Sivutuotteiden maarakennuskäytön ohjeistus - betonimurske ja pääkaupunkiseudun kivihiilituhkat

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Hakari, Miikka
dc.date.accessioned 2018-02-28T11:34:55Z
dc.date.available 2018-02-28T11:34:55Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30164
dc.description.abstract This thesis explores bottom ash, fly ash and crushed concrete utilization possibilities in earth construction. Thesis consists of bottom ash, fly ash and crushed concrete instruc-tions, bottom ash case studies and laboratory tests. It also includes bottom ash, fly ash and crushed concrete instructions and properties from the literature. Bottom ash, fly ash and crushed concrete instructions were drafted for Lohja Rudus during the work of this thesis. Instructions guide the utilization of the materials as rec-ommended in government regulation of bottom ash, fly ash and crushed concrete utili-zation in earth constructions [VNa 591/2006]. Instructions of bottom ash, fly ash and crushed concrete in this thesis are meant to be as a guide book for contractor and de-signer in construction and design work. Bottom ash case studies were put into practice in Helsinki and Hyvinkää in 2006. Main purpose was to achieve practical experience of bottom ash building and to measure ge-otechnical properties of the structure. Laboratory tests of bottom ash were carried out as preliminary tests before case studies to figure out geotechnical properties. Bottom ash, fly ash and crushed concrete are suitable possibilities for building materi-als in street and road pavement structures, yard and field structures, embankment fill and other applications. When building it is advised to build and design with care and follow the instructions of this thesis. en
dc.description.abstract Tässä diplomityössä käsitellään pohjatuhkan, lentotuhkan ja betonimurskeen hyötykäyttöä maarakennusmateriaalina. Työ sisältää pohjatuhka-, lentotuhka- ja betonimurskerakentamisen ohjeet sekä pohjatuhkan koerakentamis- ja laboratoriotutkimusosan. Lisäksi työhön on koottu kirjallisuudessa esitettyjä ohjeita ja ominaisuuksia pohjatuhkalle, lentotuhkalle ja betonimurskeelle. Diplomityön yhteydessä Lohja Rudukselle laaditut käyttöohjeet maarakentamiselle pohjatuhkalla, lentotuhkalla ja betonimurskeella ohjeistavat materiaalien hyötykäyttöä maarakentamisessa "Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa" [591/2006] mukaisesti. Ohjeiden on tarkoitus toimia apuna urakoitsijoille ja suunnittelijoille rakennettaessa tai suunniteltaessa kyseisillä materiaaleilla. Pohjatuhkan koerakentaminen toteutettiin Helsingin Viikissä ja Hyvinkäällä vuonna 2006. Koerakentamisella pyrittiin lisäämään käytännön tietoutta Martinlaakson ja Suomenojan voimalaitosten pohjatuhkien käytöstä maarakennusmateriaalina sekä koerakenteen geoteknisistä ominaisuuksista. Pohjatuhkan laboratoriotutkimukset tehtiin ennakkokokeina koerakentamista varten ja kokeilla pyrittiin selvittämään Martinlaakson ja Suomenojan voimalaitosten pohjatuhkien geoteknisiä ominaisuuksia. Betonimurskeen käytöstä maarakentamisessa on pitkäaikaiset ja hyvät kokemukset Suomessa. Pohjatuhka ja lentotuhka ovat myös varteenotettavia materiaalivaihtoehtoja rakennettaessa tien ja kadun päällysrakennekerroksia, kenttärakenteita, pengertäyttöjä sekä muita täyttöjä. Rakentamisessa suositellaan noudatettavaksi huolellista rakennustapaa ja tämän diplomityön sisältämiä ohjeita. fi
dc.format.extent 126 + app. 69
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.subject.other Civil engineering en
dc.title Sivutuotteiden maarakennuskäytön ohjeistus - betonimurske ja pääkaupunkiseudun kivihiilituhkat fi
dc.title By-product instructions to earth construction - crushed concrete and coal ash en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennustekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Civil Engineering en
dc.subject.keyword sivutuotteet fi
dc.subject.keyword pohjatuhka fi
dc.subject.keyword lentotuhka fi
dc.subject.keyword betonimurske fi
dc.subject.keyword jäte fi
dc.subject.keyword kierrätys fi
dc.subject.keyword by-products en
dc.subject.keyword bottom ash en
dc.subject.keyword fly ash en
dc.subject.keyword crushed concrete en
dc.subject.keyword waste en
dc.subject.keyword utilization en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201802221583
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Pohjarakennus ja maamekaniikka fi
dc.programme.mcode Rak-50
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vepsäläinen, Pauli
dc.location P1 Ark Aalto fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account