Development of metrics and automation for product model verification

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Pohjoispuro, Petri
dc.contributor.author Paukkunen, Lauri
dc.date.accessioned 2018-02-23T14:29:56Z
dc.date.available 2018-02-23T14:29:56Z
dc.date.issued 2018-02-05
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30094
dc.description.abstract A lot of interest and research has been focused on product quality and it is recognized as a crucial aspect of engineering. The quality of product models can also be seen as essential in engineering workflow especially in systems based on downstream data. Model quality effects not only the models accuracy and modifiability but also the agility of the whole engineering systems. Careful and thorough verification plays an important part in effecting product model quality. Verifying product models and designs manually can be laborious and time-consuming process. By automating parts of the verification process, benefits can be seen in the time frame and end results of the verification. The goal of the thesis is to develop metrics and automation for product model verification. Development of metrics is executed by researching literature for model quality metrics and construct a set of metrics for the company. Furthermore, the possibilities of product model verification automation are studied and a working automated model verification tool shall be created based on the metrics. The tool is intended be used in the current modeling environment. The outcomes of this thesis are a list of product quality dimensions with their corresponding metrics and a customized PTC ModelCHECK check that can automatically identify issues in product models. Quality dimensions were identified based on company needs and literature research. ModelCHECK platform was chosen for verification tool development as the software is readily available for the company which means it is a cost-effective way of utilizing automated product model verification in current design environment. en
dc.description.abstract Tuotteiden laatuun on jo pidemmän aikaa kiinnitetty paljon huomiota insinööriprosesseissa ja tutkimuksessa. Myös tuotemallien laatu voidaan nähdä insinöörityön kannalta elintärkeässä asemassa, erityisesti systeemeissä jotka perustuvat alaspäin virtaavaan tietoon. Mallien laatu vaikuttaa muun muassa sen tarkkuuteen ja muokattavuuteen sekä koko mallinnus- ja suunnittelujärjestelmän ketteryyteen. Huolellinen ja läpikotainen tarkistus on tärkeä osa tuotemallien laadun kehittämistä. Mallien manuaalinen tarkastaminen voi olla työlästä ja aikaavievää. Käyttämällä automaatiota tarkistuksen apuna, voidaan saavuttaa etuja tarkistuksen nopeudessa ja lopputuloksessa. Tämän diplomityön tavoitteena on kehittää tuotemallien tarkastuksen metriikkaa ja automaatiota. Metriikan kehitys perustuu kirjallisuustutkimukseen sekä muun muassa haastatteluissa kartoitettuihin yrityksen tarpeisiin. Tavoitteena on luoda tuotemalleille metriikkaa, joita vasten niiden ominaisuuksia voidaan arvioida. Myös tarkistuksen automaatiota tutkitaan ja tavoitteena on luoda automaattinen työkalu, jota voidaan käyttää yrityksen tämän hetkisessä suunnittelujärjestelmässä. Tutkimuksen lopputuloksena syntyi lista tuotemallien laadun ulottuvuuksista niihin liitetyillä metriikoilla ja metriikan mukainen PTC ModelCHECK tarkistuspohja 3D-malleille, joka löytyy automaattisesti virheitä malleista. ModelCHECK valittiin työkaluksi, koska se on valmiiksi saatavilla yrityksen nykyisessä mallinnusjärjestelmässä, joilloin automatisointi on erittäin kustannustehokasta. fi
dc.format.extent 65+7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Development of metrics and automation for product model verification en
dc.title Tuotemallien tarkistuksen metriikan kehitys ja automaatio fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword product model en
dc.subject.keyword verification en
dc.subject.keyword quality metrics en
dc.subject.keyword automated verification en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201802231631
dc.programme.major Koneensuunnittelu / Master's Programme in Mechanical Engineering fi
dc.programme.mcode K3001/ ENG25 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Pietola, Matti
dc.programme Master’s Programme in Mechanical Engineering (MEC) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account