Learning Centre

Tasesähkön hinnoittelumallit tuulivoimalle

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Helander, Aleksi
dc.date.accessioned 2012-03-06T12:46:37Z
dc.date.available 2012-03-06T12:46:37Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3032
dc.description.abstract Suomeen on tavoitteena integroida huomattava määrä tuulivoimaa joka voi aiheuttaa ongelmia sähköverkon taajuuden ylläpidolle, koska tuulivoiman tuotantoennusteet ovat epätarkkoja ja ne lisäävät sähköverkon epätasapainotilanteita. Epätasapainotilanteet korjataan tasehallinnassa, jossa virheellisistä tuotantoennusteista peritään korkeat tasehallintamaksut. Nämä maksut saattavat heikentää tuulivoiman kannattavuutta. Tämän vuoksi on perusteltua tutkia tasesähkön hinnoittelumalleja ja etsiä hinnoittelumalli, joka olisi kokonaisuuden kannalta oikeudenmukainen kaikille tasehallinnan sidosryhmille. Pohjoismaisten järjestelmävastaavien yhteistyöorganisaatio Nordel on tehnyt kaksi ehdotusta uudeksi tasesähkön hinnoittelumalliksi, mutta ehdotettuja malleja ei ole suunniteltu tuulivoiman tuottajien tarpeisiin, kuten ei nykyistäkään mallia. Työssä esitetään ja tutkitaan hinnoittelumalleja, jotka huomioivat tuulivoiman tarpeita. Tuulivoimalle sopivan tasesähkön hinnoittelumallin tärkeimpänä kriteerinä pidetään mallin tuulivoimalle aiheuttamien kustannusten vastaavuutta tuulivoiman määrän aiheuttamiin kustannuksiin sähköjärjestelmälle. Tutkimuksessa käsitellään myös tuulivoiman tuottajien mahdollisuuksia pienentää tasesähkön käyttöä eri keinoin. Tärkeimmät keinot ovat: tarkempi tuulen nopeuden ennustaminen sekä virheiden korjaaminen käymällä korjauskauppaa ennen sähkön toimitustuntia. Tärkeimpänä lopputuloksena tutkimuksessa esitetään eri tuulivoiman määrien aiheuttamat kustannukset järjestelmävastaavalle sähköverkon tasapainon korjaamisesta. Näitä kustannuksia verrataan eri tasesähkön hinnoittelumallien aiheuttamiin kustannuksiin tuulivoimalle. Vertailun perusteella suositellaan oikeudenmukaisinta hinnoittelumallia tuulivoiman tuottajille. fi
dc.description.abstract Finland has goal to integrate significant amount of wind power into power system. That might be problematic for maintenance of electricity network because wind power production predictions are inaccurate. For this reason electricity network imbalances increase. Imbalances are fixed in balance management where costs of electricity are high. The costs may even turn down profitability of wind power. Because of this it is reasonable to investigate balance management pricing models and find pricing model which could be equitable for all stakeholders of balance management. Nordel which is cooperation organization between Nordic System Operators has made two suggestions of new balance management pricing model, but those models are not planned for wind power nor existing model. This work brings out pricing models which takes into account needs of wind power. The most important criteria for pricing model in this work is correspondence between costs caused by pricing model for wind power producers and costs caused for electricity system because of large scale integration of wind power. In this work there is an investigation how wind power producer can reduce need of regulating power. Most important ways are: making more accurate wind speed predictions and reparating prediction errors by trading before delivery hour. The most important result of the investigation is costs caused by wind power for system operator. Costs are caused because of repairing imbalances of electricity network. These costs are compared to costs for wind power producers caused by different balance management pricing models. On the grounds of comparation there is a recommendation of equitable pricing model for wind power producers. en
dc.format.extent 97
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.title Tasesähkön hinnoittelumallit tuulivoimalle fi
dc.title Balance management pricing models for wind power producers en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Konetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword tasehallinta fi
dc.subject.keyword tuulivoima fi
dc.subject.keyword tasesähkön hinnoittelumallit fi
dc.subject.keyword balance management en
dc.subject.keyword balance management pricing models en
dc.subject.keyword wind power en
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-100506
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Energiatalous ja voimalaitostekniikka fi
dc.programme.mcode Ene-59
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Pirilä, Pekka
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_90546
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 35112
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics