Langaton lähiverkko asuintalossa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Erkkilä, Vesa
dc.contributor.author Lindroos, Sampsa
dc.date.accessioned 2012-03-06T13:31:45Z
dc.date.available 2012-03-06T13:31:45Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3044
dc.description.abstract Diplomityö voidaan jakaa kahteen osakokonaisuuteen. Ensimmäinen osa keskittyy langattomaan verkkoon asuinkiinteistössä ja toinen osa mainosportaaliin. Ensimmäisen osan ideana on selvittää, voidaanko yhteinen langaton lähiverkko rakentaa asukkaille siten, että se on järkevää teknillisesti ja kaupallisesti. Tämän selvittämiseksi radioaaltojen etenemistä laskettiin ja mitattiin sisätiloissa. Tukiasemien paikat valittiin siten, että radiopeitto, yhteyden nopeus ja tukiaseman fyysinen paikka täyttävät vaatimukset. Suunniteltua WLAN:ia testattiin kahden kuukauden ajan Tuusulassa sijaitsevassa asuintalossa. Kokeiluun osallistui kuusi perhettä. Käytetty WLAN-tekniikka oli IEEE802.11n draft. IEEE802.11n on tällä hetkellä IEEE802.11-perheen edistynein tekniikka. Kyseinen tekniikka tarjoaa nopeamman yhteyden ja paremman radiopeiton kuin edeltäjänsä. Nämä saavutetaan suurimmaksi osaksi MIMO-teknologialla. IEEE802.11n-teknologia käydään läpi tässä diplomityössä. Toisessa osassa on suunniteltu uudenlainen mainontamedia. Ideana on, että käyttäjien on katsottava mainos ennen kuin he pääsevät käyttämään internetiä. Mainosportaali suunniteltiin, toteutettiin ja integroitiin WLAN:iin yhteistyössä Turun Yliopiston kanssa. Mainosportaali testattiin käytännössä WLAN:in käyttäjätestauksen yhteydessä. Käyttäjien lisäksi mainosportaalin testausjaksossa oli mukana yhdeksän mainostajaa. Yhteys WLAN:in ja mainosportaalin välillä on etsiä uusia tapoja ansaita palveluntuottajalle tuloja sen sijaan, että käyttäjiltä vain veloitettaisiin verkon käytöstä. Keskeisemmät tulokset ovat seuraavat. Asuintalossa kerrosta kohti tarvitaan yksi tukiasema. Kun tukiaseman peittoa suunnitellaan, ns. multi wall -malli ei tuota tarkkoja tuloksia. Tukiaseman peiton suunnittelussa tarvitaan ammattilaisohjelma. Mainoportaali sopii parhaiten paikalliselle markkinalle. Sen dynaamisuutta, interaktiivisuutta, luontoystävällisyyttä ja säästöjä verrattuna kilpailijoihin voidaan pitää dominoivina kilpailuetuina. fi
dc.description.abstract The thesis can be divided in primary and secondary parts. The primary part concentrates on a wireless local area network (WLAN) in a residential building and the secondary part concentrates on an advertisement portal. The idea of the primary part, WLAN in a residential building, was to find out whether a common WLAN among residents could be built in a residential building in a way that it would make sense both from technical and business points of view. To find this out calculations and measurements of signal propagation in an indoor environment were done. The access points locations were searched in a way that throughput, coverage and the physical location of the access points would fill the requirements. In the end the network was tested in practice in a residential building at Tuusula, Finland for a period of two months. The used WLAN technology was IEEE 802.11n draft. IEEE 802.11n is the most advanced version of IEEE 802.11 family currently. It provides better coverage and throughput than earlier versions. This is mostly achieved with MIMO technology. The technology behind IEEE 802.11n draft 2.0 is explained in this thesis. The idea of the secondary part, advertisement portal, was to plan a new kind of advertising medium. The idea was that users need to watch an advertisement before gaining access to internet. The advertisement portal was designed, implemented and integrated to the WLAN in co-operation with University of Turku. The advertisement portal was tested in practice with the WLAN. The link between the WLAN in the residential building and the advertisement portal is to test an alternative way to gain income, instead of just charging a fee from the users. The main results are the following. One access point per floor is needed. In the coverage planning it was found out that multi wall model did not provide accurate results. To obtain accurate models, professional software is needed. The most suitable market for the advertisement portal would be a local market, but there are other potential markets as well. The core competences of the advertisement portal are that it is dynamic, interactive, nature conservative and that it provides cost savings from distribution and materials. en
dc.format.extent 77
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.title Langaton lähiverkko asuintalossa fi
dc.title Wireless local area network in a residential building en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Radiotieteen ja -tekniikan laitos fi
dc.subject.keyword advertising en
dc.subject.keyword IEEE802.11n en
dc.subject.keyword indoor propagation en
dc.subject.keyword picocell en
dc.subject.keyword WLAN en
dc.subject.keyword IEEE802.11n fi
dc.subject.keyword langaton lähiverkko fi
dc.subject.keyword mainonta fi
dc.subject.keyword pikosolu fi
dc.subject.keyword radioaaltojen eteneminen sisätiloissa fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203071275
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Radiotekniikka fi
dc.programme.mcode S-26
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Vainikainen, Pertti
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account