Learning Centre

Stressi, kuormitus ja elokuvaleikkaajana selviytyminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Puhakka, Jaana
dc.contributor.author Jääskeläinen, Antti
dc.date.accessioned 2018-03-13T11:21:06Z
dc.date.available 2018-03-13T11:21:06Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30205
dc.description.abstract Tämä maisterin opinnäytetyö käsittelee elokuvaleikkaajien työssään kokemaa stressiä ja kuormitusta. Jääskeläisen lähtökohtana ovat omakohtaiset kokemukset kahdesta loppuunpalamisesta opiskeluajaltaan. Jääskeläinen reflektoi loppuunpalamiseen johtaneita seikkoja, ja käy läpi oman uupumisensa eri vaiheita yksityiskohtaisesti ja henkilökohtaisella otteella. Pitkäaikaisen stressin aiheuttamat vaikutukset ovat tuhoisia erityisesti luovien alojen työntekijöille, jotka tarvitsevat toimivia ja ratkaisukykyisiä aivoja jokapäiväisessä työssään. Uupuessaan leikkaaja menettää tärkeimmät työkalunsa - kykynsä tuntea ja myötäelää. Kirjallisen työn aineistona ovat Jääskeläisen omien kokemusten lisäksi tutkimukset, jotka käsittelevät stressin positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia ihmiskehoon ja -mieleen. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön ja Aino-ylioppilaslehden teettämien kyselyiden mukaan opiskelijat kokevat entistä enemmän ylitsepääsemättömiä paineita opinnoissaan, ja yhä useampi opiskelija on vaarassa palaa loppuun. Tutkimusten ja Jääskeläisen pohdintojen kautta tarkasteluun nousee kouluympäristön ja -ilmapiirin vaikutukset stressin kokemiseen ja uupumiseen. Jääskeläinen on opinnäytetyötään varten haastatellut neljää elokuvaleikkaajaa, joiden kautta hänen omakohtaiset kokemuksensa laajentuvat yleisemmin leikkaajia koskeviksi. Haastattelut avaavat ammattituotannoissa koettuja haasteita sekä vaikeuksia siirryttäessä koulumaailmasta työelämään. Jääskeläinen on haastattelujen kautta etsinyt myös keinoja uupumisen hallintaan ja leikkaajan kokemien paineiden keventämiseen. Antti Jääskeläisen opinnäytteen taiteellinen osuus on Sera Martikaisen ohjaama dokumenttielokuva Still life, stillleben, Hiljaiselo. fi
dc.description.abstract This MA thesis focuses on the stress that film editors encounter in their everyday work. The study is based on Jääskeläinen's own experiences about stress and burnout during his studies at Aalto University. Jääskeläinen reflects on the reasons that led to his burnout and reviews the different aspects of his own experiences in detail, and with a personal touch. The effects of longenduring stress are especially damaging to creative work, where a healthy and functioning brain is needed. During a burnout an editor can lose the most important tools for his work - his capability to feel and sympathize. In addition to his own experiences, Jääskeläinen uses different studies about the positive and negative effects of stress on the human mind and body. Students experience more and more stress during their studies and are more likely of going through a burnout than before. The studies made by The Finnish Student Health Service along with Jääskeläinen's own experiences raises questions about the role of study environment in experiencing stress. For his thesis Jääskeläinen has interviewed four film editors, which expands Jääskeläinen's notions to touch the industry as a whole. The interviews give access to editors experiences in professional productions, and the difficulties they have faced during the transfer from school to working life. Through the interviews Jääskeläinen is also searching for ways to reduce the stress levels that editors face. The artistic part of Jääskeläinen's MA studies is Sera Martikainen's documentary Still life, Stillleben, Hiljaiselo. en
dc.format.extent 38+1
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Stressi, kuormitus ja elokuvaleikkaajana selviytyminen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword stressi fi
dc.subject.keyword kuormitus fi
dc.subject.keyword uupumus fi
dc.subject.keyword uupuminen fi
dc.subject.keyword burnout fi
dc.subject.keyword elokuvaleikkaus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201803131675
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Lakanen, Anne
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse