Lifetime analysis of dye and perovskite solar cells

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Miettunen, Kati, Doc., Aalto University, Department of Applied Physics, Finland
dc.contributor.author Tiihonen, Armi
dc.date.accessioned 2018-03-07T10:02:45Z
dc.date.available 2018-03-07T10:02:45Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978-952-60-7880-9 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-7879-3 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30196
dc.description.abstract Dye solar cells (DSCs) and perovskite solar cells (PSCs) are promising future photovoltaics technologies. They demonstrate promise in terms of lower costs and mass-production and could thus help transform photovoltaics into a mainstream energy option. Many applications of photovoltaics, such as building integration, require a lifetime of decades to be economically sensible. This work focuses on understanding the aging mechanisms and extending the lifetime of DSCs and PSCs. In DSCs, the insufficient stability of the electrolyte component is a major weakness. Commonly applied liquid electrolytes are difficult to seal reliably into the cell. Thus, a method for sealing large-area cells utilizing nanocellulose aerogel membranes was developed in this work. The main stability challenge is the diminution of charge carriers in electrolyte (i.e., electrolyte bleaching) when the cells are exposed to environmental stress factors. In this work, purification of electrolyte solvent was observed to halve the progress of bleaching when the cells were exposed to ultraviolet light (UV). Also the application of a UV filter and the change of the redox couple from iodine to cobalt complex effectively suppressed the bleaching. Cobalt complex electrolytes have been regarded as unstable but here it was detected for the first time that the cobalt complex bleaches at a slower rate in comparison to the traditional iodine electrolyte. A perovskite precursor ink was developed in this work for printing carbon based PSCs. In this respect, all the material layers of the cell were manufactured accurately using upscalable methods. Perovskite decomposition under humidity or UV is a major aging mechanism. Here, the exceptionally stable PSCs prepared here were shown to withstand these stress factors in accelerated aging tests for one thousand hours. Also a photographing method was applied to explore perovskite decomposition. A survey of the state-of-the-art degradation studies of PSCs and DSCs revealed insufficient reporting and experimental procedures. Therefore, improved procedures were elaborated upon in this work, which also could contribute to improving the lifetime of DSSC and PSC solar cells. en
dc.description.abstract Väriaine- ja perovskiittiaurinkokennot ovat lupaavia tulevaisuuden aurinkosähköteknologioita. Niiden avulla aurinkosähköstä voi tulla energiantuotannon valtavirtaa, kun kennot ovat nykyistä edullisempia ja helpommin teollisessa mittakaavassa valmistettavia. Monissa sovelluksissa, kuten rakennusintegraatiossa, kennoilta vaaditaan jopa vuosikymmenien elinikää, jotta investointi olisi taloudellisesti kannattava. Tässä työssä syvennytään väriaine- ja perovskiittiaurinkokennojen ikääntymismekanismien ymmärtämiseen ja eliniän kasvattamiseen. Stabiiliuden kannalta väriainekennojen heikko lenkki on niiden elektrolyytti. Yleisesti käytettyjen nestemäisten elektrolyyttien sulkeminen kennoon luotettavasti on hankalaa, joten työssä kehitettiin tähän tarkoitukseen suurille kennoille soveltuva, nanoselluloosa-aerogeelimatriisia hyödyntävä menetelmä. Stabiiliuden päähaasteena on elektrolyytin varauksenkuljettajien väheneminen (nk. elektrolyytin vaalentuminen) ympäristön rasitteille altistettuna. Tässä työssä havaittiin, että elektrolyytin liuottimen puhdistaminen puolittaa pääasiallisen ikääntymismekanismin eli elektrolyytin vaalentumisen nopeuden ultraviolettivalolle (UV) altistetuissa kennoissa. Myös UV-suodattimen käytön sekä redox-parin vaihtamisen jodista kobolttikompleksiin havaittiin tehokkaasti hidastavan elektrolyytin vaalenemista. Työssä havaittiin ensimmäistä kertaa, että epästabiiliksi mielletty kobolttikompleksielektrolyytti vaalentuu perinteistä jodielektrolyyttiä hitaammin UV-altistuksessa. Perovskiittikennoille kehitettiin työssä perovskiitin esiasteesta muste, joka soveltuu hiilipohjaisten kennojen valmistamiseen tulostamalla. Näin kennojen kaikki materiaalikerrokset voitiin valmistaa tarkasti laajamittaiseen tuotantoon soveltuvilla menetelmillä. Perovskiittikennoissa merkittävä ikääntymismekanismi on perovskiitin hajoaminen kosteus- tai UV-altistuksessa. Valmistettujen poikkeuksellisen stabiilien kennojen osoitettiin kestävän näitä rasitteita tuhannen tunnin kiihdytetyissä ikääntymistesteissä. Samalla tutkittiin perovskiitin hajoamista valokuvausmenetelmää käyttäen. Työssä analysoitiin perovskiitti- ja väriainekennojen ikääntymistestien laatua viimeaikaisen kirjallisuuden perusteella. Analyysi paljasti puutteellisia kokeellisia menettelyitä sekä riittämätöntä raportointia, joten tässä työssä määriteltiin keinoja ikääntymistestien tason parantamiseen. Laadukkaammat ikääntymistestit voivat edesauttaa väriaine- ja perovskiittikennojen stabiiliuden kasvattamista tulevaisuudessa. fi
dc.format.extent 96 + app. 76
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 41/2018
dc.relation.haspart [Publication 1]: A. Tiihonen, K. Miettunen, S. Rendon, D. Mavrynsky, J. Halme, R. Leino, P.D. Lund. The effect of electrolyte purification on the performance and long-term stability of dye-sensitized solar cells. Journal of The Electrochemical Society, 162 (9), H661-H670, 2015. Full text at Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201804042051. DOI: 10.1149/2.0671509jes
dc.relation.haspart [Publication 2]: A. Tiihonen, K. Miettunen, S. Rendon, D. Mavrynsky, A. Poskela, M.I. Asghar, J. Halme, R. Leino, P.D. Lund. The effect of dye purification on performance and lifetime of dye-sensitized solar cells. In 29th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Amsterdam, 1513 - 1518 (2014).
