Erään maalitehtaan jätevedenpuhdistuksen kehittäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lemström, Andreas
dc.contributor.author Eklund, Karoliina
dc.date.accessioned 2018-04-03T13:23:59Z
dc.date.available 2018-04-03T13:23:59Z
dc.date.issued 2018-02-27
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30513
dc.description.abstract Tässä työssä on tutkittu Teknos Oy:n Rajamäen maalitehtaan nestemaalin valmistuksessa syntyvän jäteveden puhdistusprosessia ja sen kehittämistä. Maalinvalmistusprosessissa syntyy jätevettä pääasiassa prosessilaitteiden pesuista. Jätevesi sisältää kiintoainetta, orgaanisia yhdisteitä, sekä maalin valmistuksessa käytettyjä pigmenttejä ja apuaineita. Jäteveden määrä ja laatu vaihtelevat paljon valmistettavien maalien mukaan. Maalitehtaalla syntynyt jätevesi puhdistetaan tehtaan yhteydessä olevalla jätevedenpuhdistamolla, josta puhdistettu jätevesi johdetaan kunnan jätevesiverkostoon. Jäteveden puhdistus tapahtuu saostusprosessissa, jossa käytössä on jauhemainen kalsiumkloridi saostuskemikaali. Tavoitteena työssä oli löytää nestemäinen saostuskemikaali puhdistusprosessiin. Työhön valittiin viisi eri saostuskemikaalia ja polymeeriä, joita testattiin aluksi laboratoriokokeissa. Kokeiden yhteydessä jätevesinäytteistä mitattiin lämpötila, pH, johtokyky sekä redox-potentiaali, jolloin saatiin määritettyä jäteveden vaihteluita sekä kuinka vaihtelut vaikuttaa saostuskemikaalien toimivuuteen. Kokeiden perusteella valikoitui kaksi saostuskemikaalia, jotka toimivat jäteveden saostuksessa hyvin ja laboratoriokokeiden mukaan saostivat jäteveden sen laadun muutoksista huolimatta. Näitä kahta saostuskemikaalia testattiin prosessissa. Prosessissa testatut saostuskemikaalit toimivat testatuilla annostuksilla ja sekoitusnopeuksilla. Sekä laboratoriokokeet että laitoskokeet onnistuivat hyvin ja kokeista saatiin kattavat tulokset. Kustannusten puolesta molemmat saostuskemikaalit tulivat edullisemmiksi kuin käytössä oleva saostuskemikaali. Kumpaakaan saostuskemikaaleista ei kuitenkaan voida ottaa suoraan prosessiin käyttöön, vaikka saostus onnistui todella hyvin. Toisen saostuskemikaalin polymeeri aiheutti liian suuren sulfaattimäärän puhdistetussa jätevedessä. Toisen saostuskemikaalin käytön ongelmaksi tulivat helposti rikkoutuvat flokit, jotka saostuksen jälkeen hajosivat lietteessä ja aiheuttivat ongelmia lietteen jatkokäsittelyssä lingossa. fi
dc.description.abstract In this thesis was studied wastewater treatment process and how to optimize it manufacturing liquid paints for paint factory Teknos Oy in Rajamäki. Waste water mainly when the process equipments are cleaned. The wastewater is mainly from the cleaning process of the equipment. Wastewater consists of suspended solids, organic compounds, as well as pigments and vehicle substances. Quantity and quality of the wastewater varies according to what kind of paint is in the manufacturing process. The paint industry has an own wastewater treatment plant and the treated wastewater is pumped to the municipal wastewater pipeline. Wastewater treatment process occurs in a coagulation process. In the process is a powdery calcium chloride as coagulants agent. The goal of this thesis was to find a liquid coagulant to the process. To this thesis was chosen 5 liquid coagulants and polymers that were tested first in the laboratory. From the wastewater were measured temperature, pH, conductivity and redox potential. Wastewater quality varies could be defined from the measurements as well as how good different coagulants were working in different wastewater quality. From the laboratory measurements were found out that two coagulants were working well in wastewater coagulation. These two coagulants were tested in the process. In the process tested coagulants worked with tested doses and mixing speeds. Laboratory tests and process tests succeeded both well and the results of the tests were extensive. Either in the process tested coagulants couldn’t be used in big scale in the process even if the process tests succeeded. The first tested coagulants polymer creates too much sulphate in the treated wastewater. The problem with the second tested coagulant was that the flocs got broken easily which was a problem when the sludge was in a continued handling process in a centrifuge. en
dc.format.extent 65 + 6
dc.language.iso fi en
dc.title Erään maalitehtaan jätevedenpuhdistuksen kehittäminen fi
dc.title Wastewater treatment development for a paint industry en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword jätevedenpuhdistus fi
dc.subject.keyword saostus fi
dc.subject.keyword polymeeri fi
dc.subject.keyword maaliteollisuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201804031977
dc.programme.major Environmental Management fi
dc.programme.mcode CHEM3039 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Dahl, Olli
dc.programme Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering fi
dc.location PK fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account