Acquisition strategies in a hypercompetitive industry

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Laamanen, Tomi
dc.contributor.author Lehtinen, Jussi
dc.date.accessioned 2012-03-06T13:35:15Z
dc.date.available 2012-03-06T13:35:15Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3057
dc.description.abstract Yritysostot ja fuusiot ovat usein käytetty menetelmä yritysten pyrkiessä kasvattamaan markkinaosuuttaan ja luomaan uutta liiketoimintaa. Yritysostojen tuloksellisuutta on tutkittu laajasti, ja monet tutkimukset osoittavat, että suuri osa yrityskaupoista ei luo arvoa ostajalle. Suurin osa tutkimuksesta on kuitenkin keskittynyt yksittäisiin ostoihin, vaikka monet yritykset itse asiassa toteuttavat johdonmukaisia osto-ohjelmia. Tämä työ tutkii yritysostostrategioiden olemassaoloa ja tuloksellisuutta hyperkilpaillulla toiminnalla. Hyperkilpailun tunnusmerkkejä ovat matalat osallistumisen esteet, ripeä teknologian kehittymien sekä kestävän kilpailuedun puute. Nämä tekijät ajavat yritykset hankkimaan jatkuvasti uusia resursseja, esimerkiksi yritysostoilla. Tutkimuksen otos koostuu 1456 ohjelmistoalan yrityksestä sekä näiden suorittamista 3171 yritysostosta vuosina 1970 - 2006. Tutkimuksessa hyödynnettiin sekä Cox-regressiota käyttäen selviytymistä selitettävänä muuttujana että pienimmän neliösumman regressiota, jossa selitettävänä muuttujana oli taloudellista tilannetta kuvaava liikevoitto. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yritysostot samasta segmentistä samoin kuin saman toimialan eri segmenteistä ovat haitallisia yrityksen selviytymiselle. Yritysostot samasta segmentistä, toisista segmenteistä ja toiselta teollisuudenalalta lisäävät kuitenkin yrityksen voittoa. Laajentuminen uusille segmenteille vähensi näin luotua voittoa. Lisäksi nopea laajenemistahti heikensi sekä voittoa että selviytymistä. Yritysostot ovat vaarallisia yrityksille, mutta niitä voidaan käyttää toiminnan laajentamiseen, mikä parantaa yrityksen selviytymismahdollisuuksia. fi
dc.description.abstract Mergers and acquisitions (M&A) are a common way for companies to grow their market share and diversify into new areas. There have been a lot of studies on M&A performance that show that many acquisitions fail to create any value for the acquirer. Also, these studies have usually focused only on single acquisitions, although many companies in fact do follow consistent acquisition strategies. This study looks at the existence and performance of acquisition strategies in a hypercompetitive industry. Hypercompetition is characterized by low entry-barriers, rapid technological change and the lack of sustainable competitive advantages. In such an environment companies must constantly look for new resources, e.g. by acquisitions. The dataset consists of 1456 software firms and 3171 acquisitions they made during the time period 1970-2006. The analysis included both survival analysis utilizing Cox-regression on panel data and OLS-regression to analyze the effect of acquisitions on profit as measured by EBIT. The results show that acquisitions from same segment and other segments in the same industry have a negative effect on the survival of the acquiring firm. Acquisitions from same segment, other segments and other industries do increase profit of the acquirer. However, expanding into new segments was less beneficial for profits and expanding at a high rate was damaging for both survival and profit. The results suggest that acquisitions are dangerous but they can be used to create positions of dominance that improve survival prospects in the long-term. en
dc.format.extent (5+) 95
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.title Acquisition strategies in a hypercompetitive industry en
dc.title Yritysostostrategiat voimakkaasti kilpaillulla toimialalla fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Tuotantotalouden laitos fi
dc.subject.keyword fuusio fi
dc.subject.keyword hyperkilpailu fi
dc.subject.keyword yrityskauppa fi
dc.subject.keyword yritysosto fi
dc.subject.keyword yritysostostrategia fi
dc.subject.keyword acquisition en
dc.subject.keyword acquisition strategy en
dc.subject.keyword hypercompetition en
dc.subject.keyword merger en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203071288
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta fi
dc.programme.mcode TU-91
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Keil, Thomas


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account