Evaluating and designing an ontology editor for domain experts

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Nyberg, Katariina
dc.contributor.author Lavanti, Lauri
dc.date.accessioned 2018-01-26T10:53:09Z
dc.date.available 2018-01-26T10:53:09Z
dc.date.issued 2018-01-23
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29664
dc.description.abstract Zalando is building a Fashion Knowledge Graph and in order to populate the graph, input is needed from fashion experts, who are not experts in semantic web. While there are tools for managing semantic web and ontologies, concerns were raised about whether those tools are suitable for fashion experts, as they are usually aimed at ontology experts. The research into this topic started with the definition of requirements for the tool necessary for this use case. With two given use cases as a basis, two workshops were held with the ontology engineering team and some representatives of end users at Zalando. Based on the results of these workshops a set of requirements were formalized and prioritized. Based on the set of requirements the three selected tools, Prot\'eg\'e, TopBraid Composer and WebVOWL, were evaluated. After the evaluation it was clear that none of the three selected tools would fulfill the requirements and thus two prototypes were created to fulfill the requirements. The first prototype was based on an incomplete set of requirements and was a stand-alone prototype, while the second prototype was an extension on WebVOWL, that fulfills all the requirements. As a conclusion the recommendation is to implement the second prototype, while iterating the design with UX experts. en
dc.description.abstract Zalando rakentaa muodin tietograafia ja jotta graafiin saadaan sisältöä, tarvitaan muotieksperttien panosta, jotka eivät ole eksperttejä semanttisessa internetissä. Vaikka semanttisen internetin ja ontologioiden hallintaan on olemassa työkaluja, niiden sopivuudesta muotieksperteille nousi huolenaiheita, sillä ne ovat tavallisesti suunniteltu ontologiaeksperteille. Tutkimus tähän aiheeseen aloitettiin määrittelemällä vaatimukset tähän käyttötapaukseen sopivalle työkalulle. Käyttäen kahta annettua käyttötapausta pohjana, pidettiin kaksi työpajaa ontologia tekniikka ryhmän ja loppukäyttäjien edustajien kanssa Zalandolla. Työpajan tulosten perusteella muotoiltiin lista vaatimuksia, jotka järjestettiin tärkeyden mukaan. Vaatimusten perusteella arvioitiin kolme valittua työkalua, Prot\'eg\'e, TopBraid Composer ja WebVOWL. Arvioinnin jälkeen oli selvää, ettei yksikään kolmesta työkalusta täytä vaatimuksia ja siksi tehtiin kaksi prototyyppiä täyttämään vaatimukset. Ensimmäinen prototyyppi perustui keskeneräiseen listaan vaatimuksia ja oli erillinen prototyyppi, kun taas toinen prototyyppi oli laajennus WebVOWLiin, joka täyttää kaikki vaatimukset. Lopputuloksena suositus on toteuttaa toinen prototyyppi iteroiden käyttäjäkokemuseksperttien kanssa. fi
dc.format.extent 48 + 27
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Evaluating and designing an ontology editor for domain experts en
dc.title Ontologian hallintaty okalun arviointi ja suunnittelu alan asiantuntijoille fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword ontology en
dc.subject.keyword semantic web en
dc.subject.keyword user experience en
dc.subject.keyword user interface en
dc.subject.keyword VOWL en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201801261168
dc.programme.major Information Networks fi
dc.programme.mcode SCI3047 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Smolander, Kari
dc.programme Master’s Programme in Information Networks fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account