The location of headquarters: why, when and where are regional mandates located?

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Piekkari, Rebecca, Prof., Aalto University, Department of Management, Finland
dc.contributor.advisor Scott-Kennel, Joanna, Asst. Prof., University of Waikato, New Zealand
dc.contributor.advisor Rose, Elizabeth L., Prof., University of Leeds, UK
dc.contributor.author Saittakari, Iiris
dc.date.accessioned 2018-04-25T09:02:49Z
dc.date.available 2018-04-25T09:02:49Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978-952-60-7940-0 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-7939-4 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30640
dc.description.abstract The location and relocation of headquarters have significant managerial and policy implications as they may bring considerable cost savings for multinational enterprises, and create high-value-added jobs and enhance the reputation of host countries. Regional headquarters (RHQ) mandates constitute an ideal context in which to study these locational dynamics, as they are easy to relocate from one subsidiary to another. However, it is not clear why, when and where subsidiaries have RHQ mandates.  The thesis begins by developing a theoretical framework containing the most critical host country, multinational enterprise, and focal subsidiary determinants of RHQ location. The thesis argues that it is necessary to understand the different stages of locational dynamics, including mandate possession, loss and relocation. The empirical part of the work consists of three essays, each of which examines one stage from a different theoretical perspective. Essay 1 draws on contingency theory to examine subsidiaries' possession of RHQ mandates; Essay 2 draws on the concept of absorptive capacity to explain the full and partial loss of RHQ mandates; and Essay 3 employs the notion of liability of foreignness to investigate the relocation of RHQ mandates.  The empirical investigation draws on two unique datasets and focuses on Finnish subsidiaries with RHQ mandates. Located between East and West, Finland attracted many RHQ in the 1990s, but a recent study suggests that RHQ are now more likely to be located in Sweden or Denmark. Finland thus provides an excellent empirical context to examine the locational dynamics of RHQ mandates, especially with regard to loss and relocation.  The findings highlight the important role of RHQ in sales and distribution. Essay 1 finds that subsidiaries are more likely to possess RHQ mandates if they have strong business relationships with local buyers. Essay 2 reveals that full mandate loss is associated with RHQ's small size and lack of sales focus, whereas partial mandate loss is prompted by challenging conditions within the RHQ's mandated markets. Essay 3 confirms that RHQ are likely to be relocated geographically closer to mandated markets even if the new host country has investment restrictions. RHQ's role in sales and marketing prompts location close to large distributors and retailers, many of which are located in Sweden and Denmark, rather than Finland's export-led production companies.  The thesis is amongst the first large-scale study to systematically examine headquarters' locational dynamics. Although the above findings are specific to subsidiaries with RHQ mandates, which are typically market- or efficiency-seeking units, the theoretical framework of this thesis is also applicable to other types of headquarters. It reinforces the significance of investment motives, local business relationships, focal-subsidiary capabilities and geographic scope to headquarters' location, providing insights for both theory and policy. en
dc.description.abstract Pääkonttoreiden sijainnilla ja sen muutoksella on merkittäviä vaikutuksia, sillä ne voivat luoda huomattavia säästöjä monikansalliselle yritykselle. Kohdemaat myös hyötyvät korkeapalkkaisista työpaikoista ja hyvästä maineesta investointien kohteena. Aluepääkonttorit ovat ideaali konteksti pääkonttoreiden sijainnin dynamiikan tutkimiselle, sillä niiden mandaatit on helposti siirrettävissä tytäryrityksiltä toiselle. Tässä väitöskirjassa tutkin miksi, milloin ja missä tytäryrityksillä on aluepääkonttorimandaatteja. Väitöskirjan johdanto kokoaa yhteen viitekehykseen tärkeimmät tekijät aluepääkonttoreiden sijainnille. Tutkimus tuo myös esiin kolme vaihetta, jotka ovat tärkeitä pääkonttoreiden