Kotkan Sataman autokenttien kunnossapito

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kajatkari, Riitta
dc.contributor.author Vulkko, Verneri
dc.date.accessioned 2018-02-28T11:35:39Z
dc.date.available 2018-02-28T11:35:39Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30179
dc.description.abstract The aim of this work is to adduce key problems that will occur during the car yards' life cycle. Defining final settlement and problems due settlements will be focused on. Problems which will occur are gathering of water, damages on lighting structures and displacements of georeinforcements. Car yards build on dredging landfills will settle during whole their life cycle. Dredging land fills are to be permanently capseled below surface structures. Basic surface structure type used is georeinforcement covered with crushed stone. Final settlements have not been calculated before. Value of final settlement with current storing usage is > 1.8 m on certain areas. Heavier storing loads will cause greater settlements. Regularly executed settlements measuring are significant part on maintenance because results will give basic information for designing and building of sewerage. Calculation of settlement is based on ground surveys executed before building. Results of the ground surveys are partly incomplete. In general the result of settlement calculation can considered reliable. Tangent modulus method, most commonly used in Finland, will be used in settlement calculations. en
dc.description.abstract Työn tavoitteena on tuoda esiin kunnossapidon kannalta keskeisiä ongelmia autokenttien elinkaaren aikana. Tutkimuksessa keskitytään lopullisen painuman määrittämiseen ja painumien aiheuttamiin ongelmiin, joita ovat sadevesien lammikoituminen, valaistuksen rakenteiden vaurioituminen ja geovahvisteen siirtymät. Ruoppausmassojen läjitysalueen päälle rakennetut autokentät painuvat koko elinkaarensa ajan. Ruoppausmassat on pidettävä päällysrakenteen alla kapseloituna. Perusrakennetyyppinä on käytetty geovahvistetta ja pengertäyttöä kalliomurskeella. Autokenttien painumia ei ole laskettu aiemmin. Joillakin alueilla kokonaispainauman loppuarvo on tämänhetkisellä varastokäytöllä > 1,8 m. Nykyistä raskaampi varastointikäyttö lisää kokonaispainaumaa. Kunnossapidon kannalta on merkittävää suorittaa säännöllistä painumamittausta, jonka tulokset ovat lähtötietoja viemäröinnin suunnitteluun ja rakentamiseen. Painuman laskenta perustuu ennen kenttien rakentamista suoritettuihin pohjatutkimuksiin. Pohjatutkimustieto on osin puutteellista ja osa painumaparametreista on määritetty likimääräismenetelmillä. Kokonaisuuden kannalta painumalaskennan tulosta voidaan pitää luotettavana. Painuma lasketaan Suomessa yleisimmin käytetyllä tangenttimoduulimenetelmällä. fi
dc.format.extent 59 + app. 15
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.subject.other Civil engineering en
dc.title Kotkan Sataman autokenttien kunnossapito fi
dc.title Maintenance of Port of Kotka Ltd car yards en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennustekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Civil Engineering en
dc.subject.keyword painuma fi
dc.subject.keyword painumavaurio fi
dc.subject.keyword geovahviste fi
dc.subject.keyword viemäröinti fi
dc.subject.keyword settlements en
dc.subject.keyword settlement damages en
dc.subject.keyword georeinforcements en
dc.subject.keyword sewerage en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201802231598
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Pohjarakennus ja maamekaniikka fi
dc.programme.mcode Rak-50
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vepsäläinen, Pauli
dc.location P1 Ark Aalto fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account