Immateriaalioikeudellisen avainaseman hallinta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Kuoppamäki, Petri
dc.contributor.author Pyrrö, Jani
dc.date.accessioned 2018-03-28T12:36:17Z
dc.date.available 2018-03-28T12:36:17Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30334
dc.description.abstract Immateriaalioikeuksien taloudellinen merkitys on kasvanut valtavasti viimeisten vuosikymmenten aikana yhteiskunnan digitalisoitumisen seurauksena. Edelleen nopeasti etenevän markkinoiden digitalisoitumisen seurauksena immateriaalioikeuksien hallintaan ja väärinkäyttöön liittyvät kysymykset ovat merkittäviä ja ajankohtaisia myös kilpailuoikeuden näkökulmasta. Immateriaalioikeudellinen suoja tuotteelle voi johtaa immateriaalioikeuden haltijan huomattavaan markkinavoimaan, ja jopa tilanteeseen, jossa kilpailijoiden on mahdotonta toimia markkinoilla ilman käyttöoikeutta avainhyödykkeeseen. Tietyissä tilanteissa voidaan avainaseman käyttöoikeuden epääminen kilpailijoilta tulkita määräävän markkina-aseman väärinkäytöksi avainasema –opin nojalla. Tavoitteena on selvittää ja arvioida avainasema –opin käyttökelpoisuutta määräävän markkina-aseman toteamiseksi tapauksissa, joissa avainasema on immateriaalioikeudella suojattu. Tarkoituksena on löytää vastauksia kysymykseen siitä, että missä tilanteissa oppi avainaseman hallinnasta voisi olla hyödyllinen kilpailu- ja immateriaalioikeudellisten osittain ristiriitaisten periaatteiden yhteensovittamisen kannalta. Selvityksen kautta pyritään laajemmin näkemään, miten kilpailuoikeus kykenee sopeutumaan teknologian nopean kehityksen ja immateriaalioikeuksien taloudellisen merkityksen kasvun asettamiin vaatimuksiin. Tutkielmassa hyödynnetään lähteinä suomenkielistä ja englanninkielistä aiheen kannalta merkityksellistä oikeuskirjallisuutta, sekä Euroopan Unionin tuomioistuimissa käsiteltyjä aiheeseen liittyviä oikeustapauksia. Euroopan kilpailuoikeudellinen lainsäädäntö on pitkälti yhteneväistä, joten on tarkoituksenmukaista keskittyä Eurooppalaiseen oikeuskäytäntöön. Tutkielmassa päädytään siihen, että avainasema –opin soveltamisessa immateriaalioikeuksiin suurin ongelma liittyy siihen, että sillä puututaan omistusoikeuksiin ja sopimusvapauden periaatteeseen. Tällä voi olla kielteisiä vaikutuksia erityisesti markkinoiden dynaamiselle tehokkuudelle. Tutkielmassa päätellään, että teoria avainaseman hallinnasta voisi kuitenkin titetyissä tilanteissa olla tarpeellinen ja hyödyllinen oikeudellinen työkalu. Esimerkiksi tapauksissa, joissa immateriaalioikeudellinen suoja avainhyödykkeelle on tarpeettoman laaja myös immateriaalioikeudellisen lainsäädännön periaatteiden toteutumisen kannalta. fi
dc.format.extent 34
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi fi
dc.title Immateriaalioikeudellisen avainaseman hallinta fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword avainaseman hallinta fi
dc.subject.keyword immateriaalioikeudet fi
dc.subject.keyword markkinavoima fi
dc.subject.keyword toimintaedellytys fi
dc.subject.keyword essential facilities en
dc.subject.keyword määräävän markkina-aseman väärinkäyttö fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201803281801
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.programme Yritysjuridiikka en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account