Hiljainen kertomus – [Oma]kuvia tunteista ja merkityksistä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Falin, Priska
dc.contributor.advisor Lautenbacher, Nathalie
dc.contributor.author Huhtakallio, Katri-Maria
dc.date.accessioned 2018-03-13T11:20:24Z
dc.date.available 2018-03-13T11:20:24Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30199
dc.description.abstract Opinnäytetyöni koostuu kolmesta omakuva-aiheista veistoksellisesta teoksesta, joiden materiaalina olen käyttänyt keramiikkaa, polttamatonta savea ja tekstiiliä. Työni on taiteellinen produktio, johon sisältyy myös kirjallinen tutkielma teoskokonaisuuden taustoista ja taiteellisen prosessin kulusta. Tutkimuksellisessa osuudessa tarkastelen teosten aiheita, niihin liittyvää symboliikkaa, analysoin taiteellisen prosessini eri vaiheita sekä tarkastelen valmiita teoksia. Kirjallisessa tutkimuksessa esittelen lisäksi kolmen taiteilijan töitä, jotka käsittelevät töissään tunteita ja ihmisyyttä sekä kehon ja mielen haurautta. Näitä samoja teemoja olen käsitellyt veistoksellisissa teoksissani. Olen valinnut taiteilijat sillä perusteella, että heissä tai heidän teoksissaan on yhdistäviä piirteitä, joita tunnistan itsessäni tai teoksissani. Veistosten aihepiiriin liittyy omakuvallisuuden lisäksi myös lapsuus, eläinsymboliikka ja suomalainen muinaisusko. Omakuva-aiheen olen rajannut tarkastelemaan tiettyjä tunteita ja inhimillisiä ominaisuuksiani, kuten jännittämistä, pelkoa ja riittämättömyyden tunnetta. Teossarja on ollut esillä näyttelyssä Aalto-yliopiston Lobby galleriassa 25.4.-7.5. välisenä aikana. fi
dc.description.abstract This thesis consists of a body of three sculptural works in ceramics, unfired clay, and textile – each work dealing with self-portraiture. Alongside this artistic production, I have conducted a written research that provides a look into the background and making processes of the sculptures. Moreover, this research explores the themes and symbolism in the sculptures as well as is an analysis into my artistic process and the final results. Central themes in this body of work are emotions, humanity, and the fragility of the human mind and body. I will introduce three artists in my research who all deal with similar themes in their practice as well as share personal qualities with me, my focus being on these three artists because of these particular connections. Self-portraiture is the key area in this body of work, and I have approached this through humane features and emotions such as insecurity, fear, and inadequacy. I have also investigated themes such as childhood, animal symbolism, and Finnish mythology – which all play an important role in the sculptures. This body of work has been in an exhibition in the Lobby Gallery at the Aalto University of Arts, Design and Architecture (April 25th – May 7th 2017). en
dc.format.extent 72 + 5
dc.language.iso fi en
dc.title Hiljainen kertomus – [Oma]kuvia tunteista ja merkityksistä fi
dc.title A silent narrative – [Self-]portraits of emotions and meanings en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.contributor.department Department of Design en
dc.subject.keyword omakuva fi
dc.subject.keyword keraaminen veistos fi
dc.subject.keyword kuvanveisto fi
dc.subject.keyword tunteet fi
dc.subject.keyword symboliikka fi
dc.subject.keyword taiteellinen työskentely fi
dc.subject.keyword Käthe Kollwitz fi
dc.subject.keyword Helene Schjerfbeck fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201803131669
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Salli, Timo
dc.programme Product and Spatial Design en


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account