Essays on Dynamic Incentives

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Murto, Pauli, Prof., Aalto University, Department of Economics, Finland
dc.contributor.advisor Välimäki, Juuso, Prof., Aalto University, Department of Economics, Finland
dc.contributor.advisor Liski, Matti, Prof., Aalto University, Department of Economics, Finland
dc.contributor.author Laiho, Tuomas
dc.date.accessioned 2018-01-30T10:02:52Z
dc.date.available 2018-01-30T10:02:52Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 978-952-60-7526-6 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-7527-3 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29676
dc.description.abstract This thesis consists of three essays in theoretical microeconomics. Broadly speaking, the unifying theme in the essays are dynamic incentives — how the actions of economic agents today depend on future actions.  The first essay studies monopoly pricing in a model of social learning. A monopolist is selling a product of uncertain quality whose value to the consumers is revealed over time through buyers' experiences. How does the monopolist want to price the product? What are her incentives to produce information, i.e. learning about product quality, in such a market? The essay is part of a large literature addressing the Coase conjecture. We construct Markov perfect equilibria of the game and solve the commitment solution to the monopolist's problem. We show that unlike in the complete information models the latter can provide more welfare, because commitment power can enhance the monopolist's incentives to produce information. The second essay analyzes a firm, the principal, outsourcing a project to a subcontractor, the agent. The principal does not observe the agent's actions and the agent is protected by limited liability so there is moral hazard. What is the optimal contract for the principal in this setting? We show that the optimal contract takes the form of deadlines, in which the agent is punished for not delivering the project before the deadline. The essay then analyzes the role the agent's impatience plays for the optimal contract: effort moral hazard goes away as the agent becomes more impatient but quality moral hazard can become worse.  The third essay studies countries' information acquisition in a common pool game with uncertain damages from emissions. Our motivating example is climate change, which generates a lot of research but there is still considerable uncertainty about its effects. How efficient is information acquisition by individual countries? We show that both the inefficiency of the common pool stage and the correlation between countries' damages are key determinants for information acquisition — when correlation is low noncooperative countries tend to overinvest into information compared to the cooperative solution and when it is high they tend to underinvest. en
dc.description.abstract Tämä väitöskirja koostuu kolmesta esseestä, jotka kuuluvat soveltavan mikrotalousteorian tutkimusalueeseen. Yhdistävänä teemana esseissä on dynaamisten kannustimien analysointi — siis se miten taloudellisten toimijoiden tämänhetkiset teot riippuvat tulevaisuudesta. Ensimmäinen essee tutkii monopolistin hinnoittelua ja sosiaalista oppimista. Monopolisti myy tuotetta, jonka arvo on aluksi epävarma, mutta joka voidaan oppia kuluttajien kokemuksista. Millä tavalla monopolisti hinnoittelee tuotteen? Miten tehokasta informaation tuotanto on tällaisella markkinalla? Essee liittyy laajaan kirjallisuuteen Coasen konjektuurista, joka tiivistetysti sanoo monopolistin hinnoittelunvoiman katoavan, kun kerran ostettavaa tuotetta myydään yli ajan. Tarkastelemme esseessä Markov täydellisiä tasapainoja ja ratkaisemme monopolistin sitoutumisratkaisun. Päätulos on, että toisin kuin täydellisen informaation malleissa sitoutumisratkaisu voi olla tasapainoja tehokkaampi, koska sitoutumisvoima voi voimistaa monopolistin kannustimia tuottaa informaatiota.  Toinen essee analysoi yritysten välisiä sopimuksia tilanteessa, jossa yritys on ulkoistamassa projektia alihankkijalle. Ulkoistamista miettivä yritys ei havaitse alihankkijan toimia eikä pysty rankaisemaan tätä, joten yritys kärsii taloustieteessä moraalikatona tunnetusta ongelmasta. Essee liittyy siten laajaan päämies-agentti ongelmia koskevaan kirjallisuuteen. Mikä on paras tapa luoda kannustimia alihankkijalle? Essee osoittaa, että optimaalinen sopimus koostuu tässä tilanteessa agentille asetettavista takarajoista — yksinkertaistettuna projektin tekeminen myöhemmin tarkoittaa alhaisempaa palkkiota agentille. Esseen päätulos liityy siihen miten agentin aikapreferenssit muuttavat optimaalista sopimusta: moraalikato työmäärän suhteen poistuu, kun agentista tulee kärsimättömämpi, mutta moraalikato työn laadun suhteen voi voimistua.  Kolmas essee tutkii maiden informaationhankintaa yhteismaan ongelmana tunnetussa pelissä, kun maiden päästöjen vaikutukset ovat epävarmoja. Yksi esimerkki tällaisesta päästöongelmasta on ilmastonmuutos, jonka vaikutusten arviointi on osoittautunut vaikeaksi. Esseessä mietitään erityisesti sitä miten tehokasta yksittäisten maiden informaationhankinta on verrattuna siihen, että maat tekisivät yhteistyötä. Ovatko kannustimet hankkia informaatiota päästöjen vaikutuksesta liian heikot vai liian voimakkaat? Essee osoittaa, että keskeistä informaationhankinnalle on sekä päästöpelin tehottomuuden taso että korrelaatio eri maiden päästövahinkojen kesken. Riippuen näistä tekijöistä yksittäiset maat voivat investoida liikaa tai liian vähän informaatioon. fi
dc.format.extent 26 + app. 152
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 133/2017
dc.relation.haspart Tuomas Laiho and Julia Salmi, Social learning and monopoly pricing with forward looking buyers.
dc.relation.haspart Tuomas Laiho, Optimality of deadline contracts and dynamic moral hazard.
dc.relation.haspart Tuomas Laiho and Olli-Pekka Kuusela, Information Acquisition in Common Pool Problems.
dc.subject.other Economics en
dc.title Essays on Dynamic Incentives en
dc.title Esseitä dynaamisista kannustimista fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Taloustieteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Economics en
dc.subject.keyword durable good monopoly en
dc.subject.keyword coase conjecture en
dc.subject.keyword dynamic contracts en
dc.subject.keyword moral hazard en
dc.subject.keyword intertemporal preferences en
dc.subject.keyword information acquisition en
dc.subject.keyword common pool en
dc.subject.keyword kestotavarmonopoli fi
dc.subject.keyword Coasen konjektuuri fi
dc.subject.keyword dynaamiset sopimukset fi
dc.subject.keyword informaationhankinta fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-7526-6
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.opn Miettinen, Topi, Prof., Svenska handelshögskolan, Finland
dc.subject.helecon mikrotalous
dc.subject.helecon monopolit
dc.subject.helecon sopimukset
dc.subject.helecon informaatio
dc.subject.helecon tietämyksenhallinta
dc.subject.helecon hinnoittelu


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account