Learning Centre

Institutional apolysis : from horizontal to vertical financial reallocation in public hospitals

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Tötterman, Karl Johan
dc.date.accessioned 2012-02-24T09:00:13Z
dc.date.available 2012-02-24T09:00:13Z
dc.date.issued 2008-01-28
dc.identifier.isbn 978-951-22-9022-2
dc.identifier.issn 1796-4598
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2990
dc.description.abstract The process of reforming health care systems was initiated in several industrialized countries for more than two decades ago, but so far, we have limited knowledge of the outcome of the reforms. The present study was designed to research institutional changes as a result of changes in financial reallocation. The research question was: how does a change from horizontal to vertical financial reallocation contribute to apolysis, integration and technicalization of health care services? To study institutional changes a novel concept, apolysis, was created and defined for its content covering structural, operational, contentual and contextual changes. The target for the investigation was the public specialist-based hospital care in Finland, were the financial reallocation of hospitals had been changed from a horizontal and independent to a vertical and resource dependent form. This change in financial reallocation occurred in 1992. Forty-eight of 51 eligible public hospitals were included and the study period covered 15 years, from 1988 to 2002. The period from 1988 to 1992 served as control period and the interval from 1993 to 2002 as the period of intervention. Reallocation promoted institutional pressures and initiated a deinstitutionalization process. Structural, operational, contentual and contextual changes occurred on all levels of hospital care studied. Horizontal more than vertical integration was supported among providers of hospital care services. A previous social environment was transferred in a more technical oriented direction. The amount of ward as well as outpatient clinic services increased significantly for all disciplines of specialized care, in internal medicine and in surgery, less in gynecology. The onset of increase was closely related to the very early years after reallocation in 1992. Reallocation promoted further hospital productivity and cost-efficiency in surgery and internal medicine, but the effect was modest. en
dc.description.abstract Useissa teollistuneissa maissa käynnistettiin terveydenhuoltojärjestelmien muutosprosessi noin 20 vuotta sitten. Uudistusten vaikutuksista meillä on kuitenkin edelleen varsin vähän tietoa. Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, minkälaisia institutionaalisia muutoksia syntyy, kun rahoituspohjaa muutetaan. Päätavoitteena oli saada selville, miten horisontaallisesta vertikaaliseksi muuttunut rahoituspohjan muutos vaikuttaa institutionaaliseen apolyysiin, integratioon ja teknistymiseen palveluiden tuottamisessa. Institutionaalisten muutosten mittaamiseksi luotiin uusi käsite, apolyysi, joka tarkoittaa rakenteellisia, operatiivisia, kontentuaalisia ja kontekstuaalisia muutoksia. Suomen 51 erikoissairaanhoitoa tuottavasta julkisesta sairaalasta 48 sairaalaa osallistui tutkimukseen. Sairaaloissa muuttui rahoituspohja v 1992 horisonttaalisesta ja riippumattomasta vertikaaliseksi ja riippuvaiseksi. Tutkimus käsitti 15 vuotta, vuodesta 1988 vuoteen 2002, ja se jakaantui kahteen osaan: kontrollijakso 1988-1992 ja tutkimusjakso 1993-2002. Rahoituspohjan muutos aiheutti institutionaalisia paineita ja käynnisti sisäisen muutosprosessin. Rakenteellisia, operatiivisia, kontentuaalisia ja kontekstuaalisia muutoksia tapahtui kaikissa eri tason sairaaloissa. Sairaalapalveluissa ilmeni enemmän horisontaalista kuin vertikaalista integraatiota. Sairaaloiden sosiaalinen tehtävä muuttui teknisemmäksi. Palveluiden määrä kasvoi merkittävästi koko erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla ja poliklinikoilla, yhtälailla kirurgian ja sisätautien aloilla, vähemmän gynekologian alalla. Kasvua tapahtui eninten ensimmäisten vuosien aikana sen jälkeen kun rahoituspohja oli muutettu. Kirurgian ja sisätautien aloilla rahoituspohjan muutos edisti jonkinverran tuottavuutta ja kustannustehokkuutta. fi
dc.format.extent 216
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.relation.ispartofseries Helsinki University of Technology Development and Management in Industry doctoral dissertation series en
dc.relation.ispartofseries 2007/2 en
dc.subject.other Economics en
dc.title Institutional apolysis : from horizontal to vertical financial reallocation in public hospitals en
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.description.version reviewed en
dc.contributor.department Department of Industrial Engineering and Management en
dc.contributor.department Tuotantotalouden osasto fi
dc.subject.keyword financial reallocation en
dc.subject.keyword apolysis en
dc.subject.keyword integration en
dc.subject.keyword technicalization en
dc.subject.keyword productivity en
dc.subject.keyword cost-efficiency en
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-011181
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.contributor.lab Development and Management in Industry en
dc.contributor.lab Teollisuuden kehittäminen ja johtaminen fi
local.aalto.digifolder Aalto_63500
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics