Pitkän ajan testausjärjestelmän toteutus liityntäverkkoratkaisulle

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Larkimo, Sami
dc.contributor.author Karttunen, Timo
dc.date.accessioned 2012-03-06T13:36:53Z
dc.date.available 2012-03-06T13:36:53Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3063
dc.description.abstract Tietoliikennelaitteiden ohjelmistojen toiminnalle asetetaan erittäin kovat laatuvaatimukset. Operaattoreilla on yleensä asiakkaiden kanssa SLA sopimukset, joiden rikkomisesta operaattorit saattavat joutua maksamaan suuriakin korvauksia. Lisäksi jokainen hetki, jolloin laite ei ole toimintavalmis, tuottaa operaattorille kustannuksia menetettyjen tulojen muodossa. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että laitteet ovat jatkuvasti toimintakunnossa eikä palvelukatkoksia tule. Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää automatisoitu pitkän ajan testausjärjestelmä IP/MPLS pohjaiselle Tellabs 8600 reititinperheelle. Testattava järjestelmä koostuu useista verkkoelementeistä sekä graafisesta Tellabs 8000 verkonhallintajärjestelmästä. Tämän testausympäristön tavoitteena on paljastaa ongelmia, jotka eivät tule esiin normaalissa toiminnallisessa tai regressiotestauksessa vaan vaativat ilmaantuakseen pidempää ajoaikaa tai useita toistoja. Työssä kehitettiin kehys sille, kuinka testausympäristössä voidaan suorittaa automaattisesti erilaisia operaatioita sekä voidaan ohjelmallisesti havaita mahdollisia ongelmatilanteita. Testausjärjestelmä toteutettiin onnistuneesti ja täyttää sille asetetut tavoitteet. Testausjärjestelmä on otettu käyttöön Tellabsin systeemitestauksessa ja on käyttöönoton jälkeen osoittautunut hyödylliseksi ja tehokkaaksi järjestelmäksi. Systeemitestauksen käyttöön toteutettiin myös toinen täysin identtinen ympäristö. fi
dc.description.abstract The quality requirements are extremely demanding for telecommunications software. Operators usually have SLA agreements with their customers, and violations to that contract may lead to serious compensations. Furthermore, every moment that equipment or some service is not operating correctly means lost income for the operator. For these reasons, it is extremely important for a telecommunications equipment to continue functioning properly without service affecting breaks. The purpose of this thesis was to design and implement automated soak testing for the IP/MPLS-based Tellabs 8600 router series. The system under test is composed of several network elements and a graphical Tellabs 8000 Network Management System. The purpose of this testing environment is to reveal defects that do not show up immediately in functional or regression testing but may manifest when the system is used for longer periods or operations are executed many times. A framework for automatically operating the test network and detecting problems programmatically was implemented in this thesis. The testing environment was successfully implemented and satisfies the objectives initially set for it. Testing environment has been taken into use in system testing at Tellabs and after deployment has turned out to be useful and effective. Another identical environment was also implemented for the system testing group. en
dc.format.extent (9+) 87
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.title Pitkän ajan testausjärjestelmän toteutus liityntäverkkoratkaisulle fi
dc.title Implementing Soak Testing for an Access Network Solution en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword IP en
dc.subject.keyword MPLS en
dc.subject.keyword VPN en
dc.subject.keyword access network en
dc.subject.keyword network management en
dc.subject.keyword testing en
dc.subject.keyword test automation en
dc.subject.keyword soak testing en
dc.subject.keyword IP fi
dc.subject.keyword MPLS fi
dc.subject.keyword VPN fi
dc.subject.keyword liityntäverkko fi
dc.subject.keyword verkonhallinta fi
dc.subject.keyword testauksen automatisointi fi
dc.subject.keyword pitkän ajan testaus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203071294
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kantola, Raimo
dc.programme Tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account