dc.relation.haspart [Publication 3]: K. Miettunen, A. Poskela, A. Tiihonen, S. Rendon, K. Axenov, L. Kronberg, R. Leino, P.D. Lund. From identification of electrolyte degradation rates to lifetime estimations in dye solar cells with iodine and cobalt redox couples. Nano Energy Systems, 1 (2), 29-41 (2017). Full text at Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201804042044. DOI: 10.24274/nes.2016.a7
dc.relation.haspart [Publication 4]: K. Miettunen, J. Vapaavuori, A. Tiihonen, A. Poskela, P. Lahtinen, J. Halme, P.D. Lund. Nanocellulose aerogel membranes for optimal electrolyte filling in dye solar cells. Nano Energy, 8, 95-102 (2014). Full text at Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201602041250. DOI: 10.1016/j.nanoen.2014.05.013
dc.relation.haspart [Publication 5]: S.G. Hashmi, D. Martineau, X. Li, M. Özkan, A. Tiihonen, M.I. Dar, T. Sarikka, S.M. Zakeeruddin, J. Paltakari, P.D. Lund, M. Grätzel. Air processed inkjet infiltrated carbon based printed perovskite solar cells withhigh stability and reproducibility. Advanced Materials Technologies, 2 (1), 1600183 (2017). DOI: 10.1002/admt.201600183
dc.relation.haspart [Publication 6]: S.G. Hashmi, A. Tiihonen, D. Martineau, M. Özkan, P. Vivo, K. Kaunisto, U. Vainio, S.M. Zakeeruddin, M. Grätzel. Long term stability of air processed inkjet infiltrated carbon-based printed perovskite solar cells under intense ultra-violet light soaking. Journal of Materials Chemistry A, 5, 4797-4802 (2017). Full text at Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201711217667. DOI: 10.1039/C6TA10605F
dc.relation.haspart [Publication 7]: A. Tiihonen, K. Miettunen, J. Halme, S. Lepikko, A. Poskela, P.D. Lund. Critical analysis on the quality of stability studies of perovskite and dye solar cells. Energy & Environmental Science, 2018, Advance Article, Full text at Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201804042067. DOI: 10.1039/C7EE02670F
dc.subject.other Physics en
dc.title Lifetime analysis of dye and perovskite solar cells en
dc.title Väriaine- ja perovskiittiaurinkokennojen elinaikatutkimuksia fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Teknillisen fysiikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Applied Physics en
dc.subject.keyword photovoltaics en
dc.subject.keyword dye solar cells en
dc.subject.keyword perovskite solar cells en
dc.subject.keyword stability en
dc.subject.keyword lifetime en
dc.subject.keyword aging tests en
dc.subject.keyword electrolyte en
dc.subject.keyword aurinkosähkö fi
dc.subject.keyword väriaineaurinkokennot fi
dc.subject.keyword perovskiittiaurinkokennot fi
dc.subject.keyword stabiilius fi
dc.subject.keyword elinaika fi
dc.subject.keyword ikääntymistestit fi
dc.subject.keyword elektrolyytti fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-7880-9
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Lund, Peter, Prof., Aalto University, Department of Applied Physics, Finland
dc.opn Hinsch, Andreas, Dr., Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE, Germany
dc.contributor.lab New Energy Technologies en
dc.rev Lemmetyinen, Helge, Prof., Tampere University of Technology, Finland
dc.rev Korppi-Tommola, Jouko, Prof., University of Jyväskylä, Finland
dc.date.defence 2018-04-06
local.aalto.acrisexportstatus exported


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account