sijainnin ja sen dynamiikan ymmärtämiseksi: pääkonttorimandaatin hallinta, menetys ja siirto toiselle tytäryritykselle. Työn empiirinen osa koostuu kolmesta tutkimusartikkelista, joista jokainen tutkii yhtä dynamiikan vaihetta eri teoreettisesta näkökulmasta. Väitöskirjan empiirinen osa tutkii Suomessa sijaitsevien tytäryritysten aluepääkonttorimandaatteja. Suomi on mielenkiintoinen ympäristö erityisesti mandaattien menettämisen ja siirron tutkimukselle, sillä se on perinteisesti ollut houkutteleva maa aluepääkonttoreille idän ja lännen välisen sijaintinsa vuoksi. Viimeaikaiset tutkimukset kuitenkin osoittavat, että suurin osa Pohjoismaissa olevista aluepääkonttoreista sijaitsee Ruotsissa tai Tanskassa Suomen sijaan.  Kahden ainutlaatuisen aineiston löydökset korostavat aluepääkonttoreiden roolia myynnin ja markkinoinnin parissa. Ensimmäisen tutkimusartikkelin tulosten mukaan tytäryrityksillä, joilla on aluepääkonttorimandaatti, on vahvat liikesuhteet paikallisiin ostajiin. Toisen tutkimusartikkelin tulokset osoittavat, että koko mandaatin menetys liittyy aluepääkonttorin pieneen kokoon ja toiminnan hajauttamiseen myynnin ulkopuolelle; osittainen menetys liittyy haasteisiin vastuumaissa. Kolmannen tutkimusartikkelin mukaan aluepääkonttorimandaattia siirrettäessä ne annetaan usein tytäryrityksille, jotka ovat lähempänä vastuumaita, vaikka ne eivät olisi yhtä avoimia ulkomaisille investoinneille kuin Suomi. Myyntiroolinsa vuoksi aluepääkonttorit hyötyvät suurten jälleenmyyjien läheisyydestä, joista monet sijaitsevat Ruotsissa ja Tanskassa. Suomen vientivetoiset teollisuusyritykset eivät siis ole yhtä kiinnostavia aluepääkonttoreille.  Väitöskirja on yksi ensimmäisistä systemaattisista pääkonttoreiden sijainnin ja sen dynamiikan tutkimuksista. Yllä mainitut löydökset ovat ominaisia aluepääkonttoreille, jotka on tyypillisesti perustettu markkina- ja tehokkuushakuisin motiivein. Väitöskirjan viitekehys auttaa kuitenkin ymmärtämään myös muiden pääkonttoreiden sijaintia. Tutkimus tuo esiin varsinkin investointimotiivien, paikallisten yrityssuhteiden, mandaatin saaneen tytäryrityksen osaamisen ja maantieteellisten vastuualueiden tärkeyttä, antaen lisäarvoa sekä teoriaan että poliittiseen päätöksentekoon. fi
dc.format.extent 129 + app. 101
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 68/2018
dc.relation.haspart [Publication 1]: Saittakari, Iiris; Scott-Kennel, Joanna. Beyond location-specific advantages: Do local business relationships and MNE strategy matter for regional headquarters’ location? Earlier version accepted as a competitive paper at the Academy of International Business Annual Meeting, 2017.
dc.relation.haspart [Publication 2]: Kähäri, Perttu; Saittakari, Iiris; Piekkari, Rebecca; Barner-Rasmussen, Wilhelm. Explaining mandate loss of regional headquarters: The difference between full and partial loss. Journal of Management Studies, 2017 57:8, pp. 1206-1240. DOI: 10.1111/joms.12310
dc.relation.haspart [Publication 3]: Saittakari, Iiris. How sensitive to liability-of-foreignness costs are regional headquarters mandates? An empirical study of mandate relocation. Earlier version accepted as a competitive paper at the European International Business Academy Annual Meeting, 2017.
dc.subject.other Management en
dc.title The location of headquarters: why, when and where are regional mandates located? en
dc.title Pääkonttoreiden sijainti: miksi, milloin ja mihin aluepääkonttorimandaatit sijoitetaan? fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword regional headquarters en
dc.subject.keyword regional mandates en
dc.subject.keyword headquarters en
dc.subject.keyword location en
dc.subject.keyword aluepääkonttorit fi
dc.subject.keyword pääkonttorit fi
dc.subject.keyword sijainti fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-7940-0
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Piekkari, Rebecca, Prof., Aalto University, Department of Management, Finland
dc.opn Lunnan, Randi, Prof., BI Norwegian Business School, Norway
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon pääkonttorit
dc.subject.helecon sijainti
dc.subject.helecon talousmaantiede
dc.subject.helecon kansainväliset yhtiöt
dc.rev Alfoldi, Eva, Asst. Lect., University of Bradford, UK
dc.rev Lunnan, Randi, Prof., BI Norwegian Business School, Norway
local.aalto.acrisexportstatus checked 2019-03-06_1459


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account