Knowledge transfer and competence development in complex paper production environments

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Laukkanen, Ismo
dc.date.accessioned 2012-02-24T09:01:31Z
dc.date.available 2012-02-24T09:01:31Z
dc.date.issued 2008-02-08
dc.identifier.isbn 978-951-22-9214-1
dc.identifier.issn 1795-4584
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2994
dc.description.abstract Global business transformation, increased technological complexity and knowledge intensive work have increased the importance of knowledge and competence as a competitive edge in paper industry. The goal of the study was to develop a new concept for knowledge transfer and competence development and to use the new concept in industrial paper production unit start-up projects. The outcomes of the concept are evaluated at the personnel, strategic business unit and corporate levels. The operational concept includes modelling of organizational competences and production processes at different levels, and the subsequent development of the knowledge transfer and simulation tools. The development of the simulator was based on hybrid process modelling in a web-based JAVA environment. The development of knowledge and performance support systems was based on strategic competence management and a web-based XHTML environment. The theoretical framework of the concept was based on the knowledge management, organizational learning and strategic competence management in complex manufacturing environments. Longitudinal multiple case studies carried out in the three industrial business start-up projects, where the concept has been constructed and used, are described, including planning, concept development and evaluation of the outcomes. A corporate level knowledge support and learning system called KnowPap was also evaluated. The focus in the evaluation was on the assessment of the competences, evaluation of the participant experiences collected by questionnaires, and analysis of the business benefits at the strategic business unit and corporate levels. The new concept was found to improve knowledge transfer and competence development during the start-up of a new paper production unit. It was possible to localize and transfer the knowledge and tools originally developed in the European business unit, to the Chinese production unit. The participants perceived the new concept and tools to be very useful compared to traditional methods. At the production unit level, new world records were achieved in business start-ups, e.g. in China just eight months after start-up. At the corporate level, the benefits were improved management of knowledgeand systematic development of strategy-based new knowledge and competences. The concept and the tools developed in this study, optimally, follow the life cycle of paper production units. en
dc.description.abstract Globaalin liiketoiminnan transformaatio, teknologisen kompleksisuus ja työn tietointensiivisyys ovat kasvattaneet osaamisen hallinnan ja kompetenssien kehittämisen merkitystä paperiteollisuudessa. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää uusi konsepti osaamisen siirtämiseen sekä kompetenssien kehittämiseen ja käyttää sitä uusien paperikone tuotantolinjojen käyttöönottoprojekteissa. Konseptilla saavutettuja tuloksia evaluoidaan henkilöstön, strategisen tuotantoyksikön sekä konsernin näkökulmista. Operationaalisessa konseptissa mallinnetaan tuotantoprosessi ja sen vaatimat kriittiset kompetenssit eri tasoilla ja kehitetään tietokonepohjaiset simulointityökalut sekä työn tietotukijärjestelmät tämän pohjalta. Simulointityökalujen kehitys pohjautuu prosessien hybridimallintamiseen verkkopohjaisessa JAVA kehitysympäristössä. Kehitetyt työn tietotukijärjestelmät pohjautuvat kriittisen osaamisen ja strategisten kompetenssien mallintamiseen, verkkopohjaisessa XHTML kehitysympäristössä. Konseptin teoreettinen viitekehys pohjautuu informaation hallinnan ja tiedon johtamiseen, organisaation oppimiseen sekä strategisten kompetenssien kehittämiseen monimutkaisissa tuotantoympäristöissä. Konseptia ja kehitettyjä työkaluja käytettiin monitapaustutkimuksessa kolmen eri paperikonelinjan käyttöönoton yhteydessä, mistä saadut tulokset konseptin suunnitteluun, käyttöön sekä kehittämiseen liittyen on evaluoitu. Oma tapaustutkimuksensa on KnowPap oppimisympäristön kehitys ja käyttö globaalissa paperiyhtiössä. Tulosten arviointi pohjautui strukturoituun kyselyyn, haastatteluihin sekä liiketoiminnalle saatujen hyötyjen analysointiin yksikkö- ja konsernitasolla. Uuden konseptin avulla voitiin konsernin yksiköissä kehitettyä osaamista mobilisoida ja ottaa se tehokkaasti käyttöön uusien tuotantolinjojen käynnistyksen yhteydessä. Euroopassa kehitettyjä parhaita toimintamalleja voitiin käyttää paikallisen kiinalaisen organisaation osaamisen kehittämiseen. Saadut tulokset paikallisen henkilöstön osaamistasossa ovat verrattavissa Suomen parhaiden tehtaiden osaamistasoon. Liiketoimintahyötynä tuotantoyksikkö Kiinassa teki tuotantonopeuden maailmanennätyksen vain kahdeksan kuukautta käynnistyksen jälkeen. Konsernin hyötyjä kehitetystä konseptista ovat systemaattinen kriittisen tiedon ja osaamisen hallinta sekä sen strateginen kehittäminen. Optimitilanteessa kehitetty konsepti ja työkalut kehittyvät tuotantolaitoksen elinkaaren mukana. fi
dc.format.extent 216
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.relation.ispartofseries TKK dissertations en
dc.relation.ispartofseries 103 en
dc.subject.other Paper technology en
dc.title Knowledge transfer and competence development in complex paper production environments en
dc.title Strategisen osaamisen siirtäminen ja kompetenssien kehittäminen monimutkaisissa paperin tuotantoympäristöissä fi
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.description.version reviewed en
dc.contributor.school Faculty of Chemistry and Materials Sciences en
dc.contributor.school Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.department Department of Biotechnology and Chemical Technology en
dc.contributor.department Biotekniikan ja kemian tekniikan laitos fi
dc.subject.keyword knowledge management en
dc.subject.keyword competence development en
dc.subject.keyword paper industry en
dc.subject.keyword process simulation en
dc.subject.keyword process modelling en
dc.subject.keyword simulointi fi
dc.subject.keyword prosessien mallinnus fi
dc.subject.keyword osaamisen johtaminen fi
dc.subject.keyword kompetenssien kehitys fi
dc.subject.keyword paperiteollisuus fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-011225
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account