Social network fragmentation in a team based organisation

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Snellman, Juhani
dc.contributor.author Saarinen, Matias
dc.date.accessioned 2018-04-03T13:26:22Z
dc.date.available 2018-04-03T13:26:22Z
dc.date.issued 2018-03-13
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30534
dc.description.abstract There is an enormous body of knowledge about social networks in organisations and about how the structure of those networks affect individual, team and organisation performance. Research has shown that network structure has its role for instance in collaboration, sharing of new ideas and getting advice. Especially important aspects are considered to be for instance weak ties and integration inside teams compared to connectivity over the whole network. The general consensus in social network research encourages towards ensuring integration over large networks while still maintaining density of local communities. These aspects have been measured in multitude of organisations from companies to neighbourhood communities. However, most of the efforts have gathered around companies with traditional organisational structures, e.g., subunits and hierarchies. The purpose of this study is to shed light to the social network of a company with more unusual, team based, way of organising itself: the organisation has no hierarchy and its work is done mostly in highly isolated and independent teams. A negative aspect in lack of integration over whole network is fragmentation. In this study it is shown to be present in the studied organisation and generating it potential hindrances. However, the organisation is also shown to have some integration over the whole network keeping communities together. Furthermore, the organisation is likely to bene t from its internally highly integrated teams. The results also indicate that social network analysis is a tool that can be successfully used to analyse team based organisations. Finally, work time reporting data used in the study is shown to be a practical data source for analysing social networks. en
dc.description.abstract Organisaatioiden sosiaalisista verkostoista on valtavasti tutkimustietoa oli kyse sitten verkostojen vaikutuksesta yksilön, tiimin tai koko organisaation suorituskykyyn. On esimerkiksi havaittu, että sosiaaliset verkostoilla on tärkeä rooli yhteistyön tekemisessä, uusien ideoiden levittämisessä ja avun saamisessa. Erityisen tärkeitä aiheita ovat muun muassa heikot siteet ja tiimien sisäinen tiiviys verrattuna ihmisten välisiin yhteyksiin koko organisaation mittakaavassa. Yleisesti pidetään tärkeänä säilyttää laajemman orgnisaation läpi menevät siteet samassa, kun tiimien sisäinen tiheys kasvaa. Näitä verkostojen ominaisuuksia on mitattu monenlaisissa organisaatioissa yrityksistä naapurustoyhteisöihin. Siitä huolimatta, suurin osa tutkimuksista on yrityksistä, joissa on paljon perinteisiä organisaatioiden rakenteita kuten aliyksiköitä ja hierarkiaa. Tämä tutkimus keskittyykin tarkastelemaan yritystä, jolla on epätavallisempi tapa organisoitua: tutkitulla organisaatiolla ei ole hierarkiaa ja työ tehdään pääosin erittäin eriytyneissä ja itseohjautuvissa tiimeissa. Pirstaloituminen on ongelma, joka syntyy, kun sosiaalisessa verkostossa ei ole riittävästi koko verkoston yli kulkevia siteitä. Tutkitussa organisaatiossa on havaittavissa pirstaloitumista, mistä voi olla haittaa yrityksen toiminnalle. Tästä huolimatta verkostossa on kuitenkin siteitä, jotka pitävät sen yhteisöjä kiinni toisissaan. Lisäksi yritykselle on todennäköisesti hyötyä sen tiimien tiiviistä rakenteesta. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että sosiaalisten verkostojen analyysistä on hyötyä tiimeistä rakentuvia organisaatioita tutkittaessa. Tämän ohelle myös tutkimuksessa käytetyt työajan seurannan kirjaukset osoittautuivat hyväksi tietolähteeksi sosiaalisen verkoston analyysiin. fi
dc.format.extent 79 + 11
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Social network fragmentation in a team based organisation en
dc.title Sosiaalisen verkoston pirstaloituminen tiimeistä rakentuvassa organisaatiossa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword social network analysis en
dc.subject.keyword team based organisation en
dc.subject.keyword independent teams en
dc.subject.keyword non-hierarchical organisation en
dc.subject.keyword fragmentation en
dc.subject.keyword work time reporting en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201804031998
dc.programme.major Information Networks fi
dc.programme.mcode SCI3047 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Järvenpää, Eila
dc.programme Master’s Programme in Information Networks fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account