Henkilökohtaisen budjetin kuluttajan valintapreferenssien täydellisyys

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Mustonen, Mikko
dc.contributor.advisor Murto, Pauli
dc.contributor.author Nylen, Rosa
dc.date.accessioned 2018-05-08T07:27:18Z
dc.date.available 2018-05-08T07:27:18Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30657
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä ja rahoittamisessa käytettävää henkilökohtaista budjettia ja siihen liittyviä kuluttajan valinnan teorian kysymyksiä kirjallisuuskatsauksen kautta. Tutkielmasta esitellään vastaavasta järjestelmästä Iso-Britanniasta saatuja kokemuksia ja tarkastellaan kuluttajan valinnan täydellisyysaksiooman toteutumista. Ulkomaisia järjestelmiä verrataan Suomeen suunniteltuun henkilökohtaisen budjetin järjestelmään ja arvioidaan aksiooman toteutumisen yhteyttä henkilökohtaisen budjetin käyttöönotolle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Tutkielmassa huomataan, että kuluttajan teorian oletukset eivät täysin toteudu, sillä kuluttajan kyky arvioida vaihtoehtoja ja niiden optimaalisuutta valintatilanteessa on usein rajallinen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien neuvonta vaikuttaa olevan avain ongelman ratkaisemiseen. Tämän pohjalta on perusteltua olettaa, että myös suomalaiselle henkilökohtaiselle budjetille asetetut tavoitteet eivät välttämättä täyty, jos järjestelmän käyttö ei toteudukaan täysin odotetulla tavalla. Onnistuakseen palvelemaan kuluttajia parhaiten ja täyttämään sille asetetut poliittiset tavoitteet henkilökohtainen budjetti ja laajemmin lisääntyvä valinnanvapaus vaativat parempia tapoja hankkia ja jakaa kuluttajalle helposti ymmärrettävää tietoa palveluista. fi
dc.format.extent 21
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi fi
dc.title Henkilökohtaisen budjetin kuluttajan valintapreferenssien täydellisyys fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Taloustieteen laitos fi
dc.subject.keyword kuluttajan valinta fi
dc.subject.keyword valintateoria fi
dc.subject.keyword preferenssit fi
dc.subject.keyword sote-uudistus fi
dc.subject.keyword sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus fi
dc.subject.keyword sote-palvelut fi
dc.subject.keyword sosiaali- ja terveyspalvelut fi
dc.subject.keyword henkilökohtainen budjetti fi
dc.subject.keyword valinnanvapaus
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201805082108
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.programme Taloustiede fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account