The Halloween Effect in Multi-National Stock Markets

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Lof, Matthijs
dc.contributor.author Takki, Tommi
dc.date.accessioned 2018-03-28T12:43:03Z
dc.date.available 2018-03-28T12:43:03Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30405
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteet Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia Halloween anomalian olemassaoloa ja merkittävyyttä kansainvälisillä osakemarkkinoilla. Anomalian mukaan osaketuotot talvikaudella (marraskuu-huhtikuu) ovat merkittävästi korkeampia verrattuna kesäkauteen (toukokuu-lokakuu). Tutkin myös vaikuttavatko epätavallisen korkeat tuotot tammikuussa sekä volatiliteettierot kausien välillä anomalian merkittävyyteen. Lopuksi selvitän vielä, pystyykö anomaliaa hyödyntävä sijoitusstrategia olla tuottavampi kuin yleisindeksiin perustuva sijoitusstrategia. Käytetty aikaväli ulottuu vuodesta 1991 vuoteen 2017. Aineisto ja menetelmät Tutkielman aineisto on kerätty pääosin yliopiston tietokannasta (Datastream). Kuukausihavaintoja on yhteensä 35124 kappaletta 35:stä maasta, ulottuen yhteensä kuuteen eri maanosaan. Kuukausituotoista on vähennetty riskitön korko mahdollisten korkomuutosten eliminoimiseksi. Lisäksi käytän kokonaistuottoindeksejä, jolloin osinkojen vaikutus otetaan huomioon laskuissa. Tavallisten indeksien lisäksi tutkin anomaliaa myös pieniin, keskikokoisiin sekä suuriin yhtiöihin rajatuilla indekseillä selvittääkseni yhtiöiden koon vaikutuksen anomaliaan. Käytän tutkimuksessa perinteistä regressioanalyysiä, jossa on otettu huomioon mahdollinen autokorrelaatio sekä heteroskedastisuus hyödyntäen Newey-West t-arvoja. Sijoitusstrategioiden vertailussa on otettu huomioon 0,25% kaupankäyntikustannus, jotta tulokset olisivat mahdollisimman autenttisia. Tulokset Tulokset osoittavat, että osaketuotot talvikaudella ovat selvästi suurempia verrattuna kesäkauteen, vaikka tuottoerot näyttävät kaventuvan aikaperiodin edetessä. Tammikuun tuotot sekä volatiliteettierot eivät pystyneet selittämään tuloksia tilastollisella tasolla. Tuottoerot olivat merkittävimpiä Euroopan sekä Aasian maissa. Anomalia osoittautui marginaalisesti suuremmaksi pieniin yhtiöihin rajatuilla indekseillä. Sijoitusstrategia joka hyödyntää anomaliaa pystyi voittamaan yleisindeksin, mutta kaventuneiden tuottoerojen takia se ei ole enää ylivoimainen sijoitusstrategia yleisindeksiin nähden. Tilastolliset tulokset liittyen anomaliaan ovat linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa. en
dc.description.abstract This thesis examines the Halloween effect, which states that stock returns during winter (November to April) are significantly higher compared to returns in the summer (May to October). I study different index types from 35 countries using distinct intervals between the time period from May 1991 to April 2017. I find an average 12.77 % winter premium and evidence of the effect in all 35 countries during the first half of the period, in which 19 out of 35 countries report statistically significant regression results contradicting the efficient market hypothesis. However, the average Halloween effect drops to 4.40 % during the latter period, wherein only 6 countries show significant results. Moreover, I show that the anomaly cannot be explained by the January effect or difference in risk between the semi-annual periods. Finally, I state that the Halloween effect as an investment strategy is not a superior choice over the traditional Buy & Hold strategy.
dc.format.extent 29
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title The Halloween Effect in Multi-National Stock Markets en
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword seasonal effect en
dc.subject.keyword anomaly en
dc.subject.keyword investment strategy en
dc.subject.keyword sell in May en
dc.subject.keyword kausi-ilmiö fi
dc.subject.keyword sijoitusstrategia
dc.subject.keyword anomalia
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201803281872
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.programme Rahoitus fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account