Communication Media Choice in Globally Distributed Software Projects

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Paasivaara, Maria, Dr., Aalto University, Department of Computer Science, Finland
dc.contributor.author Jaanu, Tuomas
dc.date.accessioned 2017-12-21T10:02:49Z
dc.date.available 2017-12-21T10:02:49Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 978-952-60-7697-3 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-7696-6 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29535
dc.description.abstract The topic for this thesis is to study the communication media choice in globally distributed software projects. This thesis is based on both qualitative data collected from interviews of software professionals working in globally distributed software projects, as well as analysis of communication patterns in such projects. The approach is to evaluate perceived communication media choice and use to understand how communication media is chosen in globally distributed software projects, how the choice affects the projects and teams, and whether particularly good media choice could lead to better outcomes in distributed projects. This thesis will also analyse the communication media choice and use using media choice theories, most notably Media Synchronicity Theory, and assess if the findings are aligned with the predictions of the theory as well as previous research on the area. Main findings in this thesis includes the assessment of which communication media are most commonly used in globally distributed software projects, for which tasks, and by whom. The findings also highlight important organizational factors and individual preferences on communication media use, such as language skills and organizational role, which affect both preference to use a particular communication media as well as the satisfaction and efficiency in using the tool. Furthermore, the findings are brought into a larger context in discussion about the relationship between communication tool choice and project satisfaction and communication efficiency. This thesis aims to provide both practical advice for globally distributed software teams and theoretical guidelines for future research. The contribution for practitioners of this research is to organize and make visible all the factors affecting media choice, and by raising awareness of such factors, aim to improve the overall quality, satisfaction and performance of globally distributed software teams. For future research, this research contributes by both providing confirming evidence on some of the core propositions of Media Synchronicity Theory, as well as pointing out additional factors less pronounced in the current research. en
dc.description.abstract Tämän väitöskirjan tutkimusaiheena on viestintävälineen valinta maailmanlaajuisesti hajautetuissa ohjelmistoprojekteissa. Tutkimus pohjautuu sekä laadulliseen haastettelututkimukseen, jossa on haastateltu hajautetuissa ohjelmistoprojekteissa toimivia ohjelmistoalan ammattilaisia, sekä hajautettujen projektien viestintävälineiden käytön analysointiin. Ongelmaa on lähestytty selvittämällä viestintävälineen valinnan ja käytön kokemuksia, sitä, miten viestintäväline hajautetuissa ohjelmistoprojekteissa valitaan, miten valinta vaikuttaa projekteihin ja projektitiimeihin, sekä johtaako onnistunut viestintävälineen valinta parempiin lopputuloksiin hajautetuissa projekteissa. Väitöskirjassa tarkastellaan viestintävälineiden valintaa ja käyttöä tukeutuen viestintävälineen valintateorioihin, ennen kaikkea Media Synchronicity -teoriaan, ja arvioidaan onko tutkimustulokset linjassa teorian väittämien ja aiemman tutkimuksen kanssa. Väitöskirjatutkimuksen keskeiset tulokset liittyvät selvitykseen siitä, mitä viestintävälineitä hajautetuissa ohjelmistoprojekteissa on käytössä, mihin tehtäviin niiden käyttö liittyy, ja ketkä näitä välineitä käyttävät. Tulokset osoittavat organisaation ja yksilötason piirteiden, kuten kielitaidon ja työroolin, vaikutuksen viestintävälineiden valintaan ja käyttöön. Lisäksi arvioidaan viesintävälineen valinnan yhteyttä työtyytyväisyyteen ja viestinnän tehokkuuteen. Tämän väitöskirjan tavoitteena on antaa sekä käytännön neuvoja hajautetuille ohjelmistoprojekteille että ohjata tulevaa tutkimusta aiheeseen liittyen. Hajautetuissa objelmistoprojekteissa työskenteleville tämä tutkimus pyrkii tarjoamaan jäsenneltyä tietoa kaikista viestintävälineen valintaan liittyvistä seikoista, ja siten edistää hajautettujen projektien yleistä laatutasoa, työtyytyväisyyttä ja työn tuottavuutta. Jatkotutkimuksen kannalta tämän työn keskeistä antia on vahvistus Media Synchronicity -teorian keskeisten osa-alueiden väittämille sekä tunnistaa vielä puuttuvia osa-alueita teoriasta. fi
dc.format.extent 122 + app. 68
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 213/2017
dc.relation.haspart [Publication 1]: Tuomas Niinimäki, Arttu Piri and Casper Lassenius. Factors Affecting Audio and Text-based Communication Media Choice in Global Software Development Projects. In Fourth IEEE International Conference on Global Software Engineering, Limerick, Ireland, pp. 153–162, August 2009. DOI: 10.1109/ICGSE.2009.23
dc.relation.haspart [Publication 2]: Tuomas Niinimäki, Arttu Piri, Casper Lassenius and Maria Paasivaara. Reflecting the Choice and Usage of Communication Tools in GSD Projects with Media Synchronicity Theory. Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice, Volume 24, Issue 6, pp. 677-–692, October 2012. DOI: 10.1002/smr.566
dc.relation.haspart [Publication 3]: Tuomas Jaanu, Maria Paasivaara and Casper Lassenius. Effects of Four Distances on Communication Processes in Global Software Projects. In Sixth International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement, Lund, Sweden, pp. 231–234, September 2012. DOI: 10.1145/2372251.2372293
dc.relation.haspart [Publication 4]: Tuomas Niinimäki and Casper Lassenius. Experiences of Instant Messaging in Global Software Development Projects: A Multiple Case Study. In Third IEEE International Conference on Global Software Engineering, Bangalore, India, pp. 55–64, August 2008. DOI: 10.1109/ICGSE.2008.27
dc.relation.haspart [Publication 5]: Tuomas Niinimäki, Maria Paasivaara and Casper Lassenius. Near-Synchronicity and Distance: Instant Messaging as a Medium for Global Software Engineering. In Seventh IEEE International Conference on Global Software Engineering, Porto Alegre, Brazil, pp. 149–153, August 2012. DOI: 10.1109/ICGSE.2012.37
dc.relation.haspart [Publication 6]: Tuomas Niinimäki. Face-to-face, Email and Instant Messaging in Distributed Agile Software Development Project. In International Workshop on Tool Support Development and Management in Distributed Software Projects, Helsinki, Finland, pp. 78–84, August 2011. DOI: 10.1109/ICGSE-W.2011.15
dc.subject.other Computer science en
dc.subject.other Communication en
dc.title Communication Media Choice in Globally Distributed Software Projects en
dc.title Viestintävälineiden valinta kansainvälisesti hajautetuissa ohjelmistoprojekteissa fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tietotekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Computer Science en
dc.subject.keyword global software development en
dc.subject.keyword media choice en
dc.subject.keyword communication en
dc.subject.keyword software projects en
dc.subject.keyword hajautettu ohjelmistotuotanto fi
dc.subject.keyword viestintävälineen valinta fi
dc.subject.keyword viestintä fi
dc.subject.keyword ohjelmistoprojektit fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-7697-3
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Lassenius, Casper, Assoc. Prof., Aalto University, Department of Computer Science, Finland
dc.opn Lanubile, Filippo, Prof., University of Bari, Italy
dc.subject.helecon tietotekniikka
dc.subject.helecon ohjelmistot
dc.subject.helecon tuotekehitys
dc.subject.helecon viestintä
dc.subject.helecon media
dc.rev Prikladnicki, Rafael, Assoc. Prof., Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brazil
dc.rev Jaakkola, Hannu, Prof., Tampere University of Technology, Finland
dc.date.defence 2017-12-08


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account