Defined by culture

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Chun, Namkyu
dc.contributor.advisor Niinikoski, Noora
dc.contributor.author Joensuu, Ruut
dc.date.accessioned 2018-03-13T11:23:03Z
dc.date.available 2018-03-13T11:23:03Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30219
dc.description.abstract This thesis, Defined by Culture, studies the language of Finnish clothing. It aims to discover the essence of the culture and introduce it in a women’s wear collection of 9 outfits. What kind of a language can Finnish clothing be? Is it possible to capture the essence of a culture in an outfit? What kind of new approaches can be used in order to do that? This thesis is divided into two parts: the theoretical part, including also a survey, and the production part, including a women’s wear collection, through which those factors, that possibly appear as the essence of Finnishness in clothing, are discussed. The theoretical part of the thesis is focused on the sociological aspect of dressing as well as the cultural impact to an individual along with groups. These topics are researched through literature reviews. The first half of the theoretical part is focused on the language of clothing; it examines how we communicate through clothing and whether something can be deduced from different outfits. The second half of the theoretical part is focused on the cultural aspect, discussing the differences between nations and finally introducing some of the basis of Finnish culture. The theoretical part concludes with a survey, and with introducing the positioning map that is used as a tool to conceptualize the collection. The second part of the thesis is devoted to the design process and production. The concept of the collection is created based on the theoretical part and the results of the survey. The method of approach is explained as well as the design process that leads to the production of 9 outfits. The second part of the thesis gives a visual answer to the research questions and clarifies the observations of the data. The main results of the thesis are specific to new approaches when designing a collection, as well as the one possible interpretation of Finnish language of clothing. Through this thesis I believe I was able to demonstrate a possibility that might give more meaningful outcome for a designer to create a collection. By using a positioning map, gives the designer a possibility to visualize the target group more clearly, who are they as individuals, but more importantly, how are they positioned in relation to other people. The collection shows influences of the traditional craftsmanship and some subtle hints of the Nordic purity that are mixed together with the more modern and urban youth culture. Some of the essence of the Finnish culture is certainly captured in the outfits. en
dc.description.abstract Taiteen maisterin opinnäytteeni, Defined by Culture, tutkii suomalaista pukeutumisen kieltä. Työn tavoitteena oli löytää kulttuurin syvin olemus ja esittää se yhdeksän asun naistenvaatekokoelmana. Minkälaista kieltä voi suomalainen pukeutuminen olla? Voiko kuttuurin olemuksen esittää vaatteen muodossa? Minkälaisia uusia lähestymistapoja voisi hyödyntää esittäessä suomalaisuutta vaatteen kautta? Opinnäytteeni koostuu kahdesta osiosta: teoreettisesta osiosta, johon sisältyy myös teettämäni kyselytutkimus, sekä taiteellisesta produktiosta, jossa yhdeksän asukokonaisuuden kautta pohditaan niitä seikkoja, jotka mahdollisesti näyttäytyvät pukeutumisen kielenämme. Opinnäytteen teoreettinen perusta tarkastelee pukeutumista sosiologisesta näkökulmasta, sekä kulttuurin vaikutusta niin ryhmässä kuin yksilötasollakin. Teoreettisen osion ensimmäinen puolisko pyrkii selvittämään mitä on pukeutumisen kieli; kuinka pystymme kommunikoimaan vaatetuksen avulla ja josko voimme päätellä jotakin muista ihmisistä pelkän pukeutumisen perusteella. Seuraava osio keskittyy lähemmin kulttuurisiin tekijöihin. Kappaleessa pohditaan maiden välisiä eroja ja lopulta esitellään myös joitakin suomalaisen kulttuurin perusteita. Teoreettisen osion päättää teettämäni kyselytutkimus, sekä nelikenttä, jota käytetään apuna malliston konseptoinnissa. Opinnäytteen toinen osio koostuu suunnittelutyöstä ja prosessin kuvaamisesta. Malliston konsepti perustuu opinnäytteen tutkimustuloksiin ja osiossa avataan niitä seikkoja, jotka ovat johtaneet yhdeksän asukokonaisuuden syntyyn. Taiteellinen produktio antaa visuaalisen vastauksen tutkimuskysymyksiin, sekä selventää niitä havaintoja, joita on tutkimuksessa saatu. Opinnäytteen tärkeimmät tulokset liittyvät uusiin lähestymistapoihin mallistosuunnittelussa, sekä lopputulokseen, joka tulkitsee suomalaista pukeutumista. Uskon että opinnäytteen kautta pystyin osoittamaan eräänlaisen vaihtoehdon suunnittelulle, joka tarjoaa mahdollisesti merkityksellisemmän lopputuloksen. Nelikenttää käyttämällä suunnittelija pystyy visualisoimaan kohderyhmänsä selkeämmin, mutta myös näkemään kuinka ihmiset sijoittuvat toisiinsa nähden. Mallistossa on vaikutteita perinteisestä käsityöstä, pohjoisesta puhtaudesta, sekoittuen kuitenkin modernimpaan, urbaaniin nuorisokulttuuriin. Jotakin suomalaisen kulttuurin syvimmästä olemuksesta on varmasti ikuistettuna asukokonaisuuksissa.
dc.format.extent 105+8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Defined by culture en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Design en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword language of clothing en
dc.subject.keyword cultural influence en
dc.subject.keyword finnishness en
dc.subject.keyword fashion design en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201803131689
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Beidler, Jaana
dc.programme Fashion, Clothing and Textile Design en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account