Sustainability of buildings -New perspectives on material-related environmental impacts of buildings

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Häkkinen, Tarja, Dr., VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Finland
dc.contributor.author Ruuska, Antti
dc.date.accessioned 2018-03-22T10:02:42Z
dc.date.available 2018-03-22T10:02:42Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978-952-60-7902-8 (Aalto, electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-7901-1 (Aalto, printed)
dc.identifier.isbn 978-951-38-8629-5 (VTT, electronic)
dc.identifier.isbn 978-951-38-8630-1 (VTT, printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (Aalto, electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (Aalto, printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (Aalto, ISSN-L)
dc.identifier.issn 2242-1203 (VTT, electronic)
dc.identifier.issn 2242-119X (VTT, printed)
dc.identifier.issn 2242-119X (VTT, ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30296
dc.description.abstract The human influence and impact of GHG emissions on climate system are globally acknowledged. Limiting global temperature rise requires significant emission savings by all countries across all sectors, building sector being one of the most prominent ones. Buildings consume natural resources and cause environmental pressure over their life cycles. The design stage decisions influence all the environmental impacts of the building life cycle, but they are a less researched topic. Also material-related impacts, or embodied energy and emissions of building materials, have been given only limited attention in past research, despite their increasing importance due to the development towards more energy efficient, and zero energy buildings. In spite of the seemingly great importance of material efficiency (or material savings), of buildings, it is not evident, which are the most important environmental impacts of building materials. This dissertation creates new knowledge on aforementioned topics. en
dc.description.abstract Ihmiskunnan vaikutus ilmastoon on kansainvälisesti tunnustettu ilmiö. Ilmakehän lämpötilan nousun rajoittaminen vaatii huomattavia päästövähennyksiä. Tarvittavien päästövähennysten laajuus edellyttää vähennyksiä kaikilla sektoreilla, rakennussektorin ollessa yksi merkittävimmistä. Rakennukset kuluttavat luonnonvaroja ja aiheuttavat ympäristökuormitusta elinkaarensa aikana. Suunnitteluvaiheen päätökset vaikuttavat kaikkiin elinkaarenaikaisiin ympäristövaikutuksiin, mutta aihe on saanut vain vähän huomioita aiemmassa tutkimuksessa. Myös materiaaleihin liittyvät ympäristövaikutukset, kuten valmistuksen aikainen energiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt ovat saaneet osakseen vain vähän huomiota. Tämä siitä huolimatta, että näiden merkitys nykyaikaisissa, energiatehokkaissa rakennuksissa on merkittävä. Vaikka materiaalitehokkuudella (materiaalisäästöillä) on näennäisen suuri vaikutus rakennusten ympäristövaikutuksiin, ei ole selvää, mitkä ovat materiaalitehokkuuden oleelliset ympäristövaikutukset. Tämä väitöskirjatyö tuottaa osaltaan uutta tutkimustietoa näistä aiheista. fi
dc.format.extent 63 + app. 87
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 50/2018
dc.relation.ispartofseries VTT Science en
dc.relation.ispartofseries 173
dc.relation.haspart [Publication 1]: Ruuska, A. Häkkinen, T. The significance of various factors for GHG emissions of buildings. International Journal of Sustainable Engineering 2015, 8, 4-5. DOI:10.1080/19397038.2014.934931
dc.relation.haspart [Publication 2]: Ruuska, A.; Häkkinen, T. Material Efficiency of Building Construction. Buildings 2014, 4, 266-294. DOI: 10.3390/buildings4030266
dc.relation.haspart [Publication 3]: Häkkinen, T, Kuittinen, M., Ruuska A. Jung, N. Reducing embodied carbon during the design process of buildings. Journal of Building Engineering 2015, 4, 1-13. DOI: 10.1016/j.jobe.2015.06.005
dc.subject.other Civil engineering en
dc.subject.other Environmental science en
dc.subject.other Materials science en
dc.title Sustainability of buildings -New perspectives on material-related environmental impacts of buildings en
dc.title Kestävä rakentaminen -Näkökulmia rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksiin fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennetun ympäristön laitos fi
dc.contributor.department Department of Built Environment en
dc.subject.keyword sustainability en
dc.subject.keyword environmental impacts en
dc.subject.keyword GHG-emissions en
dc.subject.keyword material efficiency en
dc.subject.keyword embodied carbon en
dc.subject.keyword design process en
dc.subject.keyword construction en
dc.subject.keyword buildings en
dc.subject.keyword building materials en
dc.subject.keyword kestävä rakentaminen fi
dc.subject.keyword ympäristövaikutukset fi
dc.subject.keyword kasvihuonekaasupäästöt fi
dc.subject.keyword materiaalitehokkuus fi
dc.subject.keyword suunnittelu fi
dc.subject.keyword rakentaminen fi
dc.subject.keyword rakennusmateriaalit fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-7902-8
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Junnila, Seppo, Prof., Aalto University, Department of Built Environment, Finland
dc.opn Braganca, Luis, Prof., University of Minho, Portugal
dc.contributor.lab Real Estate Business en
dc.rev Passer, Alexander, Associate Prof., Graz University of Technology, Austria
dc.rev Moncaster, Alice, Dr., The Open University, UK
dc.date.defence 2018-04-06
local.aalto.acrisexportstatus checked


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse