kaukohankinnan vaikutukset työntekijöiden palkkoihin vaihtelevat merkittävästi työntekijän koulutuksen, työntekijän tehtävien rutiininomaisuuden ja toimialan mukaan. Koulutetut työntekijät ei-rutiininomaisissa tehtävissä kuuluvat useimmiten suurimpiin hyötyjiin, kun taas rutiininomaista työtä tekevät, vähän koulutetut työntekijät joutuvat useimmiten häviäjän asemaan. Keskimäärin palkkavaikutukset jäävät kuitenkin pieniksi niille työntekijöille, jotka säilyttävät työpaikkansa. Työpaikkaa tai ammattia vaihtamaan joutuvien palkat sen sijaan alenevat merkittävästi ja pitkäaikaisesti. Kaukohankinnasta johtuvissa irtisanomisissa työllistyminen kestää pitempään kuin muista syistä irtisanotuilla. Tutkimusta kaukohankinnan vuoksi työpaikkansa tai ammattinsa menettäneistä tarvitaan kuitenkin lisää. Myös uudelleenkoulutuksen osuus työpaikkansa menettäneiden palkkakehitykseen vaatii lisätutkimusta. fi
dc.description.abstract Offshoring refers to a situation, where a company moves its production of intermediate inputs abroad. It is an important phenomenon as majority of world trade is conducted in intermediate inputs. Even though offshoring is considered as an important tool to respond to increased competition from low-wage countries, the position of domestic workers arises concern. On the other hand, offshoring may improve the competitiveness of domestic industry and thus rise wages. This thesis is a literature review, which aims to find out, how large the wage effects of offshoring are and to which worker groups they fall upon. The thesis reviews the offshoring literature from the 1990s until today. The review concentrates on empirical work. Both work dealing with skill and task differences are discussed. The wage effects of offshoring vary a lot by worker’s education, by routineness of tasks, and by industry. Skilled workers in non-routine tasks benefit usually more, whereas unskilled workers in routine tasks tend to lose. In average, the wage effects remain modest for workers, who continue to work in the same occupation. Those who have to switch employer or occupation face significant and persistent wage losses. Re-employment of workers displaced due to offshoring can take longer than re-employment of other displaced workers. However, more evidence about displaced workers is needed to provide a comprehensive picture. The role of training for displaced workers’ wage trends calls for further research. en
dc.format.extent 57
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi fi
dc.title Kaukohankinnan eli offshoring-toiminnan palkkavaikutukset: katsaus kirjallisuuteen fi
dc.title Wage effects of offshoring en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Taloustieteen laitos fi
dc.subject.keyword kaukohankinta fi
dc.subject.keyword offshoring en
dc.subject.keyword palkat fi
dc.subject.keyword kansainvälinen kauppa fi
dc.subject.keyword työmarkkinat fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201805082113
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.programme Economics en
dc.subject.helecon taloustieteet fi
dc.subject.helecon maailmankauppa fi
dc.subject.helecon kansainvälinen kauppa fi
dc.subject.helecon offshore en
dc.subject.helecon työmarkkinat fi
dc.subject.helecon kilpailukyky fi
dc.subject.helecon palkka fi
dc.ethesisid 17094
dc.location P1 I fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse