Maanalaisten tilojen rakentamisen vaikutus Tikkurilan keskusta-alueen pohjaveden virtaukseen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kangas, Heikki
dc.contributor.author Lottanen, Emma
dc.date.accessioned 2018-02-28T11:33:44Z
dc.date.available 2018-02-28T11:33:44Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30139
dc.description.abstract Currently the constructions of three new buildings which have structures extending under the current groundwater table have been started in the centre of Tikkurila. There is a risk that these buildings decrease permanently the level of the groundwater table. The decrease of the level of the groundwater table accelerates the consolidation of the nearby structures founded on ground and the decomposing of wooden piles. The centre of Tikkurila in Vantaa region is situated mostly on soft soil. Decreasing the level of the groundwater table is not permitted which should be taken into account when designing new buildings. In this study the permanent effects of building underground spaces on groundwater flow in the centre of Tikkurila were investigated. Also it was investigated if a macadam layer built surrounding the new buildings will compensate the groundwater flow around the buildings. A three-dimensional groundwater model of Tikkurila was compiled using finite-element software SoilVision SVFlux. For the study information on the existing underground spaces was collected. According to the composed groundwater model the new underground spaces will decrease the level of the groundwater table by 0,3 m on the downstream side if no actions to compensate the flow of groundwater around the buildings are carried out. The degrease of the level of the groundwater table will be 0,1 m approximately 200-300 m away from the new underground spaces. On the upstream side the level of the groundwater table will rise about 0,3-0,4 m. If one meter thick macadam layer with permeability of 0,1 m/s is built around the buildings the situation will reverse. Then the level of groundwater will rise 0,3 m on the downstream side and degrease 0,5-0,6 m on the upstream side. The permeability of the material affects how effectively the macadam layer increases the flow of groundwater around the buildings. The underground spaces are located on a bedrock sill where the bedrock is at some places higher than the level of groundwater table. In this area the permeability of the upper part of bedrock and till affect how great is the barrier effect the underground spaces create. In the other parts of the studied area the groundwater flow is affected mostly by the permeability of the sand and gravel layer. en
dc.description.abstract Tikkurilan keskustaan on rakenteilla kolme uutta rakennusta, joiden rakenteet ulottuvat nykyisen pohjavedenpinnan alapuolelle. Riskinä on, että kohteet alentavat pohjavedenpintaa pysyvästi. Pohjaveden aleneminen alkuperäisestä tasosta kiihdyttää maanvaraisten rakennusten ja rakenteiden painumista sekä puupaaluperustusten lahoamista. Tikkurilan keskusta-alue Vantaalla sijoittuu pääosin pehmeikköalueelle. Tikkurilan keskustassa ei saa pysyvästi alentaa pohjavedenpintaa, mikä on huomioitava kohteiden suunnittelussa. Tässä diplomityössä tarkasteltiin uusien maanalaisten tilojen pitkäaikaisia vaikutuksia Tikkurilan keskusta-alueen pohjaveden virtaukseen. Lisäksi tarkasteltiin, parantaako rakennusten ympärille rakennettava sepelitäyttö pohjaveden virtausta rakennusten ympäri. Kohteesta laadittiin kolmiulotteinen pohjavesimalli elementtimenetelmään perustuvalla SoilVision SVFlux -ohjelmalla. Tutkimusta varten koottiin tietoa myös Tikkurilassa jo ennestään olevista, pohjaveteen mahdollisesti vaikuttavista maanalaisista tiloista. Työssä muodostetun pohjavesimallin perusteella uudet maanalaiset tilat alentavat pohjavedenpintaa pysyvästi 0,3 m virtauksen alajuoksun puolella, jos pohjaveden virtausmahdollisuutta rakennusten ympäri ei paranneta. Pohjavedenpinnan alenema on 0,1 m noin 200 - 300 m etäisyydellä uusista rakennuksista. Virtauksen yläjuoksun puolella pohjavedenpinta nousee noin 0,3-0,4 m. Jos maanalaisten tilojen ympärille rakennetaan metrin paksuinen sepelitäyttö, jonka vedenläpäisevyyskerroin on 0,1 m/s, muuttuu tilanne lähes päinvastaiseksi. Tällöin pohjavedenpinta nousisi noin 0,3 m virtauksen alajuoksun puolella ja laskisi noin 0,5-0,6 m virtauksen yläjuoksun puolella. Sepelikerroksen vaikutus pohjavesitaseeseen riippuu materiaalin vedenläpäisevyydestä. Maanalaiset tilat sijoittuvat kalliokynnyksen alueelle, jossa kallionpinta on paikoin korkeammalla kuin pohjavedenpinta. Tällä kohdin maanalaisten tilojen padottavan vaikutuksen suuruus riippuu kallion ruhjeisen pintaosan ja pohjamoreenin vedenläpäisevyydestä. Muualla alueella pohjaveden virtaukseen vaikuttaa merkittävimmin pohjamoreenin päällä olevan hiekka- ja sorakerroksen vedenläpäisevyys. fi
dc.format.extent 78 + app. 12
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.subject.other Civil engineering en
dc.title Maanalaisten tilojen rakentamisen vaikutus Tikkurilan keskusta-alueen pohjaveden virtaukseen fi
dc.title Effect of building underground spaces on groundwater flow in the centre of Tikkurila en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennustekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Civil Engineering en
dc.subject.keyword pohjavesi fi
dc.subject.keyword pohjaveden virtaus fi
dc.subject.keyword maanalaiset tilat fi
dc.subject.keyword numeerinen mallinnus fi
dc.subject.keyword groundwater en
dc.subject.keyword groundwater flow en
dc.subject.keyword underground structures en
dc.subject.keyword barrier effect en
dc.subject.keyword numerical modelling en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201802211558
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Pohjarakennus ja maamekaniikka fi
dc.programme.mcode Rak-50
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Korkiala-Tanttu, Leena
dc.location P1 Ark Aalto fